Skolebørn vil gøre
14/3/2004

Sofie Villadsen, Jeppe Tarp og Signe Skou i 9. klasse på Mårslet Skole laver ikke en helt almindelig projektopgave. De har udarbejdet en handlingsplan, der - om alt går vel - skal give skolen et sponsorbarn pr. årgang fra 4. til og med 9. klasse. Prisen: Hvad der svarer til en stor is om året, har de regnet ud.
Det skriver Århus Stiftstidende lørdag.
De tre elever har allerede diskuteret deres projekt både med elevrådet og skolebestyrelsen og har mødt stor opbakning begge steder - men også uddybende spørgsmål. Hvordan skal idéen finansieres, fx - kan man gøre det på anden vis end ved bare at bede forældrene om penge? Og hvordan sikrer man sig, at et barn knyttet til en årgang vedbliver at have sponsorer, når denne årgang går ud af Mårslet Skole?
Eleverne har regnet ud, at prisen for et sponsorbarn vil blive ca. 2,50 kr. pr. måned.
Projektet, som af de unges lærer, Thomas Gerstrøm, får rosende omtale for bredde og samfundsmæssig relevans, er sendt til elevrådene på flere andre skoler, fortæller avisen. Flere af disse elevråd har allerede svaret positivt tilbage.

link