Miljøgruppen død eller levende?
3/3/2004

Som skrevet på webben og i Mårsletbladet har Miljøgruppen afsluttet arbejdet forstået på den måde at den "gamle" gruppe er ophørt. Men miljøet er der jo der stadigvæk og vi skal stadigvæk passe på det, så derfor er der nogle stykker fra den gamle gruppe der foreløbig forsøger at holde liv i miljøgruppen indtil der er nye kræfter, der er parate til at tage over. Den gruppe består af Kirsten Tolstrup (pt. næstformand i Fællesrådet), som er kontaktperson i forbindelse med nye projekter og miljø generelt, Jørgen Brandt Andersen, som er kontaktperson til De Grønne Guider og til Hold Mårslet Ren dagen, Mariann Hahn Thomsen som vil tage sig af Mårslets vand. Endelig vil Emma Søe hovedsagelig tage sig af Miljøhjemmesiden.
Mødeaktivitetne er nedsat: der er planer om fire møder i løbet af året + evt. ekstra møder i særlige tilfælde. De fire møder vil blive holdt som åbne møder i HalHuset, og da det er vigtigt at også børnefamilier giver deres besyv med, er man velkommen til at tage børn med her. Datoerne for møderne vil blive offentliggjort i god tid.

Det første møde bliver afholdt onsdag d. 31. marts, kl 17.30 i HalHuset!

Afslutningsvis vil vi opfordre folk der er interesserede i at arbejde i miljøgruppen om at henvende sig til Kirsten Tolstrup (tlf. 86295390) eller Emma Søe (emma.soe@mail.dk).
Pt. er det sådan at i hvert fald Kirsten Tolstrup og Mariann Hahn Thomsen vil fortsætte med miljøarbejdet over en længere periode, så nye folk behøver ikke være bange for at skulle starte helt forfra.

Med venlig hilsen

Den foreløbige miljøgruppe.

email