Maj måneds nyt
1/5/2001

Endnu en overtegnet gæstekok
Arrangementet med månedens gæstekok i HalHuset i juni er overtegnet igen, selv om HalHuset har øget antallet denne gang til 70 personer.
"Det er mange, men jeg er ked af at sige nej til for mange her i starten," siger HalHusets bestyrer og initiativtager til gæstekokke-arrangementet, Mona Dybvad. Hun er nu i gang med at arrangere grillaften i august/sept. og gournetaften med Søren Pedersen fra Det Gamle Mejeri på Vilhelmsborg i september/oktober. Til et af disse arrangementer kommer Mårslet kirkes kor og synger for.

Gæstekokken i juni er Ole Rasmussen. Efter maden danses der square dance under ledelse af Else Nielsen, Beder.
Gæstekokken i maj blev også overtegnet, og Mona Dybvad synes alt andet lige at have udtænkt en type arrangement, der passer mårsletterne godt:
"Det glæder mig rigtig meget," som hun siger.
(webgruppen torsdag den 31. maj)

Fejl i statistik: Skolen rykker 332 pladser op
Mårslet skole har arbejdet på højtryk siden i mandags for at finde ud af, hvorfor statistikkens billede af, hvor mange elever skolen sender videre til en af de gymnasiale uddanelser, passede så dårligt til skolens egen fornemmelse.
Det arbejde er nu afblæst. Jyllands-Posten udkommer nemlig i dag med en historie på side to, hvori det hedder, at der var fejl i avisens statistik fra i søndags, og at en del skoler derfor nu har fået ny placering i statistikken.
Det gælder blandt andet Mårslet skole - samt Beder, Malling, Tranbjerg og Grønløkke - og Holme, Solbjerg og Kragelundsskolen. Det vil sige alle de skoler, som vi forleden satte sammen i et skema for at placere Mårslet i en lokal sammenhæng.
Ifølge de nye tal sender Mårslet skole nu 64,81% af sine elever videre til en af de gymnasiale uddannelser. I søndags var tallet kun 37,04%.
Den nye "placering" på listen er nr. 263 af de 1357 skoler i undersøgelsen. I søndags var placeringen nr. 595.
Samtidig viser en nærmere granskning af tabellerne, at der ikke blot er fejl i gymnasietallene - men også i tallene for, hvor mange fra 8. klasse årgang 1988, der i dag er i gang med en videregående uddannelse - og i tallene for, hvor mange i samme årgang, der i dag har fast arbejde.
Mårslet skoles leder, Bodil Hvid, besluttede tidligere på ugen at lægge op til en diskussion af skolevejledningen i udskolingen, med fokus på, om skolen gør nok for de dygtigste:
"Det vil vi da holde fast i, selv om tallene nu viser et billede, som svarer mere til vores egen fornemmelse af virkeligheden," siger en glad og lettet Bodil Hvid.
De nye tal er skrevet ind i tabellen fra i søndags - se den her nedenfor. Tallene fra i søndags står øverst i alle tabellerne - de nye tal med "fed" skrift nedenunder.
Danmarks Statistik har leveret talmaterialet til undersøgelsen og påtager sig ifølge Jyllands-Posten i dag alene ansvaret for, at der var fejl i oplysningerne.
(webgruppen torsdag den 31. maj)
Godt år på Vilhelmsborg
Der var tilfredshed både med økonomien og profilen, da driftsselskabet bag Vilhelmsborg forleden aften gjorde status over det første år, skriver Århus Stiftstidende.
Selskabets formål er at være fødselshjælper for ridesportsarrangementer og at sørge for en stadig udbygning af centrets faciliteter.
Selskabets formand, Bent Thomassen Neergaard, fremlagde på generalforsamlingen flere internationale ridesports-magainer, hvori Vilhelmsborg har fået en fremtrædende plads i forbindelse med World Cup-finalen i dressur i foråret.
I indeværende år - 25.-27. oktober - afvikles endnu et World Cup-stævne - denne gang i spring. Og i februar næste år har ridesportscentret fået tilbudt to World Cup-stævner, dels i dressur, dels i kørsel med firespand.
(fra Århus Stiftstidende onsdag den 20. maj)

Overraskende lav placering til Mårslet skole
Hvis en skoles kvalitet skal måles ved andelen af elever, der går videre på de gymnasiale uddannelser - HF, det almene gymnasium, det tekniske gymnasium og handelsgymnasiet - så klarer Mårslet skole sig overraskende dårligt i sammenligning med naboskolerne. Det viser en stor undersøgelse af, hvordan to 8. årgange i hvv. 1988 og 1997 er gået videre i ungdomsuddannelserne og det videregående uddannelsessystem. Undersøgelsen blev offentliggjort i Jyllands-Posten søndag og kan ses på Jyllands-Postens hjemmeside, www.jp.dk
Blandt de overraskende resultater er, at kun 37% af de elever, der gik i 8. klasse i Mårslet skole i 1997, er søgt videre til et gymnasium. Vore naboskoler sendte samtidig mellem 38% (Tranbjerg skole) og 58% (Kragelundsskolen i Højbjerg) videre til et af gymnasierne. Se uddybende i tabellen nedenfor.


årg. 88 / vid.udd.*
(tal fra i søndags øverst, de nye korrekte tal nederst) årg. 97 / gym**
(tal fra i søndags øverst, de nye korrekte tal nederst) fast arbejde***
(tal fra i søndags øverst, de nye korrekte tal nederst) Gns. indkomst
****
Beder: 18,84% (nr. 350)
24,64% (nr. 320) 54,35% (nr. 169)
84,78% (nr. 34) 94,20% (nr. 582)
92,97% (nr. 331) 612.500 kr.
Malling: 20,00% (nr. 287)
30,00% (nr. 139) 55,88% (nr. 146)
61,76% (nr. 349) 93,33% (nr. 696)
86,67% (nr. 879) 626.471 kr.
Mårslet: 15,38% (nr. 535)
26,15% (nr. 256) 37,04% (nr. 595)
64,81% (nr. 263) 93,85% (nr. 637)
89,23% (nr. 680) 570.370 kr.
Tranbjerg: 19,51% (nr. 319)
21,95% (nr. 442) 38,24% (nr. 546)
64,71% (nr. 265) 98,78% (nr. 117)
90,24% (nr. 587) 467.647 kr.
Grønløkke: 10,34% (nr. 922)
18,97% (nr. 629) 39,53% (nr. 486)
67,44% (nr. 209) 94,83% (nr. 501)
93,10% (nr. 301) 561.905 kr.
Solbjerg: 17,54% (nr. 416)
22,81% (nr. 391) 47,92% (nr. 262)
77,08% (nr. 80) 98,25% (nr. 140)
91,23% (nr. 483) 587.500 kr.s
Kragelund (Højbjerg) 23,33% (nr. 181)
27,78% (nr. 195) 58,06% (nr. 124)
69,35% (nr. 187) 98,89% (nr. 115)
96,67% (nr. 86) 640.164 kr.
Holme: 12,96% (nr. 728)
16,67% (nr. 784) 53,38% (nr. 192)
59,52% (nr. 413) 90,74% (nr. 954)
77,78% (nr. 1227) 485.714 kr.
bedste skole 51,43%
56,25% 92,86%
97,62% 100%

*Andel 8. klasse elever årgang 88 som har en videregående uddannelse
** Andel 8. klasse elever årgang 97 som søgte ind på gymnasium
*** Andel 8. klasse elever årgang 88, som har fast arbejde
**** Oversigten viser, hvor meget husstanden tjener hos elever fra 8. klasse i 1997
Skoler i undersøgelsen ialt: 1357

Skoleleder Bodil Hvid vil snarest sætte en undersøgelse af tallene i gang, oplyser hun mandag.
(webgruppen mandag den 28. maj)

Bod og bedring
Fra Hans Petersen, chefredaktør på Århus Stiftstidende, har vi modtaget følgende:
"Til www.maarslet.net

Finn Smerup har leveret en berettiget kritik af Århus Stiftstidendes dækning i Mårslet (truslerne har vi overset).
Allerede inden meldingen havde vi lavet en aftale med en ny medarbejder i området. Steen Bille Nielsen, som de fleste vist kender fra Mårslet-Bladet og et aktivt arbejde i byen, begynder som avisens skribent i Mårslet i næste uge. Det ser vi frem til, og vi er overbeviste om, at Mårslet-dækningen derved kommer på omgangshøjde med det, den fortjener.
Vi er særligt glade for at kunne præsenterer den nye, aktive medarbejder, fordi mange i Mårslet abonnerer på Århus Stiftstidende. Det er blandt avisens områder med højeste dækningsprocent.
Venlig hilsen, Hans Petersen, chefredaktør, Mårslet"
(webgruppen lørdag den 26. maj)
Vel ment spark til Stiften
Fællesrådets formand, Finn Smerup, har sendt en "kærlig", som han kalder det, bandbulle til den lokale avis Århus Stiftstidende - med direkte adresse til Hans Petersen, chefredaktør på avisen og bosiddendei Mårslet, samt til avisens nye ansvarshavende, Erik Frodelund.
Finn Smerup skriver bl.a.:
"Fra Skødstrup i nord til Beder-Malling i syd sker der utroligt mange ting - altså ringen omkring Århus. Et eller andet sted på denne ring ligger Mårslet - her sker der også mange positive ting, som fortjener at blive nævnt i den lokale avis."
Herefter henviser Finn Smerup til en række tiltag og aktiviteter, som han mener burde have fundet vej til avisens spalter - og slutter efter dem alle:
"Ikke en lyd fra Århus Stiftstidende." Og han spørger:
"Er vi udrangeret? - Eller hvad?"
Finn Smerup slutter sin bandbulle med ordene:
"Det skulle jo nødigt være således, at de eneste to markeringer fra Århus Stiftstidende er regningen og en tynd daglig avis. Altså for vi som bor udenfor Ringgaden. For så vælger vi et andet medie.
Med risiko for at jeg/vi bliver " lyst i band", sendes dette til behagelig orientering. I bedes sende det i det redaktionsområde, I finder rigtigst."
Læs brevet til Hans Nielsen og Erik Frodelund i sin helhed her.
(webgruppen lørdag den 27. maj)

Grundlovsfest med rådmandsbesøg
Ældrerådmand Torben Brandi Nielsen er hovedtaler på dette års grundlovsfest i Borgerhus- og have. Den finder - lidt i sagens natur - sted på Grundlovsdag, 5. juni - i år tirsdagen efter pinse.
Arrangementet, der har udviklet sig til at være en af Århus kommunes største grundlovsfester, starter kl. 14 med fællessang. På programmet er Lars Lunds Mårslet-sang og "Det haver så nyligen regnet". Derefter - ca. 14.15 - vil Torben Brandi Nielsen holde grundlovstale. Det lokale kor Rusty Cotton synger 14.45, og bagefter er der børneteater for de små grundlovsgæster. Til sidst - formentlig ca. 15.45 - overlades scenen og mikrofonen til Mårslet Naturjazz.
Det er Borgerhust, der står for grundlovsfesten.
(webgruppen lørdag den 26. maj)

Lundin Overdrive på højskolen
Torsdag aften den 31. maj får Testrup Højskole fornemt musikalsk besøg.
Orkesterlederen og saxofonisten Fredrik Lundin kommer med sin musikalske supergruppe "Lundin Overdrive" og byder på en forrygende koncert.
Gruppen består foruden kapelmesteren af Jakob Karlzon, tangenter, Krister Jonsson, guitar, Mattias Svensson, bas, Peter Danemo, trommer, Kenneth Agerholm, trombone, Mia Engsager, trombone, Klaus Löhrer, bastrombone og Ola Nordquist, bastrombone. En ganske speciel og udsøgt besætning til en udsøgt jazz-aften.
Koncerten finder sted i Testrup Højskoles nyopførte musikhus. Alle er velkomne. Entré på 30 kr.
(Testrup Højskole fredag den 25. maj)

Byfesten får stort program
Samarbejdet mellem de hidtidige arrangører af byfesten og "egne begivenheder" under væreby/leveby ser ud til at betyde en spredning af byfesten både geografisk og indholdsmæssigt.
Blandt de nye aktiviteter er et arrangement på Kildevang, en historiefortæller eller teatertrup til børnene, alt efter økonomi - samt en "vi gør det selv"-aften med "let styret program", som det hedder. Idéen er at lade mårslettere, som er kendt i forskellige sammenhænge, optræde med forskellige opgaver, som bliver stukket ud for dem. Blandt mulige "emner" nævnes koret Rosty Cotton, Preben Ulskov(evt showmaster), Finn Smerup, Banjo Svend og brugs-personalet.
Lørdag arbejdes der med planer for kræmmermarked med optræden af "gøgler", samt børnedyrskue, ponyridning og StreetParade. Søndag påtænkes der billedskole og en genopliven af GiberÅ-marchen.
Læs mere i de sidste referater fra "egne begivenheder" via dette link.
(webgruppen fredag den 25. maj)

To drenge gav byens ældre en god aften
Richard Ragnvald og ældrerådmand Torben Brandi var de to hovednavne, da Simon Gadegaard og Anders Rasmussen i forbindelse med en projektopgave i 10. klasse på Mårslet skole i går havde inviteret byens ældre og alle øvrige interesserede til en debat- og hyggeaften på Lokalcenter Kildevang om og for de ældre.
De to drenge har ifølge JP Århus fulgt debatten om de ældres forhold og lavede arrangementet, fordi de synes, det ikke var nok at diskutere ældres liv og forhold - der skulle også handles. Og det blev der så. Arrangementet blev overværet af 100 ældre, og Simon Gadegaard og Anders Rasmussen håber og tror, at deres initiativ kan blive fulgt op af andre aktiviteter for unge og ældre i samarbejde - arrangeret af ungdomsskolen og de kommende 10. klasser. De forestiller sig bl.a., at unge hjælper de ældre ved at gå tur med dem, og foreslår sig også, at unge kan komme op på lokalcentret og spille skak.
(fra JP Århus onsdag den 23. maj)

Lopperne gav næsten 20.000 kr.
Lørdagens loppemarked forventes at give et overskud til TMG Håndbold på næsten 20.000 kr. Det er et flot resultet efter indsamlingen af lopper tirsdag aften, hvor håndboldafdelingen var meget bekymret. Antallet af indsamlede effekter kun var på ca. 1/3 af, hvad der normalt samles ind. Værdien af de effekter, der så var samlet ind i løbet af året, var derfor i år ekstra stor. Desuden foranstaltede man en ekstra indsamling fredag, "hvilket da også gav noget udbytte," som Jacob Lind fra arrangørerne konstaterer.
De manglende lopper satte deres præg på dagen:
"Vi kunne alle fornemme, at der ikke var så mange lopper som sædvanligt, og vore forventninger var også noget afdæmpede. Vi kunne også hele dagen igennem fornemme, at der var færre købere end sædvanligt. Hvad årsagen var, kan man gøre sig mange tanker om, og vi er naturligvis lydhør for, hvad andre mener," siger Jacob Lind.
Resultatet af dagen var en omsætning på godt 27.000 kr. Nettooverskuddet forventes at blive omkring knap 20.000.
Selv om det er væsentligt mindre end de seneste år, så giver resultatet stor tilfredshed og optimisme.
"Der skal bl.a. nævnes, at antallet at hjælpere i år var bedre end tidligere år og at der i år blev indført en ny aktivitet med at slå søm i, foruden den meget populære aktivitet med at gætte en levende gris vægt. Arrangørerne finder det vigtigt, at der sker aktiviteter, som folk i byen kan underholde sig med, uden at det absolut skal give et pænt bidrag til markedet," siger Jacob Lind.
Læs mere her - og se billeder i "glimtet" øverst på forsiden.
(webgruppen + På arrangørernes vegne: Jacob Lind)

Hurtigt internet til Mårslet
Mårslet er som det første sted i landet ved at få en ny og hurtig internet-teknologi: ADSL - via byens såkaldte "teknikhytte". Den ligger i det gamle vandværk midt i byen og er en undercentral, hvor man samler og pakker trafikken fra flere hundrede kunder, inden man fører den videre. Dermed kommer man ned på kun at lægge beslag på nogle få linjer videre til hovedcentralen.
Den nye hurtige ADSL-teknologi kræver, at grund-enheden, en såkaldt DSLAM, er tæt på kunderne. DSLAM er hidtil kun blevet installeret på hovedcentraler, og derfor har man kun kunnet få det nye hurtige internet, hvis man boede forholdsvis tæt på en hovedcentral.
Altså indtil nu.
ADSL giver mulighed for, at man har sin maskine koblet op på internettet 24 timer i døgnet syv dage om ugen for en fast pris - i øjeblikket hos TDC minimum 349 kr. månedligt.
For pengene får man en flere gange hurtigere forbindelse end ISDN, som igen er flere gange hurtigere end de almindelige modens, der i dag ligger bygget ind i computere i mange private hjem.
I praktisk brug handler ADSL om fx at kunne høre radio eller se tv via computeren - samt at spille fx skak eller kortspil med andre over nettet - og at transportere store mængder af data. Det kan give mulighed for flere hjemmearbejdspladser.
Det er TDC's intention, at 95% af kunderne skal have mulighed for at koble sig på på Internettet via ADSL inden sommeren 2002.
(TDC'bladet "aspekt" + webgruppen lørdag den 19. maj

Musikfestival 9. juni
Fuga og Egne-Begivenheder-gruppen under være-leve-by er klar med årets store opgave: Mårslet Festival 2001. Den finder sted 9. juni i tidsrummet 12-01 på Mårslet skole. Der er gratis adgang til festivalen.
Gymnastiksalen og musiklokalet omdannes til henholdsvis Rock/Pop-scene og Jazz-scene. Der vil være garderobe og pølse- og isbod.
I pressemeddelelsen hedder det bl.a.:
"Formålet med Mårslet Festivalen er at øge interessen for musik og musikudøvelse i Mårslet. Vi vil samle alle Mårslets bands lige fra SFO-bands, valghold og ungdomsskoleorkestre til semiprofessionelle unge og ældre. Alle spiller gratis denne dag! Ved at samle alle aldre og genrer, vil vi skabe et arrangement, hvor Mårslets amatørmusikere kan inspirere hinanden, og hvor de unge kan få nogle ældre lokale musikere at se op til. "
Læs mere om arrangementet her.
(webgruppen lørdag den 19. maj)

Kildevang præmieret som en god arbejdsplads
Lokalcenter Kildevang under ledelse af områdechef Annalisa Enghild blev i aftes kåret som Østjyllands tredje-bedste arbejdsplads. Udnævnelsen fandt sted for åben skærm i Silkeborg Teaterbygning, hvor en stor del af lokalcentrets personale og støtter var gæster.
Økonomiprofessor Nina Smith, som har siddet med i juryen, begrundede valget af Lokalcenter Kildevang med, at det er en arbejdsplads, hvor man har alle odds imod sig; det er hårdt fysisk og pyskisk arbejde; det er ikke højt lønnet; og der er ikke megen "fryns". Alligevel stråler arbejdspladsen af arbejdsglæde og arbejdslyst.
Annalisa Enghild tog imod udnævnelsen sammen med Lisbeth Damkjer, som er en af de fire, der har indstillet Kildevang til konkurrencen. Hun føjede til Nina Smiths ord, at en del af fornøjelsen er, at man på Kildevang kan få lov at være, som man er.
Ud over æren fik Kildevang et diplom og en stor buket blomster.
Konkurrencens nr. to og et blev to firmaer fra Ry - dels Pressalit, som bl.a. laver toiletsæder, og et vandsendefirma.
Dagen igennem er det strømmet ind med lykønskninger til Lokalcenter Kildevang - bl.a. fra Århus kommune, men også fra den lokale fællesrådsformand, Finn Smerup. Han skriver bl.a.:
"Mårslet Fællesråd ønsker ledelse og personale hjertelig til lykke med den flotte placering i forbindelse med konkurrencen om at være Østjyllands bedste arbejdsplads.
Det er nu blot blevet bevist - vi er mange som ikke har været i tvivl, og I er på den måde meget medvirkende til endnu engang at bekræfte at Mårslet er et godt sted at bo og leve. Placeringen er fuldt fortjent og vi ønsker endnu engang hjertelig til lykke."
Se klippet fra TV2 Østjylland her.
(webgruppen fredag den 18. maj)
Loppemarked mangler lopper

Indsamlingen tirsdag aften til weekendens kommende loppemarked var noget af en skuffelse for håndboldafdelingen. Der blev kun indsamlet ca. 1/3 af, hvad vi plejer at samle ind. Men heldigvis har vi i vinterens løb oparbejdet et lager, så vi trods alt er i stand til at afholde et rimeligt loppemarked,
Hvad årsagen er til at så få har stillet lopper ud, har vi umiddelbart ikke nogen forklaring på. Måske har regnvejret været en af årsagerne og markedsføringen ikke god nok. Vi håber de Mårsletborgere som har glemt at sætte lopper ud til os, eller vil støtte os med lopper vil ringe på tlf. nr. 86 29 26 06 eller 86 29 14 54.
Så vil vi lave en ekstraordinær indsamling fredag fra kl. 16.00 til 18.00.
(TMG Håndboldafdelingens loppemarked onsdag den 16. maj)
Motionsløb i et vadested
Mellem 5 og 20 aktive hver gang. Og hvis det tal hen over sommeren kan komme op på 30-40 aktive, får TMG sandsynlgvis en egentlig motionsafdeling.
Det mener i hvert fald Erhardt Nielsen, initiativtager til de to ugentlige løb for motionsløbere i Mårslet - onsdag aften 19.30 og søndag formiddag 9.30.
Initiativets formål er dels at få flere i gang med at motionere, dels at lodde stemningen for en motionsafdeling. Hvis antallet af aktive hen over sommeren vokser til 30-40 vurderer Erhardt Nielsen, at der er basis for en egentlig motionsafdeling med andre arrangementer, f.eks. fælles ture til motionsløb, foredrag m.m.
"Hvis vi derimod ikke bliver flere end vi er nu, er grundlaget nok for spinkelt til en motionsafdeling. Så kan vi enten vælge at fortsætte som nu med to fælles, ugentlige ture. Eller vi kan lade initiativet løbe ud i sandet og så glæde os over dem, vi har fået skubbet i gang," siger Erhardt Nielsen.
Man behøver ikke at være superløber for at være en af de 30-40 aktive. Erhardt Nielsen og de faste løbere barsler med idéen om en "kravlegård" og ledsagere for folk, som godt vil løbe, men også gå lidt ind imellem - og som ikke vil binde an med turens vanlige 6-8-10 km.
Mere om det følger senere.
(webgruppen tirsdag den 15. maj)

Sidste nyt om trampestien
Gruppen "fælles opgaver" under væreby/leveby opgiver at lade etape II af trampestien til Vilhelmsborg gå rundt om renseanlægget efter at have hørt protesterne fra beboerne i det hus, som stien i givet fald ville komme meget tæt på.
I stedet satser gruppen nu på en løsning, der hedder:
Fra den nuværende trampesti skal der laves en lille bro over grøften fra regnvandsbassinet samt en ny bro over Giber Å, lige efter åen har krydset jernbanen. Stien går ikke ind under jernbanen, men bliver på den nordlige side.
Fordelene ved denne løsning er, at gruppen formentlig let kan få lov at bruge den nødvendige jord, der ejes af Vilhelmsborg samt af Ole og Mogens Damkjær, og at de økonomiske ressourcer rækker til strækningen.
Gruppen forventer at kunne lave denne 2. etape i september i år.
("Fælles opgaver" under væreby/leveby, tirsdag den 15. maj)

Sct. Hans-arrangementet klar
Legepladsen Midgård og 105 Gram Blandet inviterer til Sct. Hans bål og sang på Testrupvej 1 (bag dyrene).
Årets båltaler er formanden for FUGA, Markus Davidsen. Det øvrige program i uddrag:
Pladsen åbner kl. 19.00. Båltalen følger kl. 20. Straks derefter tændes bålet, og der synes midsommervise, akkompagneret af musik.
Der vil være mulighed for at købe popcorn, pølser, øl og vand.
Læs øvrige programpunkter her.
(Legepladsen og 105 gram Blandet mandag den 14.maj)

17. Maj - Skovmærkedag!

Mårslet Brændevinslaug inviterer hermed alle mårslettere til en vandretur i Vilhelmsborgskoven. Formålet er at indsamle skovmærker til en hjemmelavet skovmærkedram - eller måske at hente sig en buket, der kan give forårsduft ved vintertide - eller måske vil du blot med på en hyggelig tur i skoven.
Undervejs fortæller medlemmer af Lauget om, hvordan man får fremstillet sig en flaske af denne herlige forårsurtedram.

Vi mødes på Norges nationaldag, torsdag den 17. maj kl. 18:30 ved Det Gamle Mejeri på Vilhelmsborg - og efter turen drikker vi en kop kaffe/the sammen. Medbring derfor kaffe/the, kage og en plastpose til urterne.
Der vil være mulighed for - mod en meget beskeden betaling - at smage en færdigblandet skovmærkedram!
Deltagelse i arrangementet er gratis og der er ingen tilmeldingspligt, så mød blot op.
(Hans-Ole Kaae lørdag den 12. maj)

Birkmannsweiler, en tre-stjernet oplevelse!
Mårslets besøg i Birkmannsweiler har været en stor oplevelse for de involverede: En harmonisk og dynamisk by med meget gæstfrie og aktive borgere. Læs mere her.
(Keld Schmidt-Møller lørdag den 12. maj 2001)

Fællesrådet protesterer over nyt skur
"Det er for dårligt".
Så kontant udtrykker formanden for Fællesrådet i Mårslet sig om det nye skur, som HHJ har stillet op ved stationen. "Særdeles uhensigtsmæssigt i forhold til nærmeste naboer, og så sandelig også i forhold til byen Mårslet. Ingen nabohøring, som formodentlig er kutyme, og slet ingen information," skriver Finn Smerup til Ove Nygård fra HHJ. Og videre: "Det pynter ikke, ja det er mildest talt den mest uheldige placering, jeg længe har set."
I brevet peger Finn Smerup på, at et vigtigt argument for at få skuret væk er, at Lokalcenter Kildevang er ved at blive om- og tilbygget for ca. 20. mill. kroner:
"Det kan ikke være rigtigt at vore ældre medborgere skal sidde i deres nye boliger med dette skur lige udenfor deres vinduer," fremfører Finn Smerup.
Skuret kommer i øvrigt kun tre måneder, efter at Fællesrådet overfor HHJ ytrede ønske om, at arealet langs banen blev udlagt som et pænt og velplejet område, når byggeriet af plejehjemmet var tilendebragt.
"Et område, som vi i Mårslet kunne være bekendt - det har i mange år nærmest lignet en "losseplads," skriver Finn Smerup i sin henvendelse til Ove Nygaard. Han beder direktøren komme en tur til Mårslet for at kigge på forholdene.
(webgruppen lørdag den 12. maj)

Stor succes for HalHuset - og ny gæstekok

Søndag den 6. maj løb så den første "månedens gæstekok" af stabelen med stor succes. Der var 54 gæster og mange flere gik forgæves, da de ville bestille bord. Vi havde selskaber med 4, 6, 10, og 12-personers borde.
Helle Brøndum havde lavet en lækker ret med kalkunbryst med bacon, ost, porrer og spinat, dertil løse ris og dejlige hjemmebagte boller. Til dessert kunne købes dejlig islagkage. Gæsterne blev serviceret af Anne, Malene, Lene, Mathilde og undertegnede og det gik bare derudad.
Under spisningen spillede Jens Erik og Bjarne hyggemusik, der var livlig snak ved alle bordene, og jeg fik kun positive tilkendegivelser fra gæsterne. Flere har endda allerede nu skrevet sig på gæstelisten til næste arrangement den 10. juni, hvor der så også skal danses Square Dance.
Læs om den næste gæstekok her.
(Mona Dybvad torsdag den 10. maj)
Frisk på en fugletur?

Så står Mårslet Skoles Venner parat med et tilbud om en vandring i skoven og stranden ved Moesgård. Melodi Grand Prix eller ej, søndag morgen 13. maj klokken 04.30 står en biolog klar på P-pladsen ved Moesgård Museum for at gå dagen i møde med maksimum 30 deltagere.
Han vil tage med dem rundt i skoven og ved stranden, mens han fortæller om den fuglesang, de fugle og de øvrige dyr, som måtte krydse deltagernes spor på turen, der slutter med rundstykker og en til halsen ved legepladsen ved Moesgård Museum.
Meld dig til Steen på tlf. 86 29 81 15 (e-mail: steenbille@mail.tele.dk) eller Mette på tlf. 86 29 07 26 (e-mail: mettebruno@jubiipost.dk)
(Steen Bille tirsdag den 8. maj)
Tysklandsbesøg varsler godt for venskabsby til Mårslet
En del af det officielle Mårslet har været i Tyskland i weekenden - nærmere bestemt i Winnenden og Birkmannsweiler, der ligger få km fra Winnenden. Skolen sendte i sidste uge en 8. årgang og en del lærere på den normale udveksling. Men med den særlige vinkel på, at udvekslingen netop i år fejrer 20 års jubilæum. Og at Mårslet og Birkmannsweiler diskuterer at udvide bekendtskabet og gøre hinanden til egentlige venskabsbyer.
20 års jubilæet betød bl.a., at Bodil Hvid og Inger Mikkelsen fra skoleledelsen tog ned til Winnenden og de officielle festligheder i weekenden. Mårslet var desuden repræsenteret ved Fællesrådets formand, Finn Smerup, og Keld Schmidt-Møller, ankermanden i det projekt, der arbejder på at få gjort Birkmannsweiler til Mårslets venskabsby.
Tanken om en venskabsby i Mårslet er født i leveby-projektet. Læs mere om det her.
Keld Schmidt-Møller og Finn Smerup var Birkmannsweilers officielle gæster fra fredag-søndag. Sidstnævnte siger efter hjemkomsten:
"Det var et utrolig godt besøg, og Birkmannsweiler har vist en stor imødekommenhed og interesse i at få en eller anden form for samarbejde. Jeg mener bestemt, der er basis for en konkret diskussion hos os nu af, hvad vi har at tilbyde."
Fællesrådets forretningsudvalg har møde tirsdag, og det vil få en orientering, selv om projektet officielt hører hjemme i væreby/leveby. Både Finn Smerup og Keld Schmidt-Møller har sæde i Fællesrådets FU.
(webgruppen mandag den 7. maj)

Tillykke til Mårslet-nettet
"Første maj havde maarslet.net et års fødselsdag, og et par dage senere rundede hjemmesiden 20.000 besøgende. Det er mere end nogen havde drømt om, og tallet stiger stadig. Respekt!
For mange mårslettere er maarslet.net blevet lige så naturlig og nødvendig som den daglige avis," skriver levebyens grand old man, Hans Ishøy. Læs hans veloplagte lykønskning i sin helhed her.
(webgruppen mandag den 7. maj)

Erhvervslivet inviteres med på Mulighedernes Marked
Hvem ville ikke nyde at underlægge sig en vareprøve fra den lokale fysioterapeut eller det lokale pizzaria - eller for den sags skyld at finde ud af, hvad der egentlig sker på Svalk, Sminipac, Happylight, QMS og byens øvrige erhvervsliv i al dets brede mangfoldighed?
Alle inviteres dise virksomheder nu med på Mulighedernes Marked, der afholdes i august under byfesten. Det var først tænkt som et forenings-marked - men styregruppen under væreby/leveby har revurderet idéen og udvidet invitationen til også at gælde erhvervslivet. For hvem ved, hvad der egentlig foregår på de mange arbejdspladser i Mårslet i dagtimerne? Måske har det lokale erhvervsliv også muligheder og tilbud, som man kunne have gavn af - ligeså vel som man kan have gavn af foreningslivet i dets fulde spændvidde.
I invitationen til erhvervslivet slår væreby/levebys koordinator Anne Worm fast, at "Der bør ikke forekomme salg af produkter på markedet, men der er gode muligheder for reklame (varedemonstration og/eller give aways)."
Læs invitationen her.
(webgruppen fredag den 4. maj)
Fløjtekoncert i Testrup Højskoles nye musikhus
Onsdag den 9. maj kl. 20.00 er Testrup Højskoles nye musikhus fyldt med vellyd. Skolen byder på koncert med fløjtetrioen Flutention, der vil præsentere smagsprøver fra sin netop udkomne CD nr. 2 "Flowersongs".
Flutention består af de unge fløjtenister Marianne Leth, Charlotte Norholt og Bettina Zielke. Alle tre er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.
Trioen fik efter sin debut i 1995 hurtigt succes og har siden givet et utal af koncerter i både ind- og udland. Aftenens repertoire vil fortrinsvis være ny dansk musik af komponisterne Hans Abrahamsen, Niels Marthinsen, Bo Gunge og Lars Fløe.
Alle er velkomne - entré på 30 kr. inkl. kaffebord.
(Testrup Højskole fredag den 4. maj)

Referat fra brugens generalforsamling
Bestyrelsen for brugsen har udsendt et officielt referat af generalforsamlingen for små to uger siden. Læs det her - og læs den tidligere omtale af generalforsamlingen her.
(webgruppen fredag den 4. maj)

Webben runder 20.000 hits
Mårslet-webben, der officielt blev sendt i luften 1. maj sidste år, runder 3. maj et år senere 20.000 hits. Tælleren ligger i bunden af forsiden. Hvor mange der bruger webben hvordan vides ikke præcist, men webgruppen bag arbejder med at analysere statistikken og evt. at lave en egentlig brugerundersøgelse. Læs mere her.
(webgruppen torsdag den 3. maj)

HalHus-succes med gæstekok
Vejen til mandens hjerte går igennem hans mave - og måske går vejen til mårsletternes hjerte over gæstekokke i HalHusets køkken. Mona Dybvad har ihvert fald fået stor succes med husets nyeste initiativ: At hyre aftenskolens stjernekok Helle Brøndum som gæstekok og lade hende tilberede velsmagende, billig mad, som byens befolkning kan nyde i hinandens selskab og HalHusets lyse lokaler.
Mona Dybvad har solgt samtlige 50 pladser til den første gæstekok, Helle Brøndum, der svinger grydeskeen på søndag.
HalHus-bestyreren er dernæst begyndt at skrive folk på venteliste til kok nr. 2 - Ole Rasmussen, som gæster HalHusets køkken 10. juni. Ole Rasmussen er kendt som kok både til private fester i byen og som leverandør af mad til HalHusets åbningsreception.
Tredje gæstekok vil være Søren Pedersen fra Det gamle Mejeri på Vilhelmsborg. Han kommer engang i september, når såvel byfest som festspil er overstået.
Når Helle Brøndum står for køkkenet første gang, vil der blive underholdnig ved Jens Erik Præstegårds duo. Mona Dybvad i HalHuset arbejder på at få kirkens kor til at synge selv eller synge for ved et af de øvrige arrangementer.
(webgruppen torsdag den 3. maj)

Bilist og passager anholdt
Både bilisten og passageren i en bil, der søndag middag kørte galt ved fodgængerfeltet midt i Mårslet, blev søndag aften anholdt af politiet. Den 18-årige bilist, fordi han var spirituspåvirket, skriver JP Århus, og den 16-årige, fordi han var "ved at gå amok over de mange mennesker, der stimlede sammen" omkring bilen. Den har i øvrigt været byens største attraktion - forhåbentlig også lærerig - siden ulykken.
(webgruppen + JP Århus mandag den 30. april)

Brugsen rasler med sablen overfor FDB
Den gamle andelsbevægelse har fået et lokalt skud for boven. SuperBrugsens bestyrelse fik på generalforsamlingen i denne uge vedtaget en ændring af vedtægterne, så SuperBrugsen ikke mere behøver at være medlem af FDB.
Brugsens hovedformål er at skaffe medlemmerne og kunderne de bedst mulige varer til den bedste pris. I de gamle vedtægter hed det derefter bl.a.:

"Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, og så vidt muligt indkøbe sine varer igennem denne."
I den nye paragraf er den tilsvarende ordlyd:

Til opnåelse af dette formål skal foreningen så vidt muligt indkøbe sine varer igennem Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB."
Samarbejdet med FDB røg ligeledes ud af en anden paragraf om kæde-samarbejde.
Bestyrelsen kan herefter melde SuperBrugsen ud af FDB - også uden at diskutere det yderligere med medlemmerne.
"Men det er ikke meningen, at vi skal ud," siger Lars Berggren Rasmussen, formand for SuperBrugsen i Mårslet.
"Hensigten er derimod at styrke forhandlingspositionen overfor FDB, så vi kan få nogle bedre varer til bedre priser." Lars Berggren Rasmussen mener, at "samarbejdet har mistet sin værdi."
Vedtægtsændringerne og deres konsekvenser blev først præsenteret for den brede offentlighed på mødet. De medførte en del diskussion, uden at resultatet dog blev påvirket. Bestyrelsens forslag blev således vedtaget med stort stemmeflertal.
Mårslet-webben har bedt om at få beretningen udleveret til offentliggørelse på webben. Det ønsker Lars Berggren Rasmussen ikke.
I øvrigt blev Kirsten Schmidt-Nielsen nyvalgt til bestyrelsen. De sidste fem bestyrelsesmedlemmer er Karen-Lykke Præstegaard, Henrik Johansen, Svend-Ove Christensen, Poul Granslev og Bent Bauning.
(webgruppen søndag den 29. april)