Juni måneds nyt
1/6/2001

Mårslet helt i top i løn-statistik
Folk bliver ved med at tjene pænt i Mårslet. I den nye statistik "Nøgletal på postnumre 2001" distancerer Mårslet endda Bredballe (7120 Vejle Ø), som hidtil er det jyske postnummer, der har haft de største indtægter pr. husstand. Vejle Ø har i den nye statistik "kun" en indtægt pr. husstand på 508.000 kr. Mårslet har 509.000 kr. og vinder således med lidt mindre end en hårsbredde.
I den interne sammenligning med byerne i Århus syd er Mårslet desuden karakteriseret ved at være gået procentvis mere frem (12,1%), end de øvrige byer (6-8%), når man sammenligner statistikkens tal fra 1998 og 2000.

Gennemsnitlig bruttoindkomst pr. husstand pr. 1. januar 1998 og pr. 1. januar 2000 (fed skrift) (bruttoindkomst i 1.000 kr.):

By Indkomst
Mårslet 454 (509) 12,1
Beder 448 (484) 8.0
Malling 382 (408) 6,8
Tranbjerg 399 (424) 6,2
Solbjerg 412 (446) 8,2
Hovedpostnr. 8000 326 (357)
Landsgennems. 325 (357)

Se flere tal på webbens side om nøgletal i Mårslet.
I forhold til både Beder og Malling er Mårslet præget af at have forholdsvis få almennyttige boliger. De trækker tit ned i opgørelser over husstandsindtægt, mens parcelhuse trækker op.
Det betyder, at folk i Beder tjener mere pr. person over 15 år end folk i Mårslet - se nøgletallene.
Den nye placering betyder i øvrigt, at Mårslet i den nye statistik er det postnummer i Jylland og Fyn, hvor man tjener mest - dog stadig godt og grundigt overgået af postnumre som Klampenborg (800.000 kr. i gennemsnitlig husstandsindkomst), Skodsborg (697.000) og Rungsted (864.000).
(webgruppen torsdag den 28. juni)

Fællesrådet takker for et godt halvår
På Mårslet Fællesråds Forretningsudvalgs vegne vil jeg gerne ønske alle mårslettere en rigtig god sommerferie. Ved samme lejlighed vil jeg også gerne sige tak til samtlige ildsjæle, såvel i Fællesrådets udvalg som i Væreby-Levebys grupper samt alle medlemsforeningerne, for en stor og entusiastisk indsats i første halvår 2001 - altsammen for, på en uegennyttig måde, at fastholde Mårslet som et godt sted at bo og leve i dagligdagen.
Mårsletterne spredes nu i den næste måneds tid for alle vinde - nogle tager til Spanien, Italien, Portugal, Frankrig og Tyrkiet medens andre bliver hjemme og "passer butikken". Må alle komme sikkert hjem.
Mange sommerhilsener
(Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg/Finn Smerup)

HalHuset udleverer affaldsposer
HalHuset er blevet udpeget til at være det sted, der lokalt skal stå for udlevering af ekstra grønne og sorte affaldsposer til den nye affaldssortering. Det oplyser Mona Dybvad, bestyrer i HalHuset.
Udleveringen starter efter sommerferien. Poserne er gratis, dvs at de betales over renovationsafgiften, og HalHuset kan udlevere to sorte ruller og to sorte grønne ruller ad gangen. Der er ikke nogen kontrol med, hvor tit man får - "men kommer man tre gange på samme uge, vil nogen sikkert begynde at undre sig," som en medarbejder på Kommuneinformation udtrykker sig.
HalHuset kan også bytte ubrugte poser. Nogen har valgt de grønne poser fra og fortsætter i stedet med deres grønne kompostspand. De kan i HalHuset få byttet de ubrugte grønne poser til sorte.
HalHuset kan derimod ikke bytte de udleverede poser til større. Har man brug for det, skal man henvende sig i miljøbutikken "Kloden" i Frederiksgade 78.
(webgruppen tirsdag den 26. juni)

Juletræet solgte godt til Sct. Hans
Flemming Brandt-Nielsen fra Juletræslauget, der er en udløber af en af væreby/levebygrupperne, fik en overvældende modtagelse, da han under lørdagens Sct. Hans på legepladsen for første gang offentligt solgte medlemsskaber til det nyetablerede laug. Han fik ordet umiddelbart før aftenens hovedtaler, Markus Davidsen, til en kort præsentation af juletræslauget. Efter Sct. Hans-talen tog han nissehuen på igen og solgte hurtigt ud af de 200 medlemsskaber, han havde medbragt. Til en pris af 20 kr. pr. styk blev det til næsten 5.000 kr. til det nye laug, der skal stå for driften af juleudsmykningen i midtbyen i december.
(webgruppen mandag den 25. juni)

Ungegruppen dropper sommerværested
Ungegruppen under væreby/leveby dropper planerne om at lave et udeværested til de unge på MUK i denne sommer. Det sker p.g.a. manglende ressourcer i gruppen, fremgår det af det seneste referat fra gruppen - læs det her. Gruppen efterlyser i samme forbindelse flere medlemmer.
I stedet for et værested i sommerperioden sætter gruppen kræfterne ind på et værested til den kommende vinter - og vil i den forbindelse kontakte både Trælauget og HalHuset.
(webgruppen mandag den 25. juni)

Grav det skur ned
HHJ vil gerne lægge låg på dialogen med Mårslet Fællesråd om det nye blå skur ved stationen. Men det er Fællesrådet ikke indstillet på.
Læs om den tidligere korrespondance i sagen her.
I direktør Ove Nygaards fravær skriver kontorchef Henning Møller fra banen nu til Fællesrådet i Mårslet, at det blå skur er en såkaldt relæ-hytte. Banen har stillet fem af disse op på krydsningsstationer. Relæ-hytterne knytter sig til et nyt sikringsanlæg, som skal tages i brug i efteråret. De ligger, hvor de ligger, blandt andet fordi lokoførerne skal kunne komme nemt til dem - og HHJ mener ikke, at de generer oversigtsforholdene på og ved stationerne. "Hvorvidt den valgte farve er den rigtige vil jo være en smags sag. Nogle kan lide grøn, andre blå osv," skriver HHJ - som slutter med at henvise til Århus kommune, som har givet byggetilladelse til opførelsen.
Dertil svarer Finn Smerup:
"Dit svar kan ikke bortforklare at skuret er uhensigtsmæssigt placeret - det er helt klart for højt, (som tidligere meddelt) idet jeres godkendelse er med en max. højde på 3.0 m, og så har det en gyselig blå farve. Du skriver det må være en smagssag - og det kan du naturligvis have ret i - men i så fald vil vi påstå, at vores smag overstiger jeres.
Det må være muligt at omplacere hhv. ændre farve. Iøvrigt har kloge mennesker her i Mårslet fremsagt det forslag, at grave skuret ned.
Slutteligt vil vi sige - uanset I foreslår det - at det ikke er Mårslet Fællesråds opgave at gå til Århus Kommune. Det er HHJ vi diskuterer med p.t."
(webgruppen fredag den 22. juni)
Rejsegilde på HasselhegnetKransen var oppe at hænge, da de kommende beboere, håndværkerne, bygherrer, arkitekter o.s.v. mødtes torsdag for at holde rejsegilde for de 18 nye seniorboliger, der i øjeblikket bygges for enden af Visbjerg Hegn. En bebyggelse der har fået navnet Hasselhegnet med arkitekt Poul Poulsen fra Møller & Grønborg som tegner samt Dansk Seniorbyg som bygherre.
Håndværkerne arbejdede på højtryk, mens gæsterne fandt vej over byggepladsen, betonelementer blev hejst på plads, jordbunker blev flyttet og arbejdet foregik i højtryk, så det første hus med omgivelser kan blive klar til indflytning 2. juli.15 af de 18 boliger er allerede solgt, hvoraf overraskende mange er afsat til par og nogle seniorer, som stadig er i arbejde. De første indflyttere i juli må dog lære at leve med de jordbunker der fylder godt op i landskabet omkring de første 100 kvadratmeter huse som snart er færdige. Først til oktober skal de sidste huse stå klar til indflytning.
(Steen Bille fredag den 22. juni)
Egnsarkivet i TV Danmark 2
TV Danmark 2 kører en serie, hvor de hver torsdag aften kl. 23.30 er på besøg i et egnsarkiv.
Torsdag den 28. juni er det Mårslets tur. TV Danmark 2 har været på rundtur på arkivet sammen med lokalhistorikeren Hans Møller og Per Enevoldsen, der er leder af arkivet.
Udsendelsen omtales torsdag den 21. juni kl. 23.00 og fredag kl. 16.30, hvor der bliver lavet en lille quiz omkring en ny, spændende ting, som arkivet har fået indleveret.
(Mårslet Egnsarkiv v. Per Enevoldsen onsdag den 20. juni)

EM i billard-hockey i Mårslet
Mårslet-Hallen er i weekenden 6.-8. juli ramme om et europamesterskab i den lille sportsgren billard-hockey. Det er en slags fodbold- eller brætspil, som afvikles på små borde med mål, pucks og miniature-stave til at skyde med.
Spillet er oprindeligt tjekkisk, og 24 spillere fra netop Tjekkiet deltager i arrangementet i Mårslet. Desuden kommer 10 fra Svrige og godt 10 fra Danmark.
Det er planen at afvikle 25 kampe fredag eftermidag med tejkkerne som storfavoritter, skriver Århus Stiftstidende. Selve EM afvikles lørdag. Søndag mødes landene i det, avisen kalder en trekant-landskamp.
Danmark har kun omkring 15 aktive billard-hockey-spillere. De kommer især fra Mårslet, Viby, Beder, Hasselager og Højbjerg.
(Fra Århus Stiftstidende mandag den 18. juni)

Skuret står der stadig
Fællesrådet har ikke fået meget ud af at skrive til Ove Nygaard fra HHJ om det såkaldte "blå skur" ved banen. Derfor har Finn Smerup, formand for Fællesrådet, netop "erindret" Ove Nygaard om problemet. I brevet hedder det:
"Vi bringer hermed vores e-mailkorrespondance fra medio maj d.å. i venlig erindring.
Mange mårslettere har rettet henvendelse til os vedrørende "Det blå skur". Mange går i den opfattelse, at skuret er midlertidigt i forbindelse med den omfattende byggeaktivitet som er i området. Når vi så meddeler at dette ikke er tilfældet - at skuret er en permanent opstilling - bliver folk lettere chokerede. Det kan ikke passe - og ankerne går på såvel farve som placering, men sandelig også på størrelsen, ligesom oversigtsforhold er taget med."
(webgruppen søndag den 17. juni)

Midterhelle på Hørretvej?
Fællesrådets forretningsudvalg har sin egen sommerferie-slutspurt, hvis man skal dømme efter referatet fra mødet 13. juni. Af markante emner på dagsordenen kan nævnes:

"Væreby-leveby" er forlænget til udgangen af 2002.

Hvordan får man skabt mere debat om det direkte demokrati og et borgerråd?

Midterhelle på Hørretvej ud for Mårslet Kirke og Sti til Tranbjerg.

Læs det fulde referat - også med nyt om miljøet - her.
(webgruppen søndag den 17. juni)

Ny rekord til Fritidsklubben
Fritidsklubben på Testrupvej satte fredag eftermiddag ny rekord i uafbrudt pælesidning. Det skriver Århus Stiftstidende lørdag.
To grupper på hver fem børn sad på pæle fra starten af børnefestivalen torsdag formiddag, til den sluttede fredag eftermiddag. Det blev til 30 timer - hvilket rakte til store klapsalver og desuden en plads i Børnenes Rekordbog.
Den værste tjans var, mener avisen, natteturen. Der faldt temperaturen nemlig til 3 grader.
En af drengene var ved at falde ned af træthed men hans far stod nedenunder og nåede at ruske drengen vågen, skriver avisen.
(Fra Århus Stiftstidende lørdag den 16. juni)

Reklame pr. ballon
Vi har aldrig lavet Mulighedernes Marked før, så derfor vil vi gerne gøre det rigtig festligt, ved at udsmykke hver bod med en kæmpeballon. 34 balloner, 90 cm i diameter, kun 200 kroner per styk!
Bliv sponsor af én eller flere balloner og giv således dit bidrag til en mindeværdig dag.
Vi sætter dit (firma)navn på et kort på ballonen og sender ved dagens afslutning alle balloner til vejrs med gode ønsker for dig og resten af byen.
Tilbudet gælder privatpersoner, foreninger og firmaer.
Læs om Mulighedernes Marked her. Henvendelse i øvrigt til Anne Worm, tlf. 86299052.
(Anne Worm 15. juni 2001)

Rekordforsøg hen over natten på børnefestival
Fritidsklubben på Testrupvej - det, der stadig kendes som Juniorklubben - gennemfører torsdag og fredag et rekordforsøg på børnefestivalen. Institutionen har gravet to pæle, hver forsynet med en interimistisk stol, ned på festivalens område. Der skiftes ialt 10 børn til at sidde - fra 10 formiddag torsdag, hen over natten og til kl. 16 i morgen eftermiddag.
Pælesidderne har hele tiden selskab af både voksne og en del af de øvrige 8 børn på holdet.
(webgruppen torsdag den 14. juni)

To taget i fartkontrol torsdag morgen
Kun to blev taget i at køre for stærkt, da færdselspolitiet torsdag morgen lagde turen omkring Mårslet med to motorcykelbetjente. Kl. 10 skulle de hjælpe børnefestivalens optog på vej fra brugsen til SFO på skolen. De valgte at komme lidt tidligere - og bruge halvanden time på den stump af Hørretvej, der ligger mellem rundkørslen og byskiltet.
De tog kun to fartsyndere:
"Hvilket er forbavsende få," som Thomas Sabroe, der var med på opgaven, konstaterer.
"Hvis vi stiller os op inde i byen halvanden time, vil vi sagtens kunne få 20," er hans erfaring.
Til gengæld kørte de to, der blev taget, rimelig stærkt: Den ene 76 km/timen, den anden 78 km/timen. Om det var folk fra Mårslet, kan han ikke udtale sig om:
"Men tit er det jo netop folk selv, der kører for stærkt - ikke bare nogen udefra", som han siger.
Resultatet af fartkontrollen overrasker også Thomas Sabroe, fordi målingen blev gennemført på baggrund af klager fra beboere i området.
(webgruppen torsdag den 14. juni)

Smerup bebuder sin afgang som byens borgmester
Tirsdag 26. februar 2002 forlader Finn Smerup posten som formand for Fællesrådet i Mårslet efter seks år på posten. Dermed forsvinder en af de mest aktive og markante frivillige "lokalpolitikere" ud af den offentlige scene i Århus Kommune. Det skriver Århus Stiftstidende i dag.
Om baggrunden for beslutningen, der blev meddelt på forretningsudvalget i Fællesrådets møde onsdag aften, siger Smerup til avisen:
"Jeg er ikke træt af arbejdet, men min holdning er den at man skal vige pladsen for andre, når man har siddet fem-seks år på en post. Det handler også om at holde dampen oppe hos mig selv og jeg kan da også kun sige at jeg har været med til at sætte mange ting i søen i min tid."
59-årige Finn Smerup er således en af mændene bag det ambitiøse og kommunalt støttede projekt Mårslet fra Væreby til Leveby. I 2000 blev han også kåret til Årets Mårsletborger for sin indsats for byen.
Bag sig har han også tre perioder som hovedformand for TMG, hvor han har mødt den ære at blive udnævnt til æresmedlem.
Han har boet i Mårslet sammen med sin kone siden 1968 kun afbrudt af halvandets bopæl i Højbjerg, så han har i høj grad været med til at sætte sit præg på byens udvikling.
"Jeg har givet besked om min afgang i så god tid for at give forretningsudvalget og andre tid til at overveje en ny kandidat. Selv kan jeg nok ikke helt lade være med at gå ind i andet arbejde. Jeg kan således fint forestille mig at gå ind i byens nye Visionsudvalg," siger han og henviser til et udvalg som skal bruge de næste par år på at udvikle nogle konkrete visioner for Mårslets fremtid.
(fra Århus Stiftstidende torsdag den 14. juni)

Asgaarden lægger planer for ferien
Fritidshjemmet Asgaarden , Testrupvej tager på sommerlejr i uge 26. I år går turen til Livø.
For de af fritidshjemmets børn, som ikke skal med på sommerlejren, er der i uge 26 pasning i Skolefritidsordningen Trekanten, Mårslet Skole.
I ugerne 27 og 28 tager fritidshjemmet traditionen tro på dagcamping på Ajstrup Strand Camping. I disse uger skal børnene være mødt på fritidshjemmet senest kl. 10.00, hvor der er afgang mod Ajstrup. Hjemkomst til fritidshjemmet ca. kl. 16.00
(Fritidshjemmet Asgården torsdag den 14. juni)

Vilhelmsborg gør klar til festspillet
En næsten Morten Korchsk historie. Sådan karakteriserer Vilhelmsborg festspil selv dette års festpil: Landmandsliv. Det opføres som sædvanlig hen over godt to uger i slutningen af juli og starten af august. Scenen har længe været undervejs på plænen mellem Vilhelmsborg og skoven.
Historien handler om den unge greve Axel von Rambow, der vender hjem til godset Skjoldborg med hovedet fuld af nymodens idéer, men uden ret meget jordforbindelse. Historien handler om hans nærved og næsten-formøblen af godset. Ulykken bliver forhindret af den vragede direktørs festlige og rapkæftede datter, den unge greves fætter, der er forelsket i direktørens datter, og grevens onkel Bræsing. Skurkene i historien er nabogodsets ejerpar, en grisk mand med en latterlig kone. Blandt sangene, som er det halve af oplevelsen, er titler som "Titte til hinanden", "En landmand har det godt" og "Sødt som i gamle dage" - læs mere på festspillets egen hjemmeside: Vælg først punktet "Årets festspil" og dernæst "handlingen".
En anden væsentlig del af attraktionen ved festpillet er madkurven, som man enten selv kan medbringe eller købe på Det gamle Mejeri. Den billigste - men ikke helt billige - udgave koster 235 kr. til to personer - gourmetudgaven 385 kr. til to personer. Til gengæld er ingen af dem helt almindelige madkurve. Læs menuerne her.
Både madkurve og billetter til selve festspillet kan købes på Billetnet - enten på dette link (vælg Vilhelmsborg som spillested) eller et af de større posthuse.
(webgruppen tirsdag den 12. juni)
Motorcykelløb til byfesten
Det foreløbige program for byfesten i august er klar. Der tegner sig omridset af en langt større fest end tidligere, og den er samtidig bredt ud over både et bredere publikum og en større del af byen. Fra programpunkterne kan nævnes familiebanko, underholdning på Kildevang for beboerne, billedskole for børn i Bomgårdshaven, Mårsletterne "gør det selv" for hinanden - dvs optræder - og ikke mindst et motorcykelløb. Det afvikles lørdag eftermiddag.
Søndagens hovedattraktion er utvivlsomt det store Mulighedernes Marked, hvor både forenings- og erhvervslivet præsenterer sig i al dets mangfoldighed.
Læs det samlede program her.
(webgruppen mandag den 11. juni)

Fald på halen-komedie i højt tempo på højskolen
Testrup Højskole inviterer torsdag, fredag og lørdag til teater på højskolen. Skolens teaterhold opfører forestillingen "Gæsten", som er en udendørs teaterforestilling uden ord. Forestillingen er resultatet af elevernes arbejde med kropsudtryk og situationsmimik gennem længere tid.
"Gæsten " handler om den forvirring der opstår, da der pludselig dukker en gæst op på et hotel. Hotellet kan være et billede på det danske samfund og gæsten på de fremmede, der med deres tilstedeværelse i landet bryder den vante dagligdag, normerne og hierarkierne.
Stilen i denne forestilling bygger på gamle slapstick farcer. Det er fald på halen komedie i højt tempo.
Der er premiere torsdag den 14. juni kl. 19. Derefter forestilling igen fredag kl. 16 og 19, samt lørdag kl. 16. Alle gange fri entré. Læs pressemeddelelsen (og se et billede..) her.
(Testrup Højskole mandag den 11. juni)

Børnefestival klar med stort program
Den årlige børnefestival afvikles med et stort program torsdag og fredag i den kommende uge. Sangeren Mek Pek åbner arrangementet efter det sædvanlige optog fra Brugsen til festivalpladsen ved SFO. Og selv om hovedvægten ligger på lokale kræfter - dagpleje, børneinstitutioner og mindre grupper af lokale børn - så er Mek Pek ikke den eneste gæst udefra. Fredag eftermiddag får festivalen besøg af gruppen "Three in one", der blev nummer to ved dette års Børne Melodi Grandprix på DR1. Desuden byder programmet på gøgleri ved Den Rullende Gøglerskole - og en af skolens lærere optræder med et projekt om tid.
Som sædvanlig er der også et programpunkt, der "smager" af de voksnes melodigrandprix. Fredag eftermiddag kl. 15 går "Rollo & King Kong Kanon chock Show" således på scenen bag SFO.
Hovedattraktionen på børnefestivalen er altid, hvad de lokale børn kan finde på at optræde med. Alt og alle medvirker som sædvanlig - fra Borreparken over dagplejen til Valhalla. En del af institutionerne stiller op med boder - sminkeboder, dåsekast, sansebod, lav dine egne ballondyr - osv.
Et af de sidste programpunkter fredag eftermiddag er Fritidsklubbens forsøg på at genvinde rekorden i bodybowling. Det er børn, der kaster sig på maven hen over en sæbeindsmurt presenning. Undervejs skal de vælte så mange fyldte vandflasker som muligt. Det var en stor attraktion sidste år.
Læs det fulde programpunkt på kalenderen eller dette link.
(webgruppen søndag den 10. juni)

Spilleglæden kom ud over scenen

Gid det bliver en tradition, at Mårslet Musik Festival efter successen lørdag vender tilbage år efter år, så den for alvor bliver en af byens nye samlingssteder. 11 timers forrygende musik spillet af primært unge musikere som alle blev så høje af oplevelsen at de fik sparket deres musik langt ud over scenekanten og ind i de mange tilhørere der fandt til gymnastiksalen og musiklokalet på Mårslet Skole.
Der var musik for enhver smag: Fra heavy metal kopier af gamle Black Sabbath og Clash numre over bigband swingmusik og uddrag af musical'en Grease til sejt swingende jazzfunk og visesang. Altsammen formidlet med en uhørt grad af scenevanthed og selvsikkerhed, der gjorde dårlig mikronfonlyd til en bagatel. Glæden var tilstede, og den smittede alle publikummer.
Eneste minus var, at så få af byens menigmænd og -kvinder fandt vej til de to scener. Men de får forhåbentlig chancen til næste år, hvis bagmændene Markus Davidsen og Jacob Kirkeby orker at tage det enorme slæb med at stable festival'en på benene igen med hjælp af de 57 frivillige hjælpere der gav en hånd med lørdag - i amatørmusikkens tjeneste.
(Steen Bille søndag den 10. juni)
Kreativ børneskole - et populært tilbud
Lærer ved Mårslet skole, Anna Johnsen, har allerede "solgt" alle pladserne på sin såkaldte "kreative børnehøjskole", som hun første gang annoncerede åben i sidste nummer af Mårslet-Bladet: Det tog kun en enkelt dag, før alle ti pladser på holdet var væk, skriver Århus Stiftstidende i dag.
Den kreative børneskole vil finde sted i Anna Johnsens eget køkken i de fire efterårsmåneder. På programmet er aktiviteter som tegning, maling, klipning, syning og formning. Det er også planen at inddrage naturen omkring Mårslet.
Anna Johnsen har besluttet at oprette en venteliste for andre interesserede børn, skriver avisen videre. Det sker i håbet om at finde en permanent løsning for en kreativ børneskole- måske i samarbejde med projekt "Mårslet ... fra væreby til leveby".
Anna Johnsen går på orlov fra Mårslet skole med udgangen af dette skoleår.
(Fra Århus Stiftstidende onsdag den 6. juni)

Grundlovstale om foreningernes ansvar
De ældre kom naturligt i centrum, da ældrerådmand Torben Brandi Nielsen i dag gik på talerstolen ved grundlovsfesten i Borgerhusets have i Mårslet.
Grundloven har holdt i mange år, og den sætter nogle gode rammer også for vores daglige liv, mente rådmanden - selv om loven stammer fra en anden tid med anderledes livsvilkår. Men hvor vi har affundet os med en lang række af ændringerne i vore livsvilkår - for eksempel organiseringen af arbejdet og den måde, vi lever sammen med vores børn på - så kniber det med forholdet til vores gamle.
Han fortalte om ældre, der har glemt, at børn larmer - og om voksne danskere med en forældet opfattelse af, hvad gamle på et plejehjem kan. Han definerede det dernæst som en opgave for foreningerne at bringe unge og gamle sammen igen og skabe tryghed for alle. Vi kan ikke regne med, at familierne vil tage sig af vore gamle mere, mente han. Allerede i dag bor de gamle langt væk fra deres børn - måske i den anden ende af landet. Om føje år bor de i hver sin ende af Europa.
Torben Brandi Nielsen mente ikke mindst, at Mårslet skulle kunne løfte opgaven. Dels med sit rige foreningsliv, dels med de "venskabsforbindelser", som allerede er knyttet mellem unge og gamle i byen - jvf. det arrangement, som to drenge gennemførte i samarbejde med Lokalcenter Kildevang i slutningen af maj - læs mere her.
Ældrerådmanden manede samtidig til samling omkring den del af foreningslivet, der hedder "politiske partier". Hvis disse ikke har tilstrækkeligt med bredde, bliver de politiske beslutninger ikke robuste nok, mente han.
Efter rådmandens tale foran mere end 100 mennesker var der først sang ved det lokale kor Rusty Cotton, dernæst børneteater, og til sidst musik ved Mårslet Naturjazz.
(webgruppen tirsdag den 5. juni)

200 musikere og frivillige klar til musikfestival
FUGA er i fuld gang med de sidste forberedelser til Mårslet Musik Festival. Brikkerne er ved at falde på plads, der er tjek på de over 200 amatørmusikere og hjælpere og programmet er færdigt. Mange af de ældre musikere i Mårslet har beklageligvis meldt fra, men det er alligevel lykkedes FUGA at skaffe musik til to scener.
Festivalen holdes lørdag den 9. juni kl. 12-23 på Mårslet skole. Musiklokalet og gymnastiksalen omdannes til to musik-scener og der sælges pølser, fadøl, sodavand, is, T-shirts og ørepropper på pladsen, der også er udstyret med en garderobe. Det er også muligt at melde sig selv eller sin familie ind i FUGA på stedet. Der er gratis adgang hele dagen.
Arrangementet har mødt stor økonomisk velvilje og støttet af: Være-leveby, 5%-puljen, FAJABEFA, Superbrugsen, Unibank, Djurslands Bank, John G. Andersen, Citishop, Buonesera, Per U. Larsen, Mårslet Bageri og Woodstock Guitars.
Læs programmet for de to scener her.
(FUGA v. Markus Davidsen mandag den 4. juni)

Hidtil yngste båltaler ved Sct. Hans festen
Den første sommermåned er nu over os - ganske få dage gammel. Temperaturen og vejret er måske ikke helt hvad vi kunne ønske, men der varsles bedre tider - de kommer, tro på det. En anden ting som nærmer sig, er den helt sikre Sct. Hansaften. Den kommer præcist lørdag den 23. juni.
Også i år er der Sct.Hansfest i Mårslet - og igen i år er det Revygruppen 105 g. Blandet som forestår dette traditionsrige arrangement - de har igen i år sat alle sejl til for at gennemføre et arrangement til glæde for samtlige mårslettere - unge som gamle.
Same procedure as last year - der bliver øl, vand og vin til de ældste - der bliver salg af juice, vand, slik, sodavand, chips og popcorn til de yngste - der bliver lagt op til at bage snobrød og meget mere.
En Sct. Hansaften uden en båltaler er ikke nogen rigtig Sct. Hansaften. Derfor har arrangørerne i år bedt Markus Davidsen - som iøvrigt er søn af vores sognepræst Hanne Davidsen - holde båltalen. Markus er den hidtil yngste båltaler i Mårslet, og det bliver interessant og spændende at høre
hvad en ung mand på 20 år har at sige. Han besidder ungdommens frimodighed og engagement - dette vil helt sikkert komme til udtryk i dette års båltale - så glæd jer mårslettere - og mød op.
Igen - same procedure as last year - det hele foregår og afvikles ved Midgård som lægger areal og bålplads til:
Lørdag den 23. juni med åbning kl. 19.00 - båltale kl. 20.00 og tænding af bål ca. kl. 20.15. Lad os alle bakke op om en hyggelig og rar aften sammen - alle vi mårslettere.
(Finn Smerup mandag den 4. juni)

HalHuset skal have en have
Bo Fisker fra DGI var torsdag i Mårslet for sammen med landsskabsarkitekt Finn Refslund at præsentere deres skitse til, hvordan udenomsarealerne ved HalHuset og skolens gamle idrætsanlæg kan shines op. Se tegningerne her.
Planen er at lave et attraktivt anlæg med bl.a. en "sandkasse" til beach-volley og springbane til skoleidrætten. Desuden er der tegnet en asfalteret plads med "spansk trappe" op mod fodboldbanerne - fx til streetbasket og -hockey. Op mod HalHuset tænkes anlagt en firkantet plads, hvor man kan placere en pavillon - fx til en åben grill. Pladsen har hårdt grus, så den kan bruges til almindelig leg og spil - fx petanque. Det hele skal omkranses af en lang og bred asfalteret sti - beregnet på fx rulleskøjter, skatere o.l.
Skolens gamle idrætsanlæg et stykke mod vest fra HalHuset indgår i det samlede projekt. Det er ikke i særlig god stand i dag. Skolens idrætslærer tog da også på mødet imod skiteprojektetet med begejstring. Det samme gjorde byplangruppen, der var repræsenteret ved Hans Ishøy og Ivan Dybvad. Endvidere deltog TMG og en repræsentant fra kommunen.
Alle går nu tilbage til deres respektive baglande for at få grønt lys til at arbejde videre med projektet. Sideløbende skal det præsenteres for rådmand Niels-Erik Eskildsen, som har idrætsanlæggene under sig.
Et meget løst gæt anslår omkostningerne til at komme op i nærheden af et par mio. kr. De penge har ingen lige nu - men kommunen skal alligevel renovere idrætsanlægget. Desuden har TMG sat nogle penge af til at rydde op efter byggeriet af HalHuset. Endelig diskuteres muligheden for at få lavet en del af projektet ved frivilligt arbejde.
(webgruppen lørdag den 2. juni)

Ivan Dybvad blev årets Mårslet-Borger
TMG's tidligere formand, Ivan Dybvad, blev lørdag formiddag kåret som årets Mårslet-Borger. "En ærkemårsletter", som den forrige prismodtager, Finn Smerup, kaldte ham i overrækkelsestalen. Deri hed det videre:
"Hans varemærke er at yde en kæmpeindstas, give ideer og gennemføre ting".
Hovedkriteriet for at blive Mårslet-Borger er, at man har ydet en frivillig og ulønnet indsats for byen. Det har Ivan Dybvad i rigt mål. Med til at kvalificere ham må således have været hans indsats i forbindelse med HalHuset. Uden ham havde det næppe stået der.
Han er desuden en af initiativtagerne til projekt "Mårslet ... fra væreby til leveby". I begge sammenhænge har han været med til at skaffe altafgørende projektpenge til byen og området.
Som netop afgået TMG-formand har han ikke kastet alt frivilligt arbejde fra sig. Han er således formand for DGI Århusegnen og lokalt p.t. med i den såkaldte visionsgruppe, som i regi af Fællesrådet har til opgave at komme med forslag til en retning for udviklingen i 8320-området.
Desuden er han blandt initiativtagerne til endnu et millionprojekt i byen - den såkaldte HalHave. Det er området fra HalHuset og ned over skolens gamle idrætsanlæg. Projektet går ud på at forskønne området og gøre det anvendeligt dels som moderne multi-idrætsområde, dels som mødested.
Prisen på de 1000 kr. blev med det samme sendt videre netop til HalHaven - i praksis til en flagstang på området.
Prisen bestod af en pokal og checken på 1000 kr., som er sponsoreret af Unibank i Mårslet. Filialbestyreren herfra, Torben Grønlund, er med i priskomiteen sammen med de to sidste prismodtagere:
Finn Smerup, der fik prisen sidste år blandt andet for sit arbejde i TMG - og:
Frank Olesen, der fik prisen forrige gang for lederskab i Mårslet Frimærke og Møntklub, desuden for stiftelse af Testrup-Mårslet By- og Markorkester.
Prisoverrækkelsen skete i silende regn ved den traditionsrige pinsesammenkomst på Butikstorvet.
Læs fra sidste års prisoverrækkelse her.
(webgruppen lørdag den 2. juni)