Sporarbejde medfører
12/3/2004

Odderbanen lægger nyt spor mellem Tranbjerg og Viby stationer i tiden 15. marts ca. 12. april 2004.
Sporfornyelsen medfører, at banestrækningen mellem Tranbjerg og Århus H spærres totalt i perioden 15. marts 12. april 2004.
Togene mellem Odder og Tranbjerg kører næsten normalt, dog er "pendlertogene" om morgenen og om eftermiddagen ikke med i den særkøreplan, der er udgivet for perioden. Særkøreplanen udleveres på Odder station eller af togpersonalet. Endvidere er særkøreplanen optaget på banens hjemmeside link
Af særkøreplanen fremgår det, at minut-tallene for de busser, der erstatter togene, i et vist omfang passer med Nærbanen/Grenåbanen, som har rimelig kort overgang til busserne.

Busserne kan ikke holde samme køretid som togene mellem Tranbjerg og Århus, og rejsetiden mellem Odder og Århus H vil derfor blive forlænget med 21 minutter. De falder alene falder på strækningen mellem Tranbjerg og Århus.

"Vi er "alle mand af hus" i ombygningsperioden," siger direktør Ove Nygaard, Odderbanen, og tilføjer:
"Vi vil gøre alt for, at ulemperne for vore kunder bliver så begrænsede som muligt, men det er klogt at regne med, at passagerer til den spærrede del af banestrækningen må regne med at skulle ½ time tidligere hjemmefra, ligesom de må være forberedt på at komme ½ time senere hjem end normalt."
Odderbanen kan i nævnte periode ikke medbringe kørestole, barnevogne og cykler på strækningen Tranbjerg Århus H Tranbjerg.