oktober måneds nyt
1/10/2001

Byfest 2002 får ny struktur
Kun godt et par måneder efter at have afsluttet den bedste byfest i manges minde er gruppen bag det store arrangement nu ved at planlægge rammerne for byfesten år 2002.
I regi af Fællesrådet er der således nedsat et egentligt byfestudvalg med repræsentanter for både den gamle aktør på banen, TMG's fodboldafdeling, og væreby/leveby, som i år havde stor andel i og fik megen ros for at brede byfesten ud over hele byen og flere aldersgrupper. Ikke mindst med det gode arrangement i Bomgårdshaven.
Det nye byfestudvalg skal senere lægges ind under et egentligt kulturudvalg, som også skal høre under Fællesrådet.
Med denne konstruktion bliver byfesten et åbent arrangement med en slags bestyrelse. Interesserede kan så byde ind med aktiviteter forskellige steder i byen. Byfestudvalgets opgave bliver at koordinere aktiviteterne, så to forskellige interessenter fx ikke laver to aktiviteter for det samme publikum på samme tid - med det resultat, at begge får underskud.
Byfesten i år har haft en anden organisation. TMG har tjent små 20.000 kr. på festen, mens væreby/leveby-aktiviteterne kun har haft underskud, som primært er dækket af leveby-projektet.
Denne økonomi skyldes, at væreby/leveby kom forholdsvis sent ind i arrangementet. Det er et af de forhold, der bliver bedret med det nye byfestudvalg og den tidlige opstart. Det hedder således i referatet fra udvalgets første møde, at "Økonomisk skal alle deltagende grupper have mulighed for indtjening til dækning af udgifter i forbindelse med byfesten."
Læs det fulde referat her.
(webgruppen onsdag den 31. oktober)
Nyt møde om Folkepark
På mandag d. 5. november fremlægger Bill McTigue, formand for trælauget, de endelige skitser til en folkepark i den vestlige ende af Hørretløkken-udstykningen. Projektet har været diskuteret i det tidlige forår - læs mere i arkivet under 15. april.
(webgruppen onsdag den 31.oktober)

Jordbundsanalyser forsinket af vejret
Det våde vejr har forsinket de afgørende jordbundsnalyser, som eventuelle købere af grunde på Hørretløkken skal bruge for at kunne vurdere deres køb. Det oplyser Århus Kommunes grundsalgskontor.
Der er 138, der har lagt billet ind på de 42 grunde på området. Det er en god interesse, mener grundsalgskontoret - men dog overgået af Holme, hvor der blev udbudt færre grunde og kom flere ansøgninger.
Alle 138 interesserede har fået et nummer, der indikerer, i hvilken rækkefølge de senere kan vælge grund på området. De første 42 har desuden fået materiale, så de kan vurdere grundene i forhold til ønsker. Vil man fx bygge et vinkelhus, er der grunde, man lige så godt kan vælge fra på forhånd.
Men før de endelige valg af grund kan finde sted, mangler altså jordbundsanalyserne.
Grundsalgskontoret vurderer, at materialet vil være færdigt i løbet af to-tre uger.
(webgruppen onsdag den 31. oktober)

Nyt brugerråd på Kildevang
8.853 folke- og førtidspensionister og øvrige borgere mellem 60 og 67 år i Århus Kommune mødte tirsdag den 23. oktober op på deres lokalcenter og valgte et brugerråd. Det svarer til en stemmeprocent på 18,82 - men i Mårslet var interessen pænt højere. Kildevang havde således kommunens næsthøjeste stemmeprocent, 36,4 - kun overgået af Lokalcenter Sabro med en valgdeltagelse på 36,67.
På alle lokalcentre blev valgdagen også markeret som festdag. Dagens hovedret var gule ærter med valgflæsk. Desuden bød Lokalcentret på underholdning ved duoen Lis og Per.
"Jeg synes det er flot, at knap 9.000 mennesker er mødt op for at stemme på et brugerråd og dermed få indflydelse på, hvad der sker i deres lokalområde, siger rådmand Torben Brandi Nielsen som en kommentar til valget.
I Mårslet har følgende fået sæde i det nye brugerråd:
Lilly Pedersen, Hugo Kristensen, Grethe Sørensen, Hanne Torp, Hanne Jensen, Inge Frederiksen, Poul Mogensen, Bente Fisker-Sørensen og Annalise Skovgaard.
Brugerrådets varetager alle brugernes interesser - det vil sige ikke bare beboernes, men også områdets øvrige pensionister.
Læs mere om ældre i Mårslet på dette link.
(webgruppen via Århus Kommunes hjemmeside onsdag den 31. oktober)

Kabel-tv til Mårslet?
Gruppen "fælles opgaver" under væreby/leveby har fået forslag fra nogle borgere om at prøve at få kabel-TV til Mårslet:
"Et par borgere i byen foreslår at vi prøver at få TDC (Tele Danmark) til at komme med tilbud om kabel-TV, i stedet for at alle husstande skal ud og investere i nye satellit-modtagere, når satellitterne bliver digitale fra årsskiftet," hedder det i et referat fra det seneste af gruppens møder - læs det her.
Gruppen "fælles opgaver" er allerede gået i gang med både at undersøge de tekniske muligheder og tale med TDC.
(webgruppen onsdag den 31. oktober)

Testrup Højskole rykker til storbyen
For en kort stund rykker Testrup Højskole til storbyen. Det sker i den kommende weekend i forbindelse med arrangementet "Tabernakel". Det er en slags kulturcafé med masser af musik, teater, digtoplæsning, filosofi, information og oplysning om Testrup Højskole. Et forum, hvor alle interesserede kan møde både nuværende og tidligere elever og høre om skolens linier, fag og aktiviteter i øvrigt. Bl.a. om det sidste nye tiltag "aktivt medborgerskab", ligesom man for en stund kan opleve højskolens "larmende rytme," som højskolen selv kalder det.
Arrangementet afvikles både i København og i Århus. Søndag d. 4. november kl. 14-16 er det i Studenterhuset i København, mandag d. 5. november kl. 20-22 i Musikcaféen i Mejlgade 53 i Århus.
Det er 2. år, den succesrige højskole afvikler "Tabernakel".
(Testrup Højskole og webgruppen tirsdag den 30. oktober)

Slutseminar om Leveby-projekt i marts 2002
Styregruppen i projektet Mårslet fra Væreby til Leveby har sat en dato for det seminar som skal markere afslutningen på det to-årige projekt, nemlig 16. marts 2002. Det skriver Mårslet-Bladet i sit november-nummer, der udkom mandag.
På seminaret skal den eksterne evaluator, Karin Lund, lægge sin evaluering af projektet frem ligesom de forskellige emnegrupper skal aflevere en form for rapport.
Til det formål har Kurt Søe fra gruppen Intern Kommunikation under Væreby/leveby i Styregruppen efterlyst et udviklingsskema, der kunne hjælpe de enkelte grupper til at afklare, hvordan de skal overleve efter projektets afslutning.
I løbet af den næste tid skal det også afklares, hvem der skal deltage i det sidste seminar, alle aktive eller alle, der ønsker at være med? Det skal også vurderes, hvordan mårsletternes tankesæt i det hele taget er blevet påvirket af projekt.
(Mårslet Bladets novembernr., mandag den 29. oktober)

138 jagter byggegrunde i Mårslet
Da sidste frist for ansøgningen om en byggegrund på den kommende udstykning ved Hørretløkken var overstået, lå der hele 138 ansøgninger på bordet i grundsalgskontoret ved Århus Kommune.
Da lodtrækningen om de 42 udbudte grunde var forbi, havde samtlige ansøgere modtaget et nummer i hvilken rækkefølge de senere kan vælge den grund de ønsker at købe til priser mellem 447.000-491.000 kroner afhængigt af størrelsen som varierer mellem 745-958 kvadratmeter.
De første ni grundejere kan efter planen - gå i gang med planlægningen to uger efter dette blads udgivelse, nemlig 15. november. Resten kan overtages 1. maj 2002 hvis planerne skrider rigtigt frem.
(Mårslet Bladets novembernr., mandag den 29. oktober)

Mårslets skoleskak-spillere fik succes
Mårslet Skoleskak slog flere rekorder da man var vært for en grand prix-turnering i skoleskak der samtidig virkede som de åbne Mårslet-mesterskaber. 90 deltagere stillede op i de fem rækker mod 76 sidste år, og så fik værtsklubben to nye mestre mod nul i 2000.
I gruppe E (årgang 93 og yngre) vandt Allan Madsen suverænt mesterskabet med otte sejr i lige så mange kampe, mens Jens Olaf Fogh sikrede sig mesterskabstitlen i gruppe C (årgang 89-90) med syv point.
Desuden sikrede såvel Mathias Bøje (i gruppe C) og Anders Kjærgaard (i gruppe B, årgang 88 og ældre) begge andenpladser.
I gruppe E debuterede desuden følgende Mårslet-spillere: Nathalie R. Nilsson (2. klasse), Rasmus Bech og Søren Sperling Larsen (begge 1. klasse) samt Nikolaj B. Bjerge, Jonas R. Nilsson og Kristian B. Reimer (alle børnehaveklassen).
Læs resultatlisten
(Steen Bille søndag den 28. oktober)

Skrammelauktion
Der har været skrammelauktionen i Mårslet Frimærke- og Møntklub. Det er to årlige begivenheder, hvor klubbens medlemmer kan rydde op i skuffer og gemmer omkring frimærker, møntet og lignende. Materiale, som man enten ikke ønsker at gøre brug af eller som man tror, et andet medlem kan bruge.
På denne måde er der mere tale om, at klubben foranstalter en form for bytte.
Der var omkring 60 lots på auktionen, og klubben beregner sig 10 % af de solgte beløb. Det må sælgeren betale.
Der er ingen opråb. Det vil sige, at alle auktioner i principet starter med 1,- kr. og så afgør efterspørgslen, hvad der kan bydes op i........
Alt blev solgt.
(10. oktober)

Ester Brohus
Den 5/10 var Ester Brohus med band i Mårslet. De spillede gamle numre, numre fra deres seneste CD og nogle numre som vil blive indspillet på en ny CD i november måned, det lød meget lovende.
En meget vellykket aften i Mårslet Skoles kantine, med et meget engageret band, der spiller forrygende country musik.
(webgruppen søndag den 7. oktober)

Musical Syd - i samarbejde med ungdomsskolen i Mårslet
Musical Syd er igen på banen, denne gang med en helt ny musical "SkrotStories".
Der arbejdes både i Mårslet og Solbjerg på alle fronter, fra koreografi til rekvisitter for at være klar til premieren i musikhuset søndag d. 4. november.
Læs pressemeddelelsen.
(webgruppen oktober)

Anmeldelse af revy
Revyen er historie nu.Der var fulde huse lørdag. Læs en øjenvidendeberetning fra Kirsten Schmidt-Møller.
(webgruppen søndag den 7. oktober)