Juli måneds nyt
1/7/2001

Entreprenør-konkurs på Hørretløkken<br>
Maskinerne står stille på Hørretløkken-udstykningen i øjeblikket. Det skyldes en konkurs på entreprenøren, Idé Byg og Anlæg, for en uge siden, skriver Århus Stiftstidende tirsdag.<br>
Kommunen forventer at have en løsning på problemet i løbet af en uges tid. <br>
Byggemodnngen hører under magistratens 2. afdeling (tekniske anliggender). Derfra siger kontorchef Torben Simonsen, at han ikke forventer væsentlige forsinkelser i byggemodningen som følge af konkursen. Grundene skal annonceres til salg 12. september i bl.a Århus Stiftstidende, og en anden væsentlig tidsfaktor er den store Byg & Bo-udstilling, der skal finde sted i påsken næste år.<br>
(Fra Århus Stiftstidende tirsdag den 24. juli) <br>
<br>
HalHuset klar med sin miljøpolitik<br>
Da HalHuset blev bygget, var miljøhensyn et nøgleord både for bevillingsgivere og bygherre. Det er nu konkret udmøntet i en miljøpolitik, som HalHuset og den grønne guide Henrik Bojsen offentliggør med denhensigt, at den kan inspirere og hjælpe andre til at tænke grønt i klubhuse og tilsvarende sammenhænge.<br>
Blandt andet har miljøet i HalHuset fået sin egen inspirationsgruppe til at støtte og udvikle miljøindsatsen - og en miljøpolitik, hvori det hedder, at HalHuset skal:<br>
<br>
Minimere belastningen af miljøet fra driften af HalHusets aktiviteter <br>
Synliggøre resultater af miljøindsatsen til inspiration for borgere i Mårslet og andre idrætsklubber i Århus Kommune. <br>
Udvikle og formidle metoder til miljøstyring i klubhuse og idrætsklubber <br>
Sørge for at HalHuset bliver en vigtig brik i lokalområdets arbejde for en bæredygtig udvikling indenfor det miljømæssige og sociale område. <br>
Læs mere på HalHusets egen hjemmeside på dette link.<br>
(webgruppen mandag den 23. juli)<br>
<br>
Godt salg i kæmpeballoner <br>
Boderne på Mulighedernes Marked søndag under byfesten ser ud til i vid udstrækning at blive synliggjort ved hjælp af kæmpeballoner. Anne Worm, koordinator i væreby/leveby, har solgt sponsorater og balloner svarende til 24 kæmpeballoner. Derfor bliver projektet gennemført.<br>
Nogle køber en eller flere balloner - andre støtter projektet ved hjælp af sponsorgaver / gavekort, som der vil blive spillet amerikansk lotteri med under selve Mulighedernes Marked. Det er blandt andet gavekort til "Bitten", pizzariaet og til zoneterapeut Lisbeth Jeppesen.<br>
"Og der er en del uudforskede muligheder endnu," konstaterer Anne Worm.<br>
Hendes sponsorliste ser foreløbig således ud:<br>
Menighedsrådet, TMG hovedforeningen, SuperBrugsen, 105g blandet, Fuga, Mårslet Solcenter, Pizza butikken, Hos Bitten, Lisbeth Jeppesen (Zoneterapi), Kelds Kulinariske Kapel, skolebestyrelsen på Mårslet Skole, Unibank og Bentes køreskole. <br>
Ballonerne er 90 cm i diameter og koster 200 kr. pr. styk. De udsmykkes med en eller anden form for navn på sponsorer / køber - og sendes ved dagens afslutning til vejrs med gode ønsker for byen. Tilbudet gælder både privatpersoner, foreninger og firmaer.<br>
Læs om byfesten og Mulighedernes Marked her. Henvendelse om ballonerne til Anne Worm, tlf. 86299052.<br>
(webgruppen søndag den 22. juli) <br>
<br>
HHJ maner til ro - og mindre skarp tone <br>
Direktør Ove Nygaard fra HHJ foreslår nu et møde mellem ham og Finn Smerup på banearealet i Mårslet for at diskutere det blå teknikskur, HHJ har rejst mellem banearealet og Kildevang.<br>
HHJ-direktøren maner samtidig til besindighed og en sober tone i dialogen.<br>
Ove Nygaard slår i en mail til Finn Smerup fast, at fællesrådsformanden ér orienteret om det blå skur allerede i februar - selv om det ikke er ført til referat - og at skuret er lovligt og opført med tilladelse med Århus kommune.<br>
HHJ-direktøren inviterer Finn Smerup til møde med ordene:<br>
"Min hensigt med et evt. møde med dig personligt vil derfor alene være at søge at trænge ind bag ved dine tidligere udtalelser om, at "Mårslet Fællesråd har bestemt ingen intention om at ødelægge det gode forhold og gode samarbejde vi har". <br>
Ove Nygaard skriver videre, at banen vil søge at videreføre "det gode samarbejde" ved at fortsætte med at udføre de arbejder, som vi aftalte på mødet den 15.02.2001, og hvor det er synligt, at vi er i gang -men ikke færdige."<br>
Læs brevet fra HHJ-direktøren her.<br>
(webgruppen fredag den 20. juli) <br>
<br>
Tonen skærpes ovefor HHJ <br>
<br>
Fællesrådets formand, Finn Smerup, er godt vred på HHJ. Odderbanen svarer nemlig ikke, når man spørger. <br>
Den ensidige dialog drejer sig om det blå skur mellem skinnerne og den nye tilbygning til Kildevang. Finn Smerup mente indtil i foråret, at han ville blive kontaktet, hvis HHJ havde planer, der vedrørte Mårslet. Men en dag stod det famøse blå teknikskur der blot - uden dialog, og uden at HHJ havde hørt Fællesrådet i Mårslet.<br>
Finn Smerup har i flere omgange forsøgt at få HHJ i tale, men har ikke fået svar fra direktør Ove Nygaard. Derfor beder han nu selskabet slet og ret oplyse, hvem i Århus kommune, der har givet byggetilladelse til skuret - så vil Fællesrådet tage kontakt dertil. <br>
"Det skur er højere end de 3.0 m som I har fået godkendt - det er uhensigtsmæssigt placeret i området - det skæmmer i helheden, og det skal væk," skriver Finn Smerup afsluttende.<br>
(webgruppen torsdag den 18. juli) <br>
<br>
Stor forhåndsinteresse for Hørretløkken<br>
Der har været "stor forhåndsinteresse" for grundene på den nye Hørretløkken-udstykning i det nordlige Mårslet. Det oplyser Kirsten Larsen, Århus kommunes grundsalgskontor. <br>
Grundene er dog ikke sat til salg endnu. Det bliver de først 12. september ved annoncering på Århus kommunes sider i Århus Stiftstidende og Århus Onsdag. Også først på det tidspunkt offentliggøres antallet af grunde, der sættes til salg, samt prisen og overtagelsestidspunkt på grundene.<br>
Kirsten Larsen ved således ikke, hvor mange af de forespørgsler, kontoret har fået, der kommer fra folk, der allerede bor i Mårslet - og hvor mange der kommer udefra.<br>
"Men det er givet, at der også er forespørgsler fra Mårslet - der er altid nogen, der allerede bor i området, der ønsker at bygge nyt," siger hun.<br>
Læs under nyhederne i marts om den store Byg & Bo-udstilling, der åbner på Hørretløkken i påsken 2002.<br>
(webgruppen onsdag den 18. juli) <br>
Total tjekkisk dominans ved EM i billard-hockey<br>
EM i billard-hockey forløb godt, konstaterer en tilfreds Mikkel Sand fra Mårslet efter weekendens EM-arrangement, der blev afviklet i Mårslet-Hallen. De danske spillere - som hovedsagelig bor i Mårslet og Højbjerg - kunne ganske vist ikke stå distancen mod tjekkerne. Men Danmark fik en bronze-medalje i hus.<br>
Der var 22 tjekkiske deltagere, 10 svenske og 13 danske. I herre rækken var der endnu engang total tjekkisk dominans og kun to skandinavere blev bedre placeret end den dårligst placerede tjekke. Dette drejede sig om Micke Ecklund fra Sverige (nr. 12) og Mikkel Sand fra Danmark (nr 6).<br>
TMG´s formand holdte en fin åbningstale og stævnet blev sat igang. På førstedagen vandt det tjekkiske mesterhold sikkert champions league trofæet med Sverige og DK på de næste pladser. <br>
I kvinderækken gentog Majken Sand tidligere års bedrifter ved for tredje gang at vinde bronze i kvinderækken. <br>
For juniorerne vandt Europamesteren fra 1998 Robert Thielka igen. Han slog Jimmi Månsson fra Sverige 5-2 i finalen. De fire danske juniorer, som var absolut nybegyndere, sluttede på de fire sidste pladser, men de havde også kun trænet 1 dag. De har muligheder allerede ved næste års EM i Sverige i maj.<br>
I landskampen fik Danmark store tæsk. Værst gik det mod Tjekkiet hvor det samlede resultat efter ni kampe blev 9-0 til tjekkerne. De enkelte nederlag var dog ikke bemærkelsesværdigt store, blot på 1 til 2 mål i hver kamp.<br>
Enkelte Mårslet borgere kiggede forbi i løbet af turneringen og viste interesse for spillet.<br>
De enkelte resultater kan findes her.<br>
(Mikkel Sand onsdag den 11. juli) <br>
<br>
Lykønskning fra borgmester til hans Beverly Hills<br>
Borgmester Flemming Knudsen ved godt, hvor skattegrundlaget i Århus er højt. Han har således sendt følgende hilsen til Finn Smerup, formanden for Fællesrådet i Mårslet:<br>
"Jeg finder det glædeligt, at lokalsamfundet Mårslet klarer sig godt. Århus by er generelt inde i en positiv udvikling, der viser sig blandt andet ved, at indkomstudviklingen er relativt høj i forhold til resten af landet udenfor hovedstadsområdet. Det positive resultat i Mårslet er opnået samtidig med, at Mårslet - på lige fod med andre lokalsamfund - er et velfungerende<br>
lokalsamfund, der giver et engageret medspil i samarbejdet mellem kommunen<br>
og lokalsamfundet.<br>
Med venlig hilsen og god sommerferie<br>
Flemming K.<br>
(webgruppen søndag den 8. juli)<br>
<br>
Næste navn hos Mårsik: Allan Olsen <br>
Sangeren og musikeren Allan Olsen, som sidste år fik stor succes med sit album "Onomatopoietikon" - som betyder "lydbillede" - gæster Mårslet i november. Max 220 gæster bliver der plads til i skolens kantine. Allan Olsen optræder alene. Dermed bliver der tale om en næsten intim koncert - dog sikkert med en del teknik. Finn Bøje fra Mårsik forventer nemlig, at Allan Olsen vil bruge lydoptagelser fra Mårslet til sin næste cd.<br>
Billetterne til koncerten, der finder sted 3 november, er allerede begyndt at blive solgt, selv om Finn Bøje ikke kender den endelige salgspris endnu. Den forventes dog at blive i nærheden af 150 kr. pr. billet. Billetterne kan bestilles via Finn Bøje, tlf. 86 29 32 12.<br>
Læs mere om koncerten og turnéen til en række små spillesteder på Allan Olsens hjemmeside.<br>
(webgruppen torsdag den 5. juli)<br>
<br>
Levebyen engagerer især de i forvejen aktive<br>
To af de bærende succeskriterier i projekt væreby/leveby er, at beboerne bliver fanget af idéerne, så de tager del i dem, og at mange får opfyldt et ønske om et konkret og synligt produkt, som de kan gøre brug af<br>
Men mange af de, der er fanget af idéerne, er aktive i forvejen - selv om levebygrupperne også har fat i nye folk, som ikke har været med i noget før.<br>
Og nogle af de aktive i levebygrupperne interesserer sig mere for deres egen gruppe end for de store linjer og meningen med projektet.<br>
Det er et par af de foreløbige observationer, skriver Mårslet-Bladet-Bladet i sit juli-nummer, som evaluator Karin Lund har draget efter 26 interview med både aktive og ikke-aktive i væreby/levebyprojektet. Hendes opgave er at undersøge, om der af projektet kan uddrages nogle fælles "leveregler", som andre byer kan gøre nytte af.<br>
Karin Lund siger selv om sine observationer, at de "stritter i alle retninger." Men hun mener alligevel at kunne konkludere, at selve det, at projektet er skabt "i overskud" - altså uden at skulle løse egentlige problemer - også spænder lidt ben for projektet. <br>
Mange uden for grupperne synes således vældig godt om væreby/leveby - men de interesserer sig ikke så meget for det.<br>
Andre synes, at projektet er godt og spændende og vigtigt, men de synes ikke, de behøver selv involvere sig, fordi der er andre, der tager sig af det.<br>
Og Mårslet har ikke ret meget "social konktrol" - at man "forventes" ikke bare at nyde, men også at yde.<br>
Samtidig mener Karin Lund at konstatere, at projektet har haft svært ved at finde rum for den gode vilje, som ikke er så målrettet.<br>
Læs i øvrigt referatet fra maj-mødet i økonomigruppen under væreby/leveby her.<br>
(Mårslet-Bladet juli)<br>
<br>
Festspillet sælger godt<br>
Juli måneds festspil "Landmandsliv" på Vilhelmsborg sælger godt. Godt 3 uger før premieren d. 25. juli er der solgt 4.000 billetter, skriver Århus Stiftstidende søndag.<br>
Det er 11. sæson med feststpil på Villhelmsborg og 2. gang "Landmandsliv" opføres. Festspillets formand, tidligere bankdirektør Hans Lund, er meget optimistisk på sæsonens vegne. Han mener, "Landmandsliv" er en meget populær forestilling, hvis melodier mange kan nynne med på - hvilket er et af succes-kriterierne for formanden: <br>
"Så hvis vejret arter sig vel, får vi en rigtig god sæson," mener formanden.<br>
(fra Århus Stiftstidende søndag den 1. juli)<br>