September måneds nyt
1/9/2001

BaSix var i byen
Koncerten med Basix var en kanonsucces. Kirken var stuvende fuld, som juleaften. Fyrene leverede en uforglemmelig koncert - rent, smukt og rytmisk. Sangene vekslede mellem romantiske balleder, filosofiske tanker, muntre og eksotiske slagere og gamle kendte hits. Deres smukke sang passede godt til kirkerummet, der jo byder sangerne er formidabel god akustik. Publikum tog vældig godt imod koncerten. Glade og tilfredse, opløftede og tilpas gik man hjem fra kirke. Chokolademælken flød lang tid efter i øregangen. Jo, de har fremtiden for sig.
(webgruppen onsdag den 26. september)

Trampestien 2 en realitet
På et noget pløret grundlag blev den nye etape af trampestien næsten færdig. Der blev bygget ikke mindre end to broer, lagt dræn og anlagt sti. Humøret var ligesom vejret strålende! Se billederne her.
(webgruppen søndag den 23. september)

Ny souschef til skolen
Mårslet skoles souschef, Mogens Christensen, blev i foråret hentet til Nordgårdsskolen efter nogle ledelsesproblemer dér. Han har nu søgt og fået stillingen som viceinspektør på Nordgårdsskolen. Det betyder, at Mårslet skole mangler en mand i ledelsen, som ud over ham har bestået af Inger Mikkelsen og skoleleder Bodil Hvid.
Mogens Christensens fastansættelse blev først endelig i starten af det nye skoleår. Det har betydet, at Mårslet skole først i eftersommeren kunne sætte gang i arbejdet med at få en ny souschef. Men nu er stillingen slået op. Der er ansøgningsfrist 21. september og ansættelsessamtaler 1. oktober.
Hvornår den nye souchef derefter kan tiltræde, afhænger bl.a. af, om vedkommende i forvejen er ansat i kommunen eller kommer udefra.
(webgruppen lørdag den 15. september)

Mindeandagt i Mårslet kirke
Søndag den 16. september kl. 19 afholder sognepræst Hanne Davidsen mindeandagt i Mårslet kirke. Det sker som reaktion på terrorangrebet på World Trade Center i New York, hvor tusinder af uskyldige har mistet livet.
"Forfærdelse, afmagt og frygt er naturlige reaktioner på terrorangrebet," skriver præsten i forbindelse med annoncering af den særlige gudstjeneste. Det er følelser, der kan give behov for at søge sammen og i kirke. Derfor åbner kirken dørene ekstraordinært i hele weekenden. Det betyder, at interesserede kan komme ind hele dagen både lørdag d. 15. og søndag den 16. - fra 8.00 morgen til 20.00 aften.
Læs opslaget her.
(webgruppen fredag den 14. september)

Valg til brugerråd på Kildevang
Tirsdag den 18. september er der opstillingsmøde forud for valg til brugerrådet på Lokalcenter Kildevang.
Brugerrådet har ni medlemmer, der varetager alle brugernes interesser - det vil sige ikke bare beboernes, men også områdets øvrige pensionister.
Foruden orientering om valget og opstilling af kandidater er der på mødet underholdning ved duoen Lis og Per, samt servering af gule ærter.
Læs om at være ældre i Mårslet på dette link.
(webgruppen fredag den 14. september)

Hørretløkken sat til salg
Århus kommunes grundsalgskontor har nu sat 42 villagrunde og et samlet areal til byggeudstilling til salg - det sidste med 19 individuelle grunde, så der i alt kan bygges 61 villaer på området.
De 42 grunde er mellem 745 og 958 kvm store og sælges for mellem 447.000 og 491.800 kr.
Arealet, der nu sættes til salg, er kommunalt ejet. Mellem det og Hørretvej ligger et privat areal, som også er omfattet af lokalplanen for området, men ikke under udstykning nu.
De første 9 villagrunde samt parcellen til byggeudstillingen ligger ud mod det privat ejede areal - altså halvvejs nede ad den nye vej. De sælges til overtagelse 15. november i år. De resterende 33 villagrunde i bunden af den nye udstykning, længst væk fra Hørretvej, sælges med overtagelse 1. maj 2002.
Der er samlet besigtigelse af arealet 20. og 21. oktober.
Fra starten var det ikke meningen at sætte det hele til salg samtidig, men der har været stor interesse for grundene i området. Derfor besluttede kommunen at sætte alle 61 grunde til salg samtidig. Læs mere i nyhedsarkivet under 8. august.
Skriftlig ansøgning om at købe en grund indgives til grundsalgskontoret senest 28. september. Grundsalgskontoret trækker efterfølgende lod blandt de rettidigt modtagne ansøgninger, hvorpå man får lov at vælge grund i den rækkefølge, man er udtrukket i.
Se mere på Århus Kommunes hjemmeside - vælg først "indhold", dernæst "boliger og erhverv".
(webgruppen fredag den 14. september)

Pris for optimal HalHave: 3½ mio. kr.
Det bliver ikke helt billigt at få en "idrætslegeplads" - en ny HalHave - vest for HalHuset, hvor der i dag bl.a. er atletikanlæg. Keld Egholm, formand for hovedafdelingen i TMG, har beregnet, at projektet inklusiv fx nyt redskabsskur, nye idrætsredskaber, belysning, cykelparkering, en affalds-ø osv., vil koste 3½ mio. kr. ex moms. En del af udgifterne hører budgetmæssigt under færdiggørelsen af HalHuset, men tilbage står, at det vil kræve en ihærdig indsats af gode lobbyister at skaffe penge til det store HalHave-projekt.
Læs mere om det her.
De 3½ mio.kr. er prisen for at købe al arbejdet af eksterne leverandører. Prisen kan bringes ned, hvis man kan få nogle af TMG's aktive til at hjælpe.
Den anden vej tæller, at en af TMG's repræsentanter i den gruppe, der arbejder med projektet - Michael Hjortshøj - på mødet foreslog, at et areal skulle kunne overrisles og bruges til skøjter om vinteren. Det vil "kun" koste 20.000 kr. ekstra og blev altså taget med i det samlede projekt.
Det næste stykke tid skal en gruppe, hvori bl.a. Keld Egholm har sæde, splitte budgettet op i mindre faser og elementer - bl.a. skille HalHaven fra færdiggørelsen af HalHuset og fra renoveringen af skolens idrætsanlæg. Desuden skal der laves forslag til en trinvis gennemførelse af projektet – eventuelt over flere år.
(webgruppen torsdag den 13. september)

Trekvart løfte om borgermøde
Fællesrådets formand Finn Smerup lover nu næsten, at byen får et borgermøde om, hvad der skal ske med det grønne areal mellem brugsen, lægehuset og banen.
Tirsdag aften var der informationsmøde om de ældreboliger, der er taget initiativ til. "I mødet deltog 35-40 mennesker, som alle gav initiativet mange roser med på vejen," oplyser Finn Smerup. Kritikerne af projektet var derimod ikke til stede, "hvilket gør den demokratiske proces vanskelig," som Finn Smerup siger.
Modstanden er i stedet ført frem på webbens debat - se linket foroven på denne side. Kritikken har både gået på det at bygge ældreboliger på stedet og at gøre det uden offentlig høring. Derfor meddelte Finn Smerup tirsdagens velvilligt indstillede forsamling, at han "ikke vil afvise, at vi går ud i et borgermøde også." Det skal diskuteres på næste møde i FU.
Idéen om borgermøde stammer tilbage fra februar, hvor der på repræsentantskabsmødet i Fællesrådet netop var kritik både af ældreboligprojektet og den demokratiske prodecure omkring det. Læs mere her.
Fællesrådes formand (Finn Smerup) og næstformand, Else Marie Hulemose, har begge to kasketter på i sagen. Begge sidder således med både i den arbejdsgruppe, der står bag ældrebolig-projektet, og i Fællesrådets FU.
(webgruppen torsdag den 13. september)
Webbens top fire: Nyheder, debat, kalender og billeder
Mårslet-webben bliver brugt som nyhedsmedie. Det viser både de besvarelser, webgruppen fik ind på Mulighedernes marked i august, samt den statistik, som webben får fra udbyderen af serverplads.
Statistikken viser, at webben dagen i går blev besøgt 151 gange. 3 gange kom brugeren fra en søgemaskine, 16 gange fra en side, der har link til Mårslet-webben, men de fleste gange altså ved direkte opslag. Det, der blev set, var i nævnte rækkefølge:

Opslagstavlerne
Nyhederne
Glimt-billedet i øverste højre hjørne
I løbet af det sidste par dage har der været aktivitet på netop opslagstavlerne om det grønne areal ved Brugsen, samt på markeds-delen. Det bliver altså læst.
Hvis man ser på sidste måneds statistik, rykker festuge-billederne klart i top.
I modsætning hertil viser den brugerundersøgelse, som webgruppen lavede på Mulighedernes marked, størst interesse for webbens nyheder og kalender. På markedet blev udfyldt 40 spørgeskemaer. På spørgsmålet "Hvad ser du, når du besøger Mårslet-nettet", svarede 25, at de så nyheder, 19, at de så kalenderen, og 14, at de gik efter billederne. Mere overraskende var det måske, at webben dernæst ser ud til at blive brugt som lokal telefonbog. De næste "hits" var således foreningssiden, listen med "folk i byen", og kirke- og skolesiderne.
Webgruppen fik med sig fra markedet også nogle forslag til forbedringer af webben. Bl.a. blev der stillet forslag om at finde plads på webben til lokalplaner og link til kommuneplan.
Webben stillede en flaske god rødvin i udsigt til en af dem, der besvarede spørgeskemaet på Mulighedernes marked. Vinderen er udtrukket og vil få en flaske vin bragt til døren.
(webgruppen torsdag den 13. september)

Mårslet får gæster
Onsdag ankommer de første i den delegation af sydtyskere, som sammen med en flok mennesker i Mårslet forsøger at få et officielt samarbejde i gang mellem de to byer.
De første officielle gæster er tre unge, som kommer sammen med den bus fuld af unge, som skal på den traditionelle udveksling mellem Winnenden og Mårslet skole. Disse unge har arrangørerne i Mårslet ikke kunnet stille noget formelt samarbejde i udsigt, men de gør et forsøg alligevel.
Resten af den officielle delegation ankommer fredag og har et tæt program i de tre dage, besøget varer. Det omfatter bl.a. et besøg hos Flemming Knudsen i Århus, jubilæumsfest på Mårslet skole i anledning af 20 års skoleudveksling mellem Mårslet og Winnenden, besøg på Testrup Højskole og derefter i kirken, hvor Hans Møller vil fortælle om de velbevarede kalkmalerier.
Frokosten indtages i Halhuset, hvorefter turen går til Moesgård strand og Vilhelmsborg, hvor Hans Møller vil fortælle om stedets historie tilbage til de hollandske købmænd og "Skrumstrup".
Derefter vil der blive gjort status: Vil Mårslet og Birkmannsweiler kunne føre dette projekt igennem til et venskabsby-samarbejde?
Læs mere her.
I den tyske delegation er bl.a. to lærere ved Lessing Gymnasium, som har været med i gruppen af foregangs-"mænd" i forsøget på at få skabt tættere bånd mellem Birkmannsweiler og Mårslet. De ankommer onsdag. Fredag formiddag følger Friedrich Seibold og han hustru Karin. Friedrich Seibold er tidligere borgmester i Birkmannsweiler - indtil kommunesammenlægningen først i halvfjerserne, og har siden da haft formandsposten i kultur- og hjemstavnsforeningen i Birkmannsweiler.
(webgruppen mandag den 10. september)

Parken på Vilhelmsborg genskabes
Parken til Vilhelmsborg er ved at blive renoveret. Blandt andet fældes en del træer, så der bliver fri udsigt fra hovedbygningen ud over markerne på den anden side af åen. Oprindeligt var der to broer over Giber Å, og de skal også genskabes.
Haven har været præget af en romantisk have- og parkstil, men der har også været store nyttehaver med frugttræer, bær og grønsager. Det genskabes ikke altsammen, men de gamle frugttræer søges artsbestemt og derefter måske podet på unge træer.
Formålet er at skabe et rekreativt anlæg til både børneinstitutioner, familier, motionister og turister, skriver Århus Stiftstidende.
Arbejdet skal være færdigt til Grundlovsdag 2003 og forventes at koste en mio. kr., skriver avisen også.
(Fra Århus Stiftstidende mandag den 10. september)

Mårslet-drenge nr. 5 ved NM
Mårslet-drengene måtte "nøjes" med en 5. plads ved De Nordiske Mesterskaber i Skoleskak, som blev afviklet i Struer i weekenden 7.-9. september.
Men de var i høj grad med til at præge begivenhederne og sluttede kun to point fra det finske hold på bronzepladsen. Med lidt mere tur i de afgørende partier var de fire drenge uden tvivl kravlet op på medaljeskamlen.
Fruängsskolan fra Sverige blev nordisk mester foran Parkskolen i Struer, som ved de danske mesterskaber tidligere på året fik sølv efter Mårslet. Herefter fulgte finnerne, islændingene og mårsletterne, mens nordmændene sluttede på sidstepladsen.
I en alternativ skakturnering med 24 deltagere fra samtlige nordiske lande sluttede Sune Sørensen på en flot 2. plads. Også Jens Fogh fik en lille personlig triumf med hjem fra Struer. Han blev fredag aften nummer seks i det uofficielle nordiske mesterskab i lynskak.
Læs mere på skoleskakkens egen hjemmeside.
(Mårslet skoleskak søndag den 9. september)

Lyrik på højskolen
Onsdag den 5. september er der lyrikaften på Testrup højskole med følgende navne på plakaten:

Katrine Marie Guldager, som debuterede i 1994 med digtsamlingen Dagene skifter Hænder. Hun har også skrevet romanen Det grønne øje, og hendes seneste bog er digtsamlingen Ankomst, Husumgade, som udkom i år på forlaget Gyldendal.

Christian Dorph, som debuterede i 1992 med digtsamlingen Et stykke tid, derefter kom Kontinuum (1995) og kriminalromanen Øjet og øret (1999). Hans seneste bog er digtsamlingen Popcorn, som udkom på Lindhardt og Ringhof sidste år. Christian Dorph er lærer på Testrup Højskoles skrivelinje.
Eli I. Lund er uddannet på Forfatterskolen og fik sin debut i bogform med antologien Phrokost (Arena 2000). Han debuterer til efteråret med bogen Jeg vil have sex med en kvinde fra fremtiden, som bliver udgivet af forlagene Arena og Lindhardt og Ringhof.

Arrangementet indledes kl. 20.00. Der er entré på 15 kr. - til gengæld deri inkluderet et kaffebord.
(webgruppen søndag den 2. september)

Nye initiativer i HalHuset
HalHuset er omdrejningspunktet i et nyt miljøinitiativ i Mårslet: Indsamling af aluminium.
Indsamlingen indledes næste weekend med en konkurrence. Mona Dybvad fra HalHuset udleverer fredag og lørdag i brugsen både en vejledning til sortering af aluminium og poser til indsamling. Til den familie i Mårslet, som samler mest aluminium, har hun udlovet en præmie: En middag for 2 til arrangementet "Månedens Gæstekok" den 18. november i HalHuset med Søren fra Det gamle Mejeri.
Læs mere om indsamlingen her.
HalHuset mangler i øvrigt nye frivillige - der har været udskiftning i staben hen over sommeren. Læs stillingspslaget her - og se en frisk status over HalHusets aktiviteter i øvrigt på HalHusets egen side her.
(webgruppen søndag den2. september)

Eskegården slår dørene op for åbent hus
Det socialpædagogiske opholdssted på Eskegården fylder et år og slår samtidig dørene op til åbent hus. Det sker fredag d. 14. september.
Gården inviterer både samarbejdspartnere, naboer og andre intereserede - og der bliver både vist rundt og budt på kaffe og kage.
Gården, den sidste af de gamle gårde i midten af Mårslet, der stadig drives som gård, blev for et år siden hjemsted for en lille gruppe unge med problemer i den lettere ende af skalaen - som det blev udtrykt i forbindelse med opstarten: Unge med en uhensigtsmæssig adfærd. Læs mere fra omtalen ved starten her.
(webgruppen søndag den 2. september)

Ungegruppen går på stand-by
Det planlagte sommerværested på MUK´s arealer gik i vasken på grund af et usikkert samarbejde med MUK, og fordi der ikke var unge, der ville have del i ansvaret.
Gruppen har 2 voksne medlemmer og ingen unge og tager konsekvensen af det og går på standby i en periode. Der er ingen sure miner, og når der kommer forslag fra de unge med kød på, er de tilbageværende klar til udrykning.
En fest for 6. – 7. klasserne overvejes, hvis klassernes forældreråd vil være med.
(Styregruppen søndag den 2. sepember)

Mårslet Brændevinslaug har gang i juleforberedelserne…
Knap er sommeren gået på hæld, før Brændevinslauget drager ud i naturen for at samle urter og bær ind til det salg af bjesk-poser, der traditionelt finder sted i SuperBrugsen i Mårslet hvert år i starten af december. Desuden udskænkes der i Brugsen smagsprøver på laugets klassiker, Mårslet Bjesk – ligesom der bliver mulighed for at smage på den julesnaps, der er kåret som vinder ved en blindsmagning i lauget i løbet af efteråret.
Mange mårslettere bruger poserne som gaver til venner og bekendte – og flere lader urterne trække på Klar Svendborg, så der kan blive en bjesk eller to i den kolde decembertid og ikke mindst til julefrokosten.
Mårslet Brændevinslaug har i år samlet ind dels på Hjerl Hede – dels i Gjern Bakker, det må næsten give et rødt økologimærke!
Opskriften på Mårslet Bjesk er en velbevaret foreningshemmelighed; men på turene har udbyttet blandt andet været: Tormentilrod, pors, hæg, lyngblomster, røllike, rejnfan, kvan, bær af tørstetræet, sorte hyben, tyttebær og revling.

Billederne viser nogle af laugsmedlemmerne, nydende et velfortjent hvil efter det anstrengende indsamlingsarbejde.

(Mårslet Brændevinslaug v. Hans-Ole Kaae søndag den 2. september)