Skuffende fremmøde
29/1/2004

Over 40 foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner var torsdag aften inviteret til møde om den nye legeplads på Mårslet Skole. Desuden var mødet bredt annonceret som åbent. En håndfuld enkeltpersoner og institutioner havde meldt afbud - og kun en lille håndfuld enkeltpersoner dukkede op.
Men når Moses ikke vil komme til bjerget, må bjerget komme til Moses, besluttede skolebestyrelsen og de øvrige fremmødte. Byens forenings- og erhvervsliv vil derfor kunne se frem til yderligere henvendelser fra skolebestyrelsen om legepladsen og de muligheder, den rummer - og ved først givne lejlighed skal der lægges en egentlig indsamlingsstrategi.

Blandt aftenens lyspunkter var, at det lille miljø af skatere havde sendt to repræsentanter til mødet. Det er en af de grupper, der kan se frem til væsentligt forbedrede rammer som resultat af skolens bestræbelser på at bygge bedre udefaciliteter. De to unge glædede sig bl.a. ved at blive budt ind i en dialog om, hvilke ting de faktisk ønsker.

De fremmødte fik en bred orientering om mulighederne i den nye legeplads, der tænkes anvendt af skolen i dagtimerne og af byens øvrige borgere og foreningslivet i alle døgnets andre lyse timer. Fx er der en multibane, som vil kunne anvendes til "indendørs fodbold" om sommeren. Der er en forhindringsbane, som måske kan anvendes af flere af afdelingerne under idrætsforeningen. Multibanen kan måske anlægges, hvis nogen ellers ønsker det, med mulighed for overrisling om vinteren, så man kan skøjte på den. Der er flere tribuner, som kan anvendes til ramme omkring musik og teater. Der er også flere arealer, som uden for skoletid kan anvendes til spejder-lignende aktiviteter.

Skolebestyrelsen, der stod for mødet, klør fortrøstningsfuldt på med det videre arbejde. På et møde snarest lægges der op til udarbejdelse af en egentlig sponsor- og indsamlings-strategi. Legepladsen vil fuldt udbygget koste op mod 1,5 mio. kr. De første 275.000 kr. er skaffet - dels ved et tilskud fra kommunen, dels ved skolens egne midler.

Bl.a. Fællesrådet forretningsudvalg vil blive anmodet om taletid på repræsentantskabsmøde 24. februar mhp på fremlæggelse af projektet.

Se billederne på vedhæftede link for præsentation af nogle af mulighederne i de nye faciliteter.

link