Stor aktivitet i Fællesrådet.
25/2/2004

Hvem taler om Mårslet som væreby - et sted, hvor der ingenting sker?
Tirsdagens repræsentantskabsmøde i Fællesrådet var ikke just velbesøgt, men de 19 foreninger, der var repræsenteret, fik det klare indtryk med sig hjem til deres respektive fora, at der er masser af aktivitet i alle krogene i det store lokalsamfund. Der er initiativer på trafikområdet, der udbygges med nye boliger, der er masser af gang i miljøaktiviteterne - hvoraf flere endda er nyskabende initiativer. Der informeres både højt og bredt, og vi har folk, der påtager sig at køre hårdt på over for både Århus Kommune, sporveje og busser, når spareiveren går ud over ting, som vi sætter højt. Og på skolen har man just taget initiativ til helt nye udearealer, som skal give rum til nyskabende fysisk aktivitet i alle døgnets lyse timer - hvis man ellers kan få skrabet opbakning og penge sammen.
Læs FU's beretning og handlingsplan via Fællesrådets link i venstre spalte.

Repræsentantskabsmødet var imødeset med nogen spænding, fordi forreteningsudvalget er blevet noget udtyndet siden det tilsvarende møde sidste år. Det har skabt ængstelse både på overordnet og konkret niveau.
Men i samme antal, som gode folk af forskellige grunde har måttet trække sig i årets løb, vandrede nye, gode folk ind.
Nyvalgt til FU blev således Steen Bille, som i nogle år har ført en forholdsvis tilbagetrukket tilværelse efter at have arbejdet som Mårslet-Bladets redaktør i flere år.
Steen Bille gik direkte ind på næstformands-posten i FU.
Emma Søe blev også nyvalgt. Emma Søe er ligeledes en erfaren aktivist - hun har været med i miljøgruppen i flere år.
Anni Vedholm blev nyvalgt som sekretær. Hun er et ubeskrevet blad i Fællesrådsarbejdet, men har indvilliget i at påtage sig sekretærjobbet.
Finn Jacobsen blev nyvalgt som revisor - ligeledes helt ny.
Se den samlede liste over det nye forretningsudvalg via Fællesrådets link i venstre spalte.

Det eneste, der vakte nogen diskussion på repræsentantskabsmødet, var et forslag fra Ivan Dybvad om at hæve kontingentet til Fællesrådet. Forslaget blev fremsat, fordi der ikke er balance mellem indtægter og udgifter. Lige nu er der en kassebeholdning at tære på, men Ivan Dybvad mente, at man burde tage de smertelige konsekvenser allerede nu.
Flertallet af de fremmødte havde den opfattelse, at man skulle vente og se tiden an Ivan Dybvads forslag blev derfor forkastet.