Repræsentantskabsmødet
8/2/2004

Tirsdag den 24. februar 2004 kl. 19.30 holder forretningsudvalget det årlige ordinære repræsentantskabs-møde i henhold til vedtægterne.

I lighed med sidste år vil vi holde mødet åbent, med adgang for alle lokalområdets borgere (kun medlemsrepræsentanter har dog stemmeret).

Samtidig vil vi opfordre både foreninger og borgere til at finde forslag til FU-medlemmer, da der er tre ledige pladser i FU.

Forslag - både til kandidater og til debat - kan sendes til formanden:
Anne Worm, Visbjerg Hegn 78, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 90 52
E-mail: anne.worm@webspeed.dk
Forslag, der skal behandles på mødet, skal være formanden i hænde senest 16.februar.

Vore referater fra FU-møder, dagsorden for repræsentantskabs-mødet, vedtægter, handlingsplan og visioner ligger tilgængeligt på Mårslet-nettet, se Fællesrådets link til venstre.

Anne Worm, formand