Fortov fra Rundkørslen
12/2/2004

Arbejdet med fortovet er gået i gang. I dag ses små markeringspæle, og snart vil der blive ryddet i buskadser og omlagt kabler. Vi må regne med, at hele forløbet varer ca. 3 måneder, afhængigt af hvor meget vintervejr vi endnu har til gode.
Karsten Jensen fra kommunens Vej- og kloakvedligeholdelsesafdeling oplyser, at der i en periode vil blive lukket for gennemkørsel på Hørretvej. Trafikken vil i den periode blive ledt om ad Mårslet Byvej.
9. februar 2004

Anne Worm
Mårslet Fællesråd