April måneds nyt
1/4/2001

Kierkegaard-aften på højskolen
Onsdag den 2. maj kan man opleve Søren Kierkegaards filosofiske univers på Testrup Højskole.
Ole Morsing og Peter Aaboe Sørensen vil i ord, toner og billeder belyse centrale sider af Kierkegaards liv og tænkning. Ole Morsing og Peter Aaboe Sørensen er begge tidligere filosofilærere på Testrup Højskole og slår nu deres folder som lærere på Idéhistorisk Institut på Århus Universitet. Alle er velkomne - entré: 30 kr. inkl. kaffebord.
(Testrup Højskole søndag den 29. april)

MUK truet af lukning
MUK - ungdomsklubben for de 14-18-årige - er i fare for at blive lukket. Klubben har indkaldt til tre generalforsamlinger på stribe og fået fem forældre til at stille op til bestyrelsen. Men ingen af dem vil være formand. Det får afgående bestyrelsesmedlem Birgit Jakobsen til at frygte en lukning:
"MUK er drevet af en forældrebestyrelse med kommunale tilskud. Hvis vi ikke kan stille med en ny bestyrelse, kan kommunen måske finde andre ting at bruge pengene på," siger hun.
Klubben har p.t. 40 medlemmer. Det er sidst på sæsonen og lige før et hold nye medlemmer dukker op: De nuværende 7. klasser. Det er således også deres forældre, Birgit Jakobsen appellerer til.
"Skal de unge mennesker i fremtiden bare "hænge" rundt omkring i byen i stedet for at deltage i et aktivt klubliv med voksne omkring sig? Skal de tage til Århus eller andre steder hen, hvor vi ikke ved, hvad de går og laver," spørger Birgit Jakobsen i en personlig henvendelse til områdets forældre. Læs den her.
Interesserede kan henvende sig til hende på tlf. 2261 9084, mail birgit@jakobsen.dk, eller til Jeppe Jeppesen, mail jeppe.jeppesen@hotmail.com
(webgruppen fredag den 27. april)

Smalt visionsudvalg - men det virker
Det nye såkaldte visonsudvalg under Fællesrådet har ikke tænkt sig at finde på visionerne for Mårslet i ophøjet ensomhed. Udvalget er forholdsvis smalt - består kun af fem mænd og to kvinder - og ingen af dem er under 40. Men udvalget har besluttet at søge en arbejdsform noget i stil med den, der har vist sig rimeligt funktionsdygtig i væreby/leveby. Det betyder, visionsudvalget kommer med et udspil - fx i form af en række visioner eller "scenarier", som derefter skal diskuteres videre i en række større fora.
Gruppen tæller Hans Ishøy, Jan Kirkegaard, Robert Knudsen, Ivan Dybvad og Jørgen Brandt Andersen - samt Hanne Davidsen og Birthe Jørgensen.
Sidstnævnte har via webben indbudt byens borgere til at komme med deres visioner. De vil blive brugt som "kickstartere" i en visionsdebat på Mårslet-webben og i bladet og desuden indgå i visionsudvalgets "råmateriale" af visioner. Læs mere her.
(webgruppen tirsdag den 24. april)

De unge mangler stadig et udeværested
De unge mangler stadig et udeværested. Der er sat mange skibe i søen, men ingen af dem ser ud til umiddelbart at give de unge et sted at "hænge ud" i denne sommer.
Ungegruppen under væreby/leveby arbejder således med både et udeareal ved HalHuset - en såkaldt HalHave - og Folkeparken. Men umiddelbart er det en nødløsning via et tilbud fra MUK, der ser ud til at blive løsningen i 2001.
Ungegruppen arbejder på at samle de unge på MUKs bålplads. Der er planer om at købe noget brænde, en affaldscontainer (der ikke kan brænde) samt borde/bænke. Det foreslås at der udarbejdes ordensreglement.
Læs mere i de sidste referater fra ungegruppen via siden her.
(webgruppen tirsdag den 24. april)

Renere by
Mårslet blev lettet for en del affald lørdag. 80-90 mennesker, store såvel som små, mødte op, da miljøgruppen under Fællesrådet kaldte til den tredje "Hold Mårslet ren"-dag med det formål at samle skidt i vejkanter og midtbyen, samt at vaske skilte.
Starten gik fra Naturforvaltningens plads på Mårslet Byvej, hvor der blev budt velkommen med rundstykker. Udstyret med sorte sække og spand og sæbevand gik den store forsamling derpå i lag med byen - men der var nu ikke så meget affald som tidligere år, mente miljøgruppens formand Else Marie Hulemose ifølge JP Århus:
"Det har hjulpet - folk viser større ansvarlighed," sagde hun til avisen.
Projektet har til formål at gøre byen renere - og at mane til daglig påpasselighed med affaldet.
Hans Ishøy benyttede lejligheden til en status over vejsvinenes foretrukne ølmærker:
"Vejsvinenes fortrukne øldåse er Ceres Royal, skarpt forfulgt af Giraføl, mens de fleste knuste flasker er fra Vestfyen," kunne han konstatere ved et kig i den sorte sæk.
(fra JP Århus søndag den 22. april)

Væreby/leveby søges forlænget et år
Økonomiudvalget under væreby/leveby har på et møde den 18. april besluttet at søge Århus Kommune om forlængelse af projektperioden for Væreby-Leveby frem til 31. december 2002 - med den mulighed at kunne "lukke" projektet ned på et tidligere tidspunkt end den 31. december 2002, så projektet vil slutte, når der ikke er flere midler.
Baggrunden er den, at vi ønsker den mest optimale kvalitative periodeafslutning på dette spændende projekt, som har sat og fortsat sætter mange ting i gang i lokalsamfundet, som muligt, og vi har da også en forventning om, at vores ansøgning - som snarest går afsted - vil blive godkendt.
Da projektet for et par år siden blev søsat, var projektperioden aftalt til 31. december 2001 - det er således denne dato vi nu søger "skubbet" max.et år.
(Finn Smerup torsdag den 19. april)

Stor komsammen omkring 1. spadestik
Næste 90 mennesker var samlet, da Kildevang i går havde 1. spadestik på den længe ventede om- og tilbygning, der skal give de gamle på det tidligere plejehjem nogle større og mere moderne faciliteter.
Blandt gæsterne var tegnestuen bag byggeriet, bestyrelsen for venneforeningen på Kildevang, samt Brugerråd, Kildevangs kontaktperson i forvaltningen og Finn Smerup, formand for Fællesrådet i Mårslet.
Toppen på kransekagen var dog alligevel rådmanden for magistratens 3. afdeling, Torben Brandi. Han tog det allerførste spadestik. En af hjemmets beboere, Ella Brændbyge, tog det næste - og Kildevangs ihærdige leder, Annalisa Enghild, tog det 3.
Torben Brandi holdt også en lille tale, hvori han ønskede lokalcentret tillykke med det store byggeri, som er med til at sikre, at Kildevang bevarer sin selvstændighed.
Derpå rykkede flokken indenfor, hvor Annalise Enghild fortsatte talerækken. Hun talte bl.a. om, at "de første skal blive de sidste" - med henvisning til, at Kildevang var meget tidligt ude med ønsker til en ombygning - men blandt de allersidste, der får moderniseringen igennem.
Hun fremhævede desuden Mårslet som et sted, der gør en forskel i kommunen. Hvilket fik rådmanden til at replicere, at han godt vidste, at Mårslet gør en forskel - men at han ikke af den grund kunne gøre forskel til fordel for Mårslet.
Margrethe Bogner, den lokale byrådskandidat, lykønskede Kildevang pr. brev - hun kunne ikke selv være til stede.
Den "meget, meget hyggelige eftermiddag", som Annalise Enghild udtrykker det, sluttede med sandwich og kage samt kaffe, øl, vand og vin.
Læs mere om Kildevang og ombygningen her.
(webgruppen torsdag den 19. april)

Sikker succes: Gæstekok i HalHuset
HalHuset har formentlig sat kursen mod en sikker succes med sit nyeste initiativ. Huset har indgået aftale med Helle Brøndum, som er så kendt for god mad og gode madkurser, at folk formelig står i kø til hendes "Madlavning for finere mænd"-kurser på Mårslet Aftenskole.
Helle Brøndum overtager køkkenet søndag den 6. maj. På menuen er en gryderet med kalkun, spinat og porrer i flødesovs. Retten er sat til 40 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Læs mere her om tilmelding - der er begrænset antal pladser.
Og læs mere om Helle Brøndums kurser her.
(webgruppen onsdag den 18. april)

Areal ved brugsen skal indgå i ny planlægning
Fællesrådets forretningsudvalg har gemt planerne om ældreboliger ved Brugsen af vejen. Arealet skal i stedet indgå i den helhedsplanlægning, som visionsudvalget under Fællesrådet skal sætte i gang.
Diskussionen om arealet ved brugsen har kørt i debatten på Mårslet-webben, men den blussede op på sidste repræsentantskabsmøde i Fællesråde - et møde i februar. Læs referat fra mødet her.
Kritikken gik både på, at der skulle være ældreboliger på stedet, og på at borgerne ikke var blevet spurgt bredt.
Fællesrådet har nu taget konsekvensen af kritikken og lagt planerne i skuffen på den måde, at arealet skal indgå i de diskussioner, som Fællesrådets nye visionsudvalg skal sætte i gang i de kommende måneder. Læs om visionsudvalgets arbejde her.
Det giver borgere med andre interesser end ældreboliger tid til og mulighed for at henvende sig.
Kommunen, der allerede har været involveret i planlægningen af området, får nu besked om den ændrede beslutning.
(webgruppen onsdag den 18.april)

Frem med visionerne
Fællesrådets nyeste udvalg, det såkaldte visionsudvalg, søger visioner om, hvordan byen skal udvikle sig. Skal den være større? Hvordan med trafikken, skolen, boligerne, fritiden og handelen?
Mårslet-webben åbner nu mulighed for, at kommentarer kan blive offentlige, såfremt man måtte indvillige i det. Al erfaring viser, at det bliver lettere at forholde sig til et emne, at kommentere og få idéer, hvis man forinden kan få noget konkret at starte med: Fx andre menneskers kontante meninger.
Læs mere om visionsudvalget og hvad dets arbejde skal resultere i her.
Og læs webbens supplerende optakt her.
Kommentarer kan indsendes til webmaster på Mårslet-nettet, webmaster@maarslet.net
(webgruppen mandag den 16. april)

Højskoledebat om demokratiets vilkår
Torsdag den 19. april inviterer Testrup Højskole til en debataften om demokratiets vilkår i den moderne verden. Skolen har inviteret en af landets mest energiske samfundsdebatører præsten og forfatteren Asger Baunsbak-Jensen til at tale om demokratiet i globaliseringens tidsalder. "Kan demokratiet overleve globaliseringen?" spørger Asger Baunsbak-Jensen. Og videre: "Kan demokratiet fungere uden partier med medlemmer? Hvordan går det, når ingen har tid til at sidde i kommunalbestyrelse og amtsråd?"
Arrangementet starter kl. 19.30, og der er entré.
(Testrup Højskole mandag den 16. april)

Mange gaver til årets Hold Mårslet Ren Dag
Årets Hold Mårslet Ren Dag, som finder sted på lørdag, den 21. april, får bidrag fra en række sponsorer.
Ved starten kl. 10 på det kommunale parkvæsens plads på Mårslet Byvej 20 giver Mårslet Bageri rundstykker, og parkvæsenet giver kaffe.
Råd og Dåd Byggecenter i Malling har foræret 50 par arbejdshandsker i voksenstørrelse til fordeling blandt deltagerne. Da vi regner med at blive mere end 50, vil vi alligevel opfordre til, at man selv tager arbejdshandsker med.
Efter kaffen, rundstykkerne og uddeling af arbejdshandsker bliver deltagerne fordelt i hold. Med en trailer i spidsen tager holdene hver en rute for at fjerne årets henkastede papir og andet skidt fra veje, pladser og stier i vores ellers kønne by.
Ved tilbagekomsten til parkvæsenets plads kl. 12 giver SuperBrugsen en øl eller vand pr. person, og der bliver underholdning med von Kriegenbaums Familiecirkus. Gøglet bliver betalt med en bevilling fra Være-leveby projektet.
Desuden bliver det muligt at få oplysning om sortering af affald og få en snak med vores lokale grønne guide Henrik Bojsen.
Alle er særdeles velkomne. Arrangørerne, Fællesrådets Miljøudvalg, håber rigtig mange mårslettere i alle aldre vil forene det nyttige med det festlige og møde frem på lørdag kl. 10.
(På Miljøudvalgets vegne: Per Henrik Hansen mandag den 16. april).

175 så på kunst i Testrup
"En god dag". Sådan karakteriserede flere af udstillerne første "halvleg" af 1½ mm Stiplets forårsudstilling i Testrup. Anslået 175 mennesker besøgte udstillingen på førstedagen. Dørene slås op for anden og sidste gang mandag, 2. påskedag.
Udstillingen viser værker af 15 af foreningens medlemmer. Langt hovedparten af værkerne er maleri - papirværker såvel som olie og akryl, og figurativt maleri såvel som rene abstraktioner. Kunstnersammenslutningen fremstår således mere som et fagligt og socialt arbejdsfællesskab end en kunstnerisk fællesnævner.
Blandt udstillerne kan fremhæves Else Knudsen, som udstiller en serie af figurer i sort omridstegning på en urolig bund i forskellige farvenuancer. Else Knudsen er en af de ganske få kunstnere, der har fundet vej til den meget lille og snævre KP, Kunstnernes Påskeudstilling, som afvikles i Kunstbygningen i Århus i disse dage. Denne udstilling har fået megen medieomtale, fordi så få kunstnere fandt nåde for dommernes meget kritiske sans. Else Knudsen var altså en af dem.
Fremhæves kan også Gloria Jensen med sine fine små, men meget stærke malerier - et af dem bygget op over menneskekroppen som figurativt element, men i virkeligheden mere en intens oplevelse af farve. Hun hænger i sal med et par af kunstnersammenslutningens nyeste kunstnere, Ulla Castberg og Bent Kirkeby. Han udstiller bl.a. nogle strengt figurative, et par af dem næste surreelle værker - mens hun mere har rod i det abstrakte og lidt muntre Cobra-maleri.
Det er 3. gang, 1½ mm Stiplet udstiller i Testrup. Musikhuset egner sig særdeles godt som udstllingsrum for kunst - ikke mindst den lille sal ud mod Testrupvej glimrer ved et godt samspil mellem kunst og bygning.
(webgruppen søndag den 15. april)

11 til møde om Folkeparken
De nye tilflyttere på Hørretløkken bliver taget pænt imod af den øvrige by. Allerede inden den første grund er sat til salg, har 11 mennesker således engageret sig i at få etableret en såkaldt Folkepark på det yderste område af Hørretløkken - et trekantet stykke jord, der grænser op til Præstegårdsvej, jernbanen og Tranbjerggård.
Samtidig får den øvrige by - herunder de unge - adgang til et værested med nogle af de kvaliteter, der har været efterspurgt i lang tid. Bl.a. en bålplads. Kommunen har netop betinget sig, at de unge inddrages i projektet.
Planerne går på at indramme området med et læhegn. I midten skal der være en tumleplads for børn, evt. med store træstammer. Bålpladsen skal være i hjørnet mod banen og Tranbjerggårds jord. I et andet hjørne skal der være en plads med store klatresten. I øvrigt forestiller gruppen sig diverse kratskov, så man ikke tager vestsolen fra de nye beboere med alt for store græer, samt en sti, som når hele vejen rundt - og hegn ned mod banen.
Ønskerne går på en varieret beplantning af kirsebær, hyld, hassel og fuglevenlige buske og træer. Der er desuden forslag om at køre nogle store træstammer ud på området og invitere lokale kunstnere til at udføre skulpturer i træ.
Området ligger lidt vest for det stykke, der bebygges i første omgang. Det betyder, at kommunen skal lokkes til at føre vejen helt ned, selv om der ikke umiddelbart er grund til / økonomi i det.
Udgifterne til parken forestiller gruppen sig at holde nede ved at få en gruppe lokale til at forestå vedligeholdelsen.
Planerne konkretiseres i de kommende par måneder af Bill Mctigue, som er formand for trælauget. Et forslag til tegning vil blive offentliggjort, så folk kan nå at kommentere det inden gruppens næste møde - torsdag den 14. juni.
Endeligt forslag skal fremsendes til Kommunen lige efter sommerferien.
(webgruppen søndag den 15. april)

Lokal politiker skal styrke sit partis profil
Margrethe Bogner, S, bliver ny næstformand i byrådets socialudvalg for at styrke socialdemokraitets profil på socialområdet, skriver JP Århus skærtorsdag. Der er valg i efteråret, og socialudvalget står nærmest til at blive drænet for fremtrædende socialdemokrater. Den nuværende næstformand for udvalget, Lone Hindø, genopstiller ikke. Det gør en anden af partiets repræsentanter i udvalget, Akhtar Hussain, heller ikke, og ej heller den socialdemokratiske socialrådmand Lis Særkjær.
Margrethe Bogner bor i Hørret. Hun har været i byrådet siden 1991 og har siddet i Socialudvalget i 6 år. Lokalt er hun mest kendt for sit arbejde i Teknisk udvalg. Læs hendes hjemmeside her.
Skiftet over til socialudvalget skal godkendes på et byrådsmøde 18. april.
(JP Århus torsdag den 12. april)

Den grønne tanke spirer og gror
Det grønne liv har det godt i Mårslet. Styregruppen bag de grønne guider i syd-distriktet har Jørgen Brandt Andersen fra Mårslet som formand, og hans årsberetning bobler af energi og optimisme, som kun en inkarneret 'grøn mand' kan præstere det i en iskold april.
Styregruppen er en 3-årig institution, som nu kører i sit andet år. Styrgruppen er bl.a. 'arbejdsgiver' for de grønne guider og forvalter desuden 600.000 kr. til grønne initiativer i det store syd-område.
Guidernes årsprogram for 2001 er allerede offentliggjort - læs det her. Vedr. Mårslet hedder det bl.a., at guiderne skal hjælpe miljøgruppen med at få lavet en hjemmeside. Den får en række nye aktiviteter omkring bl.a. kost og lokale naturoplevelser.
Guiderne skal desuden hjælpe bestyreren i HalHuset med at få huset etableret som en grøn institution.
Jørgen Brandt Andersen tegner i sin beretning konturen af en mere udgående styregruppe og stadig mere synlige miljøaktiviteter i de enkelte lokalområder.
Jørgen Brandt Andersen hæfter sig også ved, at styregruppen har fundet en arbejdsform med mindre fokus på afrapportering og mere på det visionære: Hvad kan vi sætte i gang, hvad rører sig, hvad kan vi gribe fat i.
I det forløbne år har guiderne markeret sig med en henvendelse til alle grundejerforeningerne med tilbud om at låne en video og tilhørende grøn guide til et møde om miljørigtigt havebrug. Indtil nu har kun forholdsvis få henvendt sig.
(webgruppen fredag den 13. april)

Brugsens opslagstavle' flytter ind på webben
Mangler du et fritidsjob? Har du brug for at fremleje din lejlighed? Leder du efter en portion hønsemøg til gødning - eller orme til komposten? Vil du sige din mening - måske fremsætte en idé? Eller har du et projekt, du godt kunne tænke dig en hånd til.
Mårslet-webben har nu fået et helt nyt mødested for den slags. Det kan lidt sammenlignes med Brugsens opslagstavle, blot med tre ekstra funktioner: En debat-del, en projekt-bank og et mødested med 'gardin for' - dvs. muligheden for at forsyne en diskussion med kode.
Opslagstavlerne er tilgængelige fra alle sider på webben via 'debat'-linket øverst på siden - men i øvrigt fra Mårslet-webbens forside. Lige under "glimtet", dvs det lille billede i øverste højre hjørne, ligger en ny "bjælke", der hedder "sidst opdaterede opslagstavle". Herfra kan man klikke sig ind på oversigten over alle de opslagstavler, der er på det givne tidspunkt, og man kan se, hvilken af tavlerne, der sidst er sket noget på. Det står med angivelse både af navnet på den, der har hængt noget op, og hvilken tavle, det er hængt op på. Man kan derefter klikke sig ind på opslagstavlerne på tre niveauer:

Oversigten over dem alle - dvs den totale opslagstavle.

En sektion - fx Debat eller Markedet.

Et emne - fx Køb/salg.

Nye sektioner kan indtil videre kun oprettes af Kurt Søe i web-gruppen. Det er ham, der har udviklet det helt unikke tavlesystem.
Emnerne kan enhver derimod oprette. Fx er der allerede et køb/salg-emne under Markedet - men andre kunne måske have lyst til at oprette et emne for lån/leje. Eller et emne for salg af legetøj - måske et emne specielt med aktiviteter for børn.
Læs mere om opslagstavlerne og mulighederne i dem her.
(webgruppen fredag den 13. april)

Mange ønsker til Eskegårdens jord
Ole og Mogens Damgaard, der ejer Eskegården og driver opholdssted for socialt vanskeligt stillede unge på den, får mange henvendelser fra folk, der har alle mulige idéer om stier, musikøvelokale, fælles have, golfbane, økologisk dyrehold med mere.
Ole og Mogens Damgaard er indstillet på, at deres ejendom på en eller anden eller flere måder bliver brugt til gavn for folk i Mårslet. Men de kan for eksempel ikke garantere, at en sti ikke bliver pløjet op, hvis de om et år eller to sælger jorden fra til en landmand.
En af grupperne under væreby/leveby - Fælles Opgaver - opfordrer derfor Fællesrådet til at gå ind i en dialog om en sammenhængende og langsigtet planlægning med Ole og Mogens Damgaard for Eskegårdens jorde.
Læs mere her.
(Per Henrik Hansen torsdag den 12. april)

Ny usikkerhed om trampestiens 2. etape
To familier på Bedervej, der bor tæt på den planlagte strækning af trampestiens 2. etape, frygter problemer, hvis trampestiens 2. etape gennemføres. De beder gruppen under væreby/leveby, der arbejder med stien, om at finde en ny placering til stien.
Familierne forudser, at især løse hunde vil genere dem meget, hvis vi laver etapen som planlagt rundt om renseanlægget. Stien kommer til at gå få meter fra de to familiers fælles grund, og der er ikke noget hegn. De mener også, at der bliver svære problemer med stien under jernbanebroen, når der er meget vand i åen.
Gruppen vil nu tage kontakt med de to familier.
Læs mere her.
(Per Henrik Hansen torsdag den 12. april)

World Cup på Vilhelmsborg
Vilhelmsborg står på den anden ende i disse dage. Der afvikles finale i World Cup i dressur, og det store arrangement tiltrækker både mange og prominente gæster, en stor stab af frivillig arbejdskraft, samt 90 pressefolk fra både ind- og udland. Arrangementets hovedaktører, hestene kommer fra 12 lande. De sidste ankom i går.
Der afvikles konkurrencer både fredag, lørdag og søndag. De store trækplastre er de tre show fredag og lørdag aften, samt søndag middag. Fredag er der endnu en del billetter at få, hvis nogen skulle have interesse - lørdag er der få ledige ståpladser, og søndag er forlængst udsolgt. Der er plads til 3.000 tilskuere pr. show. De billigste billetter fredag og lørdag koster 75 kr.
Læs mere om arrangementet dels på Vilhelmsborgs egen hjemmeside, www.vilhelmsborg.dk, eller på World Cup'ens egen side, www.worldcupdenmark.dk
(webgruppen + Århus Stiftstidende torsdag den 5. april)

Tilfreds med indsamling
Kræftens Bekæmpelse havde en god søndag i Testrup, Ravnholdt og Mårslet i søndags. Foreningens indsamling gav 22.095 kr. i de tre byer. Det er primus motor, Anne Mie Nielsen, tilfreds med, fortæller Århus Stiftstidende i dag.
Det flotte resultat kom i hus på trods af forårsmesse i marselisborghallen og den store havneindvielse i Århus.
(fra Århus Stiftstidende torsdag den 5. april)

Visionsudvalg søger visioner
Fællesrådets nyeste udvalg, det såkaldte visionsudvalg, søger visioner om, hvordan byen skal udvikle sig. Skal vi være større? Hvordan med trafikken, skolen, boligerne, fritiden og handelen?
Visionsudvalgets opgave er at kortlægge disse spørgsmål og derefter at lave alternative udkast til, hvorledes Mårslets borgere kunne forholde sig til de enkelte facetter i byens udvikling: Indbyggertal og –profil, byggeri, trafiknet, skole og andre egne institutioner, ungdomstilbud, ældreboliger, fritidsfaciliteter, miljø, stats- og amtslige institutioner, byudsmykning, detajlhandels- og erhvervsstruktur o.s.v., o.s.v. Blandt facetterne inddrages også de bløde, sociale værdier, der indgår i væreby-leveby projektet.
Udvalget er åbent, både for folk, som har interesse i at give en hånd, og for synspunkter og gode råd til udvalges arbejde. Ideerne sammenfattes i et kort skrift, som skal blive Mårslet Fællesråds handlingsplan/politiske program.
Så vil man have indflydelse - så er det nu.
Læs mere her.
(Hans Ishøy onsdag den 4. april)

Batmændenes heftige dueller

En lille snes børn og unge samt en flok voksne batmænd - ingen piger og kvinder - besatte lørdag Mårslethallen for at udkæmpe vintersæsonens sidste dueller under titlen klubmesterskaber.
Selv om en halv snes af de tilmeldte deltagere udeblev, fik deltagerne en række gode kampe ud af træffet, der i sidste ende mundede ud i fem mesterskabstitler:

I puslingerækken vandt Nikolaj Jenner singlefinalen, mens Christian Just Poulsen tog sig af titlen i yngre drenge. Christian Just Poulsen vandt også doublemesterskabet i yngre drenge sammen med Tobias Mikkelsen.
I seniorrækken vandt Svend Larsen single, mens Michael Clausen og Jens Aksel Kjær snuppede doublesejren.
(Steen Bille søndag den 1. april)