Forældrebank og skolefest -
15/3/2004

Hvad kan du bidrage med på dit barns skole .. eller dit barnebarns .. eller i det hele taget på den lokale skole?
Måske har du tid - og måske har du en særlig faglig ekspertise - fx om mad, om økologi eller om regneark?
Måske har du adgang til bestemte maskiner, som du ved er eftertragtede, eller det kan være, du har erfaring med fundraising?
Det kan også være, du er god til at fortælle historier?

Der er ingen tvivl om, at børnene får mulighed for flere aktiviteter, erfaringer og oplevelser, hvis forældre og andre, der har mulighed, bidrager med arbejde og stiller viden til rådighed.
For at udvide lærerteamenes muligheder har skolebestyrelsen taget initiativ til en forældrebank,
hvori forælde, bedsteforældre og øvrige interesserede kan fortælle om særlig ekspertise og hvordan de i øvrigt kan hjælpe.
Oplysningerne plottes ind i en database, som kun lærerne kan søge i - og man kan altid blive slettet igen.
Der er mulighed for både at stille sig til rådighed for en bestemt klasse, en årgang eller for de på skolen, der måtte have interesse.

Du kan altid blive slettet igen.

Forældrebanken markedsføres i øvrigt til skolefesten torsdag aften. Du kan få et skema i skolebestyrelsens bar i musiklokalet, eller du kan downloade det via skolens hjemmeside på vedhæftede link.
Initiativet markedsføres i øvrigt via Mårslet-Bladet og via klasseforældrerådene.

link