NB: Repræsentantskabsmødet
23/2/2004

Repræsentantskabsmødet i Fællesrådet tirsdag finder ikke som sædvanlig sted i Borgerhuset, men er flyttet til Sognehuset.
Den usædvanlige disposition hænger sammen med et skift på fællesrådets sekretærpost. Da opgaverne blev overdraget fra den ene til den anden sekretær, kom den detalje, der hed "reservation af Borgerhuset til det årlige
Repræsentantskabsmøde" ikke med.
"Da vi opdagede miseren, var Borgeerhuset lejet ud til
danseskolen. Heldigvis er det lykkedes at låne Sognehuset, så vi kan fastholde datoen," fortæller Fællesrådets formand Anne Worm.
Af hensyn til dem, der med usvigelig sikkerhed vil gå forkert, sættes der et skilt op på døren til Borgerhuset.
Til repræsentantskabsmødet forventes ca. 40 deltagere, og der indledes kl. 19.30.