August måneds nyt
1/8/2001

Koncert med Ester Brohus på skolen
En af landets højst skattede countryrock-kunstnere, Ester Brohus, kommer til Mårslet 5. oktober, skriver Århus Stiftstidende i dag. Hun vil først og fremmest spille numre fra sin seneste CD, "Poor Little Pretty Me".
Ester Brohus er en af Danmarks markante kvindelige sangere. Hun kommer "med band, altså når country er bedst," som det hedder på arrangøren, Mårsiks hjemmeside.
Ester Brohus modtog en Grammy i 1995 for årets countryalbum, "Heart of desert longing". Hun har også, som Århus Stiftstidende skriver, leveret en stribe ørehængere som "The perfect way" og "If you don't love me the way I am."
Billetter til koncerten kan købes hos Mårsiks formand, Finn Bøje, samt i kiosken.
(Århus Stiftstidende og webgruppen tirsdag den 28. august)
Drenge kørte ind i gartneri
To store drenge på henholdsvis 16 og 17 år blev anholdt efter natten til mandag i en stjålen bil at være braget ind i en mur til gartneriet på Jelshøj. Den ene af drengene kom til skade, hvorimod hverken den anden eller familien i huset led fysisk overlast.
De to drenge forsøgte at gemme sig i gartneriet, men blev fundet af politi med hunde. En tredje - tilsyneladende føreren af bilen - slap væk.
Drengenes aktuelle problemer startede, da de blev observeret af en politipatrulje, der var ved brugsen i Mårslet i forbindelse med noget flasketyveri. De unge i bilen opdagede politibilen, skriver Århus Stiftstidende, og gav derefter gas for at slippe væk. Ifølge politiet var hastigheden oppe over 100 km/timen, da bilen skred ud i svinget ved gartneriet.
(Fra Århus Stiftstidende og JP Århus tirsdag den 28. august)

Mange projekter i gang i Fællesrådet
Idéerne og projekterne spirer og gror i Fællesrådet. På sidste møde i forretningsudvalget blev der således gjort status over igangværende aktiviteter. Dem er der mange af - og de spænder vidt. Der er flere trafikprojekter - bl.a. at følge udviklingen af Hørretløkken, hvortil der p.t. mangler anlæg af fortov og cykelsti, og at følge anlæg af stien mellem Tranbjerg og Mårslet.
Desuden har Fællesrådet part i en række større projekter - fra at udvikle det grønne område bag HalHuset til en egentlig Halhave, til at udvikle en egentlig vision for 8320.
Læs mere i statusrapporten på dette link.
(webgruppen mandag den 28. august)

Uafhentede gevinster fra amerikansk lotteri
Ikke alle gevinsterne fra det amerikanske lotteri på Mulighedernes Marked er blevet hentet. Læs trækningslisten her, hvis du har gemt dine numre.
(webgruppen søndag den 27. august)

Det kniber med responsen
Der er ikke ret mange mennesker, der vil være med til at skrive Mårslets fremtid. Den konklusion må man kunne drage, efter at visionsudvalget under Fællesrådet igennem nogle måneder har forsøgt at komme i dialog med borgerne i 8320. I april blev der spurgt efter mennesker, som var interesserede i at gå ind i udvalget. Det gav ikke det store. I juli blev der i Mårslet-Bladet indkaldt idéer og kommentarer til det udvalg, der så blev nedsat. Det gav én henvendelse. Webben har "prikket" en række borgere på skulderen og spurgt om deres konkrete ønsker og visioner - og fået svar. Læs dem her. Men ud over det har der kun været få og sporadiske kommentarer og visioner til udvalget.
Det viser det sidste referat fra visionsudvalget - læs det her. Udvalget mister dog ikke modet af den grund. Faktisk har Hanne Davidsen, et af udvalgets medlemmer, allerede nedskrevet en række første bud på visioner for "hendes område," kulturen og kirken. Læs dem her. Dem arbejder hun videre med og forsøger at samle folk omkring - mens Jørgen Brandt Andersen og en gruppe miljøinteresserede vil få nedskrevet en skitse til en vision for et miljømæssigt bæredygtigt lokalsamfund, og Birthe Jørgensen og interesserede, som hun selv regner med at kunne finde, vil formulere en skitse til det, der foreløbig hedder "Mårslet - den digitale landsby."
(webgruppen onsdag den 22. august)

Ny jordemoder
Ann Fogsgaard, der igennem en del år har assisteret et stort antal af områdets gravide og nybagte mødre, er tiltrådt en stilling som chef-jordemoder på Odder Sygehus, skriver Århus Stiftstidende onsdag.
Ann Fogsgaards konsultation i lægehuset i Mårslet er overtaget af den 42-årige jordemoder Anne-Lise Sørensen, som kommer fra Odder Sygehus. Hun bor i Solbjerg og har været jordemoder i 18 år.
(Fra Århus Stiftstidende onsdag den 22. august)

Skolen mister formentlig sin 10. klasse
Mårslet skole står til at miste 10. årgang. De unge skal opleve et reelt miljøskifte, når de vælger folkeskolens sidste årgang, og 10. klasse skal foregå i egentlige ungdomsmiljøer, skriver Århus Stiftstidende søndag. Det betyder, at de unge skal samles på færre skoler - og Mårslet er ikke med i nogle af de to forslag, skoleforvaltningen nu lægger frem for politikerne.
Baggrunden for redegørelsen er dels, at der reelt er færre unge og færre, der vælger 10.klasse, dels at mange skoler hen ad vejen kan få problemer med at opretholde nogle økonomisk og socialt fornuftige klassestørrelser.
Loven er desuden revideret, så det fremover skal være normalt at gå videre i ungdomsuddannelserne direkte fra 9. - frem for at tage "omvejen" omkring 10.
Mårslet skole er en af de skoler, der har været ramt af de mindre ungdomsårgange og flere års støt vigende elevtal i 10. årgang.
Ændringerne skal gennemføres i løbet af kun et år eller to, skriver avisen også.
(Århus Stiftstidende søndag den 19. august + webgruppen)

Mange muligheder
"Nogen gør det ene, andre gør noget andet; men mange flere kunne være med, hvis man vel at mærke havde blik for de mange muligheder, der ligger i vort herlige lokalsamfund."
Det var ordene, da sognepræst Hanne Davidsen søndag eftermiddag præcis kl. 16 lukkede og slukkede for Mulighedernes Marked og byfesten anno 2001.
Mulighedernes Marked præsenterede en lang række af de tilbud, borgerne i 8320-området har at vælge imellem. At engagere sig i brugs-bestyrelsen, rmenighedrådet, revyen, koret eller skolebestyrelsen, eller at spille skak, være spejder, kunstner, dukkemager, litteraturelsker - sammen med andre.
Ud over foreningslivet havde et par af byens erhvervsdrivende valgt at lade sig repræsentere ved en stand.
Markedet blev besøgt bredt i alle fem åbningstimer, og kom dermed til både at afspejle muligheder og interesse.
Præsten mente, at "vi har taget en rigtig stor bid af det gode liv i dag - og der er mere, hvor det kommer fra. Der er muligheder, gode muligheder, for alt muligt her i Mårslet. Det er blevet synligt for enhver, der har øjne at se med."
Dermed sluttede fire dages stor fest.
Læs hele talen her.
(webgruppen mandag den 20. august)

Stor cykelaften nr. 2
Cykelløbene har sat deres markante præg på byfestens start. Torsdag aften var 64 børn og unge med i byløbet - fredag aften deltog 184 i TMG Cykelmotions traditionelle familiecykelløb: over to ruter på hhv. 12 og 20 km. Efterfølgende var der præmieoverrækkelse af 50 sponsorgaver i teltet på boldbanerne.
Se billeder fra den smukke aftentur på denne side, hvor alle byfestbillederne samles.
(webgruppen lørdag den 18. august)

Stor tilslutning til børnecykelløb
"Helt helt overvældende - ikke færre end 64 børn og unge til start."
Kåre Sørensen, initiativtager til torsdagens medaljecykelløb for børn og unge, var både glad og overrasket over den store tilslutning til cykelløbet torsdag aften - første programpunkt i fire dages byfest.
Kåre Sørensen var ikke alene om forundringen. Poul E. Rasmussen fra Odder Cykelklub og Dansk Cykel Unions officielle repræsentant til løbet, havde således "aldrig været ude for noget lignende. Der var tre gange flere ryttere end normalt til sådan et arrangement," konstaterede han.
Alle 64 cyklede det bedste, de havde lært, og alle blev belønnet med medaljer af forskellig karat.
Frederik Dalby kom først over målstregen i yngste gruppe, mens Jesper Rasmussen
efter et taktisk flot løb var hurtigst blandt de ældste.
"En stor tak må sendes til alle de, der stillede op som hjælpere for at få arrangementet til at lykkes. Cykling i Mårslet hører naturligt til i TMG - Cykelmotion regi, og jeg vil hermed gerne opfordre TMG - Cykelmotion til at stå for Børne- og Ungdomscykelløbet til næste års Mårslet Byfest," siger Kåre Sørensen.
(Webgruppen fredag den 17. august)

Ny bog om Moesgaard
Det er ikke almindeligt at der - som i Mårslet Sogn - findes hele to herregårde, men det er formodentligt helt enestående, at begge herregårdes historie er udgivet i bogform. Sidste år udkom således Ib Møller's bog om Wilhelmsborg med forord af Prins Henrik, og Moesgaard Museum har nu fulgt udfordringen op og udgivet Jens B. Skriver's bog om Moesgaard med forord af Dr. Margethe II.
Bogen er på 263 sider og er rigt illustreret. Den er skrevet af en historiker, Jens B. Skriver, som har lagt to års arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af bogen. Bogens titel er "Moesgård. Historien om en herregård" og handler om ca. 600 år af gårdens historie fra slutningen af 1300-tallet til midten af 1900-tallet, hvor Moesgård bliver overdraget til Århus Kommune.
I bogen finder man et væld af oplysninger om godsdriften og mennesker fra alle samfundslag, der har haft tilknytning til gården. Der er lagt stort arbejde i den grafiske tilrettelæggelse, tryk og indbinding. Trods dette koster den kun kr. 248.- i bogladen, men kan fås gratis ved indmeldelse i "Moesgårds Venner", hvilket koster kr. 200.
Se omslaget her (pdf-fil). Link til Moesgaard her.
(Jens Andresen, Moesgaard, fredag den 17. august)s

Ny etape af Trampestien
Nu er alt klart til anlæg af anden etape af Trampestien mellem Mårslet (Langballevænget) og Vilhelmsborg. Igen i år bliver der tale om en Mårslet-begivenhed med forhåbentlig en masse glade mennesker.
Ligesom med anlægget af første etape sidste år, skal også anden etape laves med frivillig arbejdskraft. Derfor indbyder vi alle mænd, kvinder, unge, gamle, børn og voksne til at komme og deltage i det ganske givet fornøjelige arbejdsfællesskab.
Tid: Lørdag 22. september kl. 10.30 13.
Mødested: Ved broen, der fører Trampestien over Giber Å.
Når vi er færdige med arbejdet omkring kl. 13, vil der være gratis sandwichs og øl eller vand til alle.
Deltagerne bedes medbringe hver en skovl eller lignende redskab.
Den nye etape skal gå fra det sted, hvor den nuværende sti møder Giber Å, og frem til Vilhelmsborg-trinbrættet ved Bedervej.
Via to broer skal den krydse en lille grøft og Giber Å og derfra følge jernbaneskråningen op til trinbrættet.
Den nye bro over Giber Å bliver genbrug. Brugerrådet på Lokalcenter Kildevang har nemlig været så venlige, at de har foræret os den hvide bro, der hidtil har stået i Kildevangs have. Den skal sættes på sin nye plads, samtidig med vi laver selve Trampestiens anden etape.
Du kan læse mere om projektet i referatet fra vores sidste møde og se et kort med den nye etape på vores hjemmeside. Klik på Mårsletternes Fælles Opgaver.
(Mårsletternes Fælles opgaver torsdag den 16. august)

Borgerrådet præsenteres på Fællesrådssemninar
Interessen lokalt har hidtil ikke været voldsomt stor, men Fællesrådet har alligevel besluttet nu at tage et seriøst og måske afgørende skridt i retning af videreudvikling af det lokale demokrati. Mandag aften var der møde mellem Fællesrådets forretningsudvalg og den gruppe, der har beskrevet mulighederne i yderligere demokratisering og direkte valg. Læs gruppens rapport her. "Skal vi lade projektet dø på grund af den ringe lokale interesse, eller skal vi køre videre?" var dagens spørgsmål. Beslutningen blev at køre videre.
Fællesrådet i Mårslet er inviteret med til et seminar 17. september mellem Fællesrådene og kommunen. Til det møde har den såkaldte borgerrådsgruppe fået til opgave at lave en handlingsplan, der ganske kort og konkret beskriver, hvordan man får direkte valg og Borgerråd. Derefter vil Finn Smerup og Else Marie Hulemose præsentere tankerne på seminaret, som netop har videreudvikling af Fællesrådene som et af dagens temaer.
Flere andre fællesråd i kommunen har udvist stor interesse for Borgerråds-tankerne fra Mårslet. Omvendt har Flemming Knudsen offentligt advaret mod den slags. Læs mere her.
Handligsplanen vil evt. munde ud i endnu en offentlig debat i Mårslet. Borgermødet i marts om samme emne var mege dårligt besøgt. Læs mere her.

(webgruppen tirsdag den 14. august)
Hans Petersen forlader Stiften
Hans Petersen, chefredaktør på Århus Stiftstidende, forlader avisen. Dermed mister Mårslet en meget direkte linje til avisen - Hans Petersen bor nemlig i Mårslet.
Avisens chefredaktør foretager et radikalt skifte. Han har sagt ja til en nyoprettet stilling som talentchef i fodboldklubben AGF, skriver avisen selv tirsdag.
Hans Petersen har altid brændt for fodbold og AGF. Han blev redaktionschef på Århus Stiftstidende i 1977 og chefredaktør i 1994. De sidste år har avisen været igennem en turbulent udvikling, og Hans Petersen, der har snakket med AGF om det nye job i et års tid, føler først nu at kunne forlade avisen med ro og god samvittighed:
"Vi har fået vendt udviklingen til oplagsfremgang," siger han bl.a. i et stort interview i avisen tirsdag.
(Fra Århus Stiftstidende tirsdag den 14. august)

Revyens tema: Man skal ikke kaste med sten
Gruppen bag den årlige revy i Borgerhuset i oktober er pr. definition og tradition ikke meget for at fortælle om deres planer. I år er alt, som det plejer, og revyen offentliggør således kun på forhånd titlen: "Man skal ikke kaste med sten".
Revyen opføres fem gange: Søndag den 30. september (forpremiere) og onsdag den 3. oktober - lørdag den 6. oktober. Se tidspunkter og billetpriser her.
Fredag vil der være mulighed for at købe pizza til efter revyen. Imens spiller revyens husorkester.
Efter lørdagens forestilling er der mulighed for en lidt større menu. Derefter spiller "The wild ones" op til dans.
Billetter kan reserveres på revyens hjemmeside, www.maarslet.net/revy, eller købes i brugsen fra 20. september.
(webgruppen tirsdag den 14. august)

Informationsmøde om nye ældreboliger
Den gruppe, der igennem et års tid har arbejdet på at få bygget handicapvenlige ældreboliger på det grønne areal mellem banen, brugsen og lægeboligerne, inviterer nu til informationsmøde om projektet. Det afholdes 11. september
Projektet har til formål at sætte de ældre i stand til at "forblive i deres eget kendte og trygge miljø", hedder det i optakten. Læs den her.
Gruppen består af Finn Smerup, Ivan Dybvad, Else Marie Hulemose og Per Enevoldsen. Sidstnævnte skrev i Mårslet-Bladet juli/august 2001 om sit engagement i projektet. At det drejer sig om boliger til den gruppe af ældre, der har været med til at gøre byen til det, den er i dag - og ældre, som ikke er så svage, at de kan komme i betragtning til en plads i en beskyttet bolig eller på plejehjemmet.
"Lad dog de ældre let svagelige få lov at blive i den by, de har sat deres præg på igennem mere end et halvt århundrede," hed det bl.a.
Per Enevoldsens debatindlæg referer til den modstand, som både projektet og dets placering har mødt i byen. Da det blev behandlet på et repræsentanskabsmøde i Fællesrådet i februar, blev projektet bl.a. kritiseret for at være bragt frem uden at have været til høring i lokalsamfundet. Læs referatet fra mødet her.
(webgruppen søndag den 12. august)

Ledige pladser på "forældretysk"
Aftenskolens tyskhold for de forældre, der gerne vil være i stand til at kommunikere på tysk med deres udvekslingsgæster fra Winnenden, er i bekneb for interesserede forældre. Det skriver Århus Stiftstidende søndag.
Kun otte kursister har meldt deres ankomst til undervisningen, og det rækker ikke. Derfor er starten udskudt til 14. august - på tirsdag. Med fare for, at holdet ikke starter, hvis der ikke kommer flere forældre.
Det er skolens lærere Pia Grau og Knud Søndergaard, der står for undervisningen.
(Fra Århus Stiftstidende søndag den 12. august)

Festspillet søger lokal forankring
Netop som "Landmandsliv" på Vilhelmsborg er ved at lukke og slukke for sæsonen 2001, sender ledelsen bag det traditionsrige sommerspil nu en føler ud til lokale pensionister, efterlønnere og andre med tid og lyst til at hjælpe med dekorationer og kostumer.
"Festspillet vil gerne slå rod i sit hjemsogn," som det hedder. Det skyldes, at man har skelet til andre festspil landet over. Det viser sig, at de går bedst, hvor lokale kræfter står bag spillet og føler, at arrangementet er "deres". Festspillet på Vilhelmsborg har bl.a. skelet til Varde og Frøbjerg, som har landets to største sommerspil. Der er det grupper af pensionerede håndværkere og syersker, der under ledelse af erfarne folk står bag arbejdet med at få forestillingerne op at stå.
Ledelsen bag festspillet på Vilhelmsborg håber at finde folk til bl.a. byggegruppen, boder, systue og malersal. Det handler om at lave dekorationer og kostumer. Byggegruppen arbejder typisk i fritiden et par måneder op til premieren, mens boder og teknisk personale arbejder nogle dage før premieren og på skift i opførelsesperioden på 17 dage.
"Man skal på ingen måde være verdensmester, bare hænderne er skruet rigtigt på skafterne og man i øvrigt har lyst til at lege med," siger instruktør Erik Bent Svendlund.
Interesserede kan melde sig til formanden for Mårslet Fællesråd, Finn Smerup, tlf. 26 63 45 43, eller til festpillets formand, Hans Lund, tlf. 86 22 08 68.
Efterfølgende vil der blive indkaldt til et orienterende og uddybende møde.
(webgruppen lørdag den 11. august)

Bodil Hvid vidste intet om hyldest

"En - to - tre - TILLYKKE BODIL", råbte hundredvis af børn i kor, da skolelederen på Mårslet Skole trådte overrumplet ud i skolegården fra sit kontor fredag formiddag. Alle klasser var i dagens anledning trukket ud i skolegården sammen med deres lærere for at hylde skolelederen i anledning af hendes 25 års jubilæum ved Århus Skolevæsen.
Først holdt afdelingsleder Inger Mikkelsen en tale om dengang for tre-et-halvt år siden, da Bodil Hvid startede på Mårslet Skole og endnu var ukendt med andet end et par tegninger og så Poul Kjøllers udødelige hit "Jeg er så glad for min cykel".
Så tog Jan Kolling ellers fat på at synge en nyskrevet udgave sangen "Jeg er så glad for min... Bodil" sammen med Ole Nørskov, Niels Gade og et par korpiger, mens alle børnene skrålede med på omkvædet det bedste de havde lært.
Bodil Hvid nåede lige at råbe et Tusind Tak før Hjem Is-bilen ringede sig vej ind i skolegården til almindelig tumult, kaos og uddeling af is til alle.
(Steen Bille, fredag den 10. august)

Lav vil holde Trampestien ved lige
En ny forening er dannet i Mårslet: Mårslet Stilav.
Stilavet har til formål at vedligeholde Trampestien til Vilhelmsborg samt kommende etaper af stien. Desuden vil lavet arbejde for at udbygge nettet af simple stier, trampet af mårsletterne selv.
Enhver kan melde sig ind i Mårslet Stilav uden at betale en krone i kontingent. Til gengæld for den gratis deltagelse får man fornøjelsen af at være med til at bevare og udbygge nogle gode steder at gå tur på. Eneste krav til medlemmerne er, at de kan bidrage positivt til lavets formål.
Indtil der er over ti medlemmer af lavet, er de alle med i bestyrelsen. Først når medlemstallet kommer over ti, bliver der tale om valg.
I skrivende stund består Mårslet Stilav af formanden og stifteren Poul H. Poulsen samt et antal beboere i senior-bofællesskabet i Visbjerg Hegn.
Der bliver mulighed for at høre mere om stilavet og melde sig ind på Mulighedernes Marked i skolens kantine søndag 19. august 2001.
Du kan se vedtægterne på emnegruppen Mårsletternes Fælles Opgavers egen hjemmeside.
(Være-levebygruppen Mårsletternes Fælles Opgaver torsdag den 9. august)
Flere byggegrunde fra starten
Interessen for at bygge på Hørretløkken er så stor, at Århus kommune nu vælger at sætte alle 61 byggegrunde på parcellen til salg på én gang - frem for kun de 26, det var planen at udbyde i første etape. Det skriver JP Århus i dag.
Som begrundelse angiver avisen dels den store forhåndsinteresse, der har været på grundene - dels at byggeudstillingen Byg & Bo alene vil lægge beslag på 15-16 af de 26 grunde.
Grundene sættes til salg 12. september. Derfra har interesserede to ugers frist til at lægge billet ind på grundene. Efterfølgende trækkes der lod om rækkefølgen til at vælge placering først.
Byggemodningen har ligget stille et par uger, men er netop genoptaget. Første etape ventes færdig i november, skriver JP Århus, anden etape kort tid efter.
(JP Århus onsdag den 8. august)

Kendis'er gæster kirken
Johannes Møllehave og vokalgruppen baSix er to af de markante yderpunkter i efterårets og vinterens program i menighedsråd og kirke.
baSix er en århusiansk vokalgruppe, som udmærkede sig ved at blive nr. to ved det danske melodi grand prix i foråret.
Gruppen synger a capella, dvs uden musikledsagelse. baSix skriver selv en stor del af sin musik, men kaster sig også gerne over numre af internationale kunstnere, som gruppen nyfortolker. Gruppen gæster kirken 25. september.
Johannes Møllehave, forfatter og præst og især kendt for sin livsglade fortælleevne, er kirkens gæst 28. oktober. Dagens opgave er at præsentere nogle af hans nye salmer. Møllehave har to salmer med i forslaget til en ny dansk salmebog.
Et andet interessant punkt på programmet er en debataften i sognehuset om Mårslet sogn og kirkes fremtid. Den finder sted 26. september og indledes af en gæst fra Kirkefondet, Elisabeth Knox-Seith.
Læs mere på kirkens hjemmeside.
(webgruppen onsdag den 8. august)s

Indvielse af legeplads i Testrup
Det seneste halve år har et legepladsudvalg arbejdet for at etablere en legeplads for småbørnene i Testrup. Lørdag den 4. august blev legepladsen indviet med manér.
Gennem forårsmånederne har der været travlhed med planlægning, jordarbejde, fremstilling af legeredskaber, maling m.v. Projektet har været med til at samle alle børnefamilierne i Testrup og omegen, og hver gang der var arbejdsweekend var legepladsen fyldt med børn.
Projektet er udført på frivilligt basis uden offentligt tilskud. Testrup Borgerforening har ydet tilskud til indkøb af materialer og Mårslet - fra væreby til leveby har ydet tilskud til indvielsen.
Legepladsen er nu til rådighed for alle landsbyens børn, og vi håber at pladsen i mange år vil danne rammen om mange gode timer for landsbyens småbørn og deres forældre.
Se billeder fra indvielsen her.
(Robert Knudsen tirsdag den 7. august)

Så' det tid for festlige originaler
Festlige originaler, "skabs" stand up-komikere, badeværelsessangere og alle andre, der tør underholde til fælles bedste, får nu scenen til det. Den vil være at finde i teltet på boldbanerne fredag under festugen - dvs 17. august. Arrangørerne, byfestudvalget med bl.a. TMG og gruppen "egne begivenheder" under væreby/leveby, vil evt. gerne have et praj på forhånd - læs mere om arrangementet og tilmelding her.
Også kræmmermarkedet og børnedyrskuet under byfesten beder nu om tilmelding. Det er en af de nye aktiviteter, der er med til at bringe byfesten tilbage til byen, så den ikke kun finder sted på boldbanerne.
Kræmmermarkedet og børnedyrskuet finder sted om lørdagen. Læs om arrangement og tilmelding på forhånd her.
Yderligere information om byfesten finder du under egne begivenheder på Mårslet-nettet, samt i kalenderen.
(webgruppen tirsdag den 7. august)

FUGA kæmper sej kamp for øvelokaler
Fugas bestyrelse havde den 2. august møde med Anders Dalsgaard Hansen fra Fajabefa, landsforeningen for øvelokaleforeninger i Danmark. Mødet var kommet i stand, fordi Fuga har svært ved at overbevise Århus kommune om, at de skal hjælpe med at finansiere et øvelokale i Mårslet. Det er dog ikke første gang Fuga mødes med en Fajabefa-konsulent Arne Jägergaard, der er ekspert i øvelokale-byggeri, er i øjeblikket igang med at udarbejde en projektplan.
Øvelokaler kan bygges i forskellige kvaliteter, men hvis lydisoleringen og lydreguleringen skal laves ordentligt, så både musikerne og naboerne får ordentlige forhold, kan et øvelokale let løbe op i henved 100.000 kr. Et sådant beløb kan ikke rejses uden kommunal velvilje, men Fuga har som mange andre musikforeninger måttet sande, at kommunen forskelsbehandler musikken i forhold til idrætten. For selvom kommunen p.t. ikke kan stille de øvelokaler til rådighed for Fugas medlemmer, som folkeoplysningsloven forpligtiger dem til, kan fritids- og kulturforvaltningen ikke engang pege på en kommunal pulje, som kunne tænkes at støtte et øvelokale-byggeprojekt. Erik Würtzenfeldt har udtalt, at Fuga ikke engang skal regne med at få støtte fra anlægsmidlerne.
Anders Dalsgaard Hansen, der selv er formand for en øvelokale-forening i Hobro, kender alt til umulige kommuner. Hans forening har måttet kæmpe i 8 år, men har nu fået 5 øvelokaler i en fredet bygning. Så lang tid behøver der forhåbentligt ikke at gå i Mårslet. Fuga vil sammen med Fajabefa-konsulenten forsøge at få et møde i stand med kommunen, hvor vi kan fremlægge behovsanalyse og finansieringsplan og forhåbentlig ændre holdningen hos kommunen.
(Markus Davidsen, formand for Fuga, mandag den 6. august)

Radioen sender gudstjeneste fra Mårslet
100.000 mennesker vil lytte med, når radioen på program 1 søndag d. 19. august kl. 10.00 transmitterer direkte gudstjeneste fra Mårslet kirke. Det er en markant manifestation af kirken og dens tilbud til menigheden - senere på dagen medvirker kirken i Mulighedernes Marked med en salmesangseftermiddag i kirken (kl. 14) og en rundvisning kl. 15 ved Hans Møller. Desuden deltager Menighedrådet i selve markedet i hallen, mens der i Sognehuset vil blive lavet fortælletime, kirkecafé og en udstilling om minikonfirmanderne.
Det er 3. gang, DR retter søgelyset mod Mårslet. Første gang var i 1994, hvor Hanne Davidsens julegudstjeneste blev transmitteret juleaftensdag og Ole Davidsens gudstjeneste dagen efter.
Seks år senere, i 2000, var der TV-tranmission af Fastelavnsgudstjenesten med et lille spil af Dario Fo: "Moralitet om den Halte og den Blinde."
"Man kan godt blive lidt beæret over, at de sådan kommer igen. Det er ikke noget, vi beder om. En dag dumper der bare et brev fra DR ind af brevssprækken, med forespørgsel om vi vil være med," siger Hanne Davidsen.
Gudstjenesten den 19. august hedder 10. søndag efter trinitatis. Gudstjenesterne kører i øjeblikket efter 1. tekstrække. Det bliver en helt almindelig gudstjeneste -naturligvis med vægt på musik, sang, læsning og prædiken. Der vil ikke blive barnedåb, men dog altergang.

"Vi behøver en talstærk menighed, som kan løfte sangen op til uanede højder, så start dagen for "Mulighedernes Marked" med at gå i kirke. Salmerne er allerede bekendtgjort på kirkens hjemmeside - så kan man jo nå at øve sig lidt!," gør Hanne Davidsen opmærksom på.
(webgruppen søndag den 5. august)
Unge værter søges
Mårslet får besøg fra Birkmanssweiler, vores kommende venskabsby, i midten af september - i samme periode, som skolen får sit vanlige besøg fra Winnenden.
Gruppen bag planerne om venskabsbyen forventer, at Birkmannsweiler sender en trup på 10 personer. De forventes at være i Mårslet i dagene 14.-16. september. Dog kommer en del lidt tidligere. Det er en gruppe unge i starten af 20'erne. De kommer med den bus, der transporterer de tyske elever fra Winnenden til Mårslet til to ugers genbesøg. Det starter 12. september.
Programmet for genbesøget er ved at tage form - læs mere her - mere offentliggøres først senere. Læs om danskernes besøg i Birkmannsweiler i maj her og se billeder fra besøget her.
Gæsterne indkvarteres privat. I den forbindelse efterlyser Keld Schmidt-Møller, der er primus motor i venskabsby-arbejdet, unge mårslettere, der vil lave noget sammen med og for de unge.
tyskere. De er knyttet til KFUM i Birkmannsweiler. Keld Schmidt-Møller siger:
"Vi skal nok finde overnatningspladser, det er slet ikke noget problem, men der skulle jo også helst være unge Mårsletter, som kan give de unge fra Birkmannsweiler et godt besøg og dermed sig selv en stor oplevelse. Gode ideer er særdeles velkomne!"
Kontakt Keld Schmidt-Møller på tlf. 86 29 34 10, eller på mail, ksm@agurk.dk
(webgruppen lørdag den 4. august)

Stort og alsidigt byfestprogram nu klar
Programmet for byfesten om 14 dage er nu færdigt, og der er virkelig lagt op til fest - mange programpunkter, og en stor spændvidde både indholdsmæssigt og geografisk.
Arrangementet starter torsdag den 16. august med medaljecykelløb for børn.
Blandt fredagens programpunkter er underholdning for de ældre på Kildevang, Flashfest og Mårsletmesterskab i skak. Et helt nyt programpunkt er en slags "gør det selv-" aften, hvor Mårsletterne skal optræde for hinanden.
Weekendens program er lagt til rette som en "bred" byfestdag om lørdagen med alt godt fra dén kant - og Mulighedernes marked om søndagen.
Om lørdagen er der bl.a. børnecirkus, gadeartist, motorcykelløb, børnedyrskue og billedskole, samt fodbold, fest for de voksne - og kræmmermarked. Det hele indledes af Keld Egholm, formand for TMG, der holder åbningstale på butikstorvet, hvor der er kaffebord.
På søndagens Mulighedernes Marked har byens foreninger og erhvervsdrivende fået tilbud om at komme og præsentere sig. Det har et stort antal taget imod.
Desuden genoptages Giber Aa-marchen.med start og slut ved teltet på boldbanerne.
Læs det komplette program her.
(webgruppen lørdag den 4. august)

Jalabert kommer til Mårslet
Den franske cykelstjerne Laurant Jalabart og cykelløbet Post Danmark Rundt kommer til Mårslet onsdag d. 15. august. Visitten er særdeles kortvarig - det fremgår således af Uge Nyt for det sydlige Århus, at løbet forventes at ankomme til bakkespurt op over Jelshøj kl. 16.09 for derefter at være i Mårslet 16.13. Fra Mårslet går turen videre over Langballe, Fulden og Ny Moesgaard Allé. Der sluttes med en rundstrækning i Århus fra kl. 16.22.
Løbet undgår således at passere Odderbanen, hvor bommen gik ned, netop som en del af feltet havde passeret, da løbet sidst var i Mårslet for et par år siden.
Laurant Jalabert høstede megen ære på det netop overståede Tour de France. Han vandt to etaper og kørte i mål i den prikkede bjergtrøje.
Den tidligere danske cykelstjerne Bjarne Riis er leder af det danske hold, CSC Tiscali, som Laurant Jalabert kører på.
Etape 2, der runder Mårslet, er blandt løbets hårdeste. Der er en del skrappe stigninger på ruten, som går fra Ålborg til Århus:
Læs mere på løbets egen hjemmeside.
(webgruppen og Uge Nyt torsdag den 2. august)

Frivillige patruljer skal undersøge naturen omkring Mårslet
Miljøgruppen under Fællesrådet arbejder på at få dannet 10 såkaldte Naturpatruljer, der skal undersøge naturens tilstand i og omkring Mårslet. Naturpatruljerne skal bestå af frivillige børn, unge og voksne fra lokalområdet, men de kommer til at arbejde tæt sammen med den kommunale naturforvaltning.
Planen er, at Naturpatruljerne skal arbejde i marken fra april til november næste år. Derefter skal resultaterne lægges ud på Internettet, og de skal præsenteres i en bog, som det er tanken at dele ud til samtlige husstande i postdistrikt 8320 Mårslet.
Det ambitiøse projekt har et budget på over 350.000 kr., blandt andet til trykning af bog samt kurser for de frivillige deltagere. Miljøgruppen har netop sendt en ansøgning til Friluftsrådet om støtte fra tips- og lottemidlerne. Vi venter nu spændt på svaret. Forhåbentlig bliver det positivt, så vi kan komme i gang med at søge efter interesserede enkeltpersoner, familier, skoleklasser og andre, der vil være med til systematisk at undersøge lokaliteter i og omkring Mårslet, Testrup, Langballe og Hørret for bestemte pattedyr, fugle, planter og så videre.
Du kan se uddrag af ansøgningen til Friluftsrådet på Miljøgruppens egen hjemmeside.
(Else Marie Hulemose torsdag den 2. august)

Afslag på at sende kæmpeballoner i luften
Anne Worm, der koordinerer aktiviteterne på Mulighedernes Marked i byfestweekenden (18.-19. august), har netop fået afslag fra Luftfartsvæsnet på at markere markedets afslutning ved at sende de kæmpeballoner til vejrs, som hun i øjeblikket sælger til deltagerne på markedet.
Ballonerne er 90 cm. i diameter.
Hvad der i stedet skal ske med ballonerne ved afslutningen af markedet, har Anne Worm endnu ikke overblik over.
I øvrigt er der kommet yderligere ballon-sponsorer til:
Mårslet Frimærkeklub, Mårslet Bageri og gartner Per Ulrich Larsen. Se de øvrige sponsorer her. Der er stadig 10 balloner til salg.
(webgruppen onsdag den 1. august)