November måneds nyt
1/11/2001

Advokat åbner kontor i Mårslet
Det er ikke hver dag, det sker, som Århus Stiftstidende skriver i avisen i dag - at ny virksomhed slår sig ned i Mårslet. Men advokat Kirsten Tolstrup har netop indviet advokatkontor i sit hjem, Obstrupvej 7 - lige over for kirken. Kirsten Tolstrup er 47 år og uddannet som jurist i 1992. Hun har siden arbejdet i Real Kredit Danmark. Hun blev færdig-uddannet som advokat fra advokatfirmaet Abel og Skovgaard Larsen i 1999.
(Fra Århus Stiftstidende onsdag den 28. november)
St. Juledag på skolen på fredag
Det er St. Juledag på skolen på fredag. Officielt er der kaldt til klippedag, hvilket vil sige, at alle klasser klipper julepynt og juler på anden vis hele dagen - bl.a. med æbleskiver. Det er også dagen, hvor skolen myldrer med forældre og bedsteforældre, der hjælper med juleklipperierne især i de små klasser.
I dagens anledning er der ikke normal morgensang i A-huset. Den erstattes af et julebal, hvor Ole Nørskov, Jan Kolling og Keld Uth byder til julesang og fællesdans, så hele A-huset kommer til at dampe.
B-huset får ikke direkte et julebal - men dog et fælles julearrangement. Det står Jan Kolling for i samarbejde med valgholdene i musik .
(webgruppen onsdag den 28. november)

Mårslet får en ekstra præst
I starten af det nye år får sognepræsten i Mårslet, Hanne Davidsen, aflastning i sit embede. Da forventes menighedsrådene i Mårslet og Tiset at have fundet afløseren for Inger Lundager Knudsen, sognepræst i Tiset. Hun har fået en forskerstilling. Hendes sogn har ikke været stort nok til at dække en stilling fuldt ud. Derfor har hun haft et job ved siden af som stiftpræst for emnet "kirke og medier". Den nye sognepræst i Tiset skal også have et ekstrajob - og det bliver altså som ekstra præst i Mårslet.
Tiset og Mårslet deler den nye præst i forholdet 65% - 35%. Det svarer nogenlunde til, at Mårslet Sogn har 4.000 indbyggere og Tiset Sogn 1.600. Sognepræsten i Tiset har i år 12 konfirmander - sognepræsten i Mårslet Sogn i år 70. Desuden har Mårslet et stort og stadig stigende antal ekstra aktiviteter, bl.a. kirkespil og sidste år et nyt konfirmand-initiativ.
Befolkningstallet i Mårslet Sogn er også steget stille og roligt i den tid, Hanne Davidsen har været præst. Det stigere yderligere en tak, når Hørretløkken bliver bebygget. Den ekstra præstelige betjening, som det hedder officielt, har således været et stort ønske hos Hanne Davidsen i lang tid.
Den nye præst og Hanne Davidsen skal dele opgaverne i Mårslet efter et regulativ, som biskoppen skal udfærdige. Det bliver, oplyser Hanne Davidsen, sandsynligvis sådan, at den nye præst skal have en gudstjeneste hver 3. eller 4. uge i Mårslet, samt de øvrige kirkelige handlinger, der falder i ugen op til - fx bryllupper og begravelser. Det betyder, at Hanne Davidsen får sin tid frigjort i snit en uge om måneden til andet sognearbejde, fx husbesøg og dåbsforberedelse.
Den nye præst skal desuden stå for det ene hold konfirmander - dog først med virkning fra næste år.
(webgruppen tirsdag den 27. november)

Musik i ord og toner
KODA fejrer 75 års jubilæum fredag den 30.november og afholder i den anledning en landsdækkende Spil dansk dag. Et af arrangementerne foregår på Testrup Højskole, som fredag 8.45 byder velkomen til en formiddag med Andy Pape og Duo Most/Kunz
Komponisten Andy Pape fortæller om sit arbejde som nulevende dansk partiturkomponist med fokus på sine værker inden for genren 'instrumental teater'.
Instrumentalteater skal både ses og høres og derfor har Andy Pape taget Duo Most/Kunz med sig til at fremføre sine '5 alternativer for fløjte og guitar'.
Desuden spiller Duo Kunz/Most '14 Præludier' for fløjte og guitar af en anden nulevende dansk komponist, Ole Buck, og de to musikere fortæller om deres arbejde med nutidig dansk musik.
Duo Most/Kunz : Rune Most, fløjte og Peter Kunz, guitar.

Arrangementet er åbent for alle og der er fri entré. Det slutter kl. 12.
(Testrup Højskole tirsdag den 27. november)
FUGA render panden imod mure
Musikforeningen FUGA render panden mod en del mure i sin kamp for øvelokaler til amatørmusikken i Mårslet - og det tilsyneladende lige meget hvilken retning foreningen afsøger.
FUGA har fx ikke fået andet end velvilje ud af at søge kommunal støtte til etablering af lokalerne - der findes tilsyneladende ikke kommunale puljer til det formål.
Lokalt er der heller ikke nogen "kære mor". FUGA vil gerne have øvelokaler på skolen, fordi det giver mulighed for tæt samarbejde med ungdomsskolen. Men på trods af faldende børnetal er der ikke umiddelbart udsigt til, at der bliver fornuftigt beliggende skolelokaler ledige, som FUGA kan indrette øverum i. Ungdomsskolen har tilbudt et øvelokale i FLASH-kælderen, men FUGA mener, det er for lidt med kun et øvelokale til både ungdomsskole og FUGA. FUGAs ønskeløsning er at indrette to lokaler – ét til FUGA og ét til ungdomsskolen i kælderen. Det kræver imidlertid at Egnsarkivet flyttes. Arkivet vil gerne flytte, men mangler nye lokaler.
Eskegården vil godt lægge plads til, men det er dyrt for FUGA i forhold til en løsning i samarbejde med ungdomsskolen – bl.a. fordi FUGA så mister muligheden for drifts-fællesskab med ungdomsskolen. Eskegården er også "langt væk" fra den øvrige ungdomsskole – og en del af FUGA’s aktiviteter er tæt knyttet til ungdomsskolen.
"Hvis vi flytter ned på Eskegården skal vi også regne med, at vi mister en del af synergi-effekten i ungdomsskole-livet," siger Markus Davidsen, formand i FUGA – som i samme åndedrag pointerer, at han er glad for det tilbud, som Eskegården har fremsat, og at det i øjeblikket først og fremmest er den løsning, der arbejdes på.
Lige nu overvejer FUGA at sende en henvendelse om sine problemer til skolebestyrelsen, ungdomsskolens bestyrelse, Eskegården og Fællesrådet med anmodning om en fælles drøftelse snarest muligt.
FUGA er et af de få unge-initiativer i væreby/leveby's to-årige projekt-periode. Et af de andre, unge-gruppen, der blev etableret som en af de faste grupper under væreby/leveby, gik på stand-by i eftersommeren, da det begyndte at knibe med ressourcerne.
(webgruppen mandag den 26. november)

DM-sølv i skak
Jens Fogh, som går i 6. klasse på Mårslet Skole, vandt i weekenden en flot sølvmedalje ved det individuelle danmarksmesterskab i skak. Og Jens var endda kun et halvt point fra at nå helt til tops ved DM-stævnet, der blev spillet i Odense. Med andenpladsen har han nu kvalificeret sig til de individuelle nordiske mesterskaber, som skal spilles på dansk jord i februar.
I samme gruppe sluttede Peter Grove fra 5. klasse som nr. 29. Sune Sørensen fra 8. klasse var i sin gruppe oppe mod landets bedste spillere i de yngste gymnasieklasser, men hentede alligevel en ærefuld 15. plads blandt de 40 deltagere. Mårslet Skole har de seneste to år vundet DM i skoleskak for hold, men det er første gang, at én af klubbens spillere scorer en individuel medalje.
DM-succesen kommer som kulmination på en efterårssæson, hvor Mårslet-spillerne traditionen tro har hentet stribevis af sejre og præmier ved de østjyske grand prix-stævner. Læs mere på skoleskakkens hjemmeside.
(Mårslet Skoleskak søndag den 25. oktober)

Uvis fremtid for det grønne areal
Ældreboliger i Mårslet - måske. Men først og fremmest mere liv i bymidten. Og det haster ikke - vi behøver ikke stresse en løsning igennem.
Det var stemningen hos flertallet af de, der ytrede sig på torsdagens borgermøde om det grønne areal ved brugs, bane og lægehus. En gruppe af borgere har foreslået ældrevenligt byggeri på stedet, og et stort antal ældre - flest lokale, men også nogle udefra - har ytret interesse for projektet.
Projektet har mødt modstand andre steder bl.a. på grund af den måde, det er blevet til på, uden offentlig høring om arealet først. Der er også blevet sat spørgsmålstegn ved, om byen har brug for flere ældreboliger, eller om fokus skal rettes mod at gøre byen attraktiv for børnefamilier. Og hvis der skal flere ældreboliger til byen, er det grønne areal så den bedste placering?
Et flertal af dem, der ytrede sig på mødet, fandt det bedst at "klappe hesten", som bl.a. Ole Nørskov udtrykte det. Samtidig blev der fremført en række forslag til alternativ anvendelse af arealet. Dem samler Fællesrådets FU, som havde indkaldt til mødet. FU konkluderer på mødet i nærmeste fremtid, herunder om arealet skal sendes til videre behandling i visionsudvalget. Læs mere her.
(webgruppen fredag den 23. november)

Afstemning på torsdag om grønt areal
Verden går videre, og det er ikke kun konsekvenserne af gårsdagens valg, der optager sindene i Mårslet. Det gør måske også torsdagens borgermøde om det grønne areal mellem brugs, lægehus og bane.
Århus Stiftstidende varsler i dagens avis overraskende, at der i morgen torsdag skal være afstemning om det grønne areals fremtid.
"Jeg vil have en afklaring af byens ønske for arealet. Torsdag aften ender vi op i en afstemning, der skal danne grundlag til en sidste diskussion om sagen i forretningsudvalget. Efter flere års løbende debat ønsker vi at udnytte arealet, og så må folk møde op for at give deres mening til kende," siger Finn Smerup til Århus Stiftstidende.
Under Fællesrådets paraply har en gruppe af borgere udarbejdet et forslag til ældrevenlige boliger på det nævnte areal. Et af kritikpunkterne mod projektet har været, at det blev forelagt kommunen uden at have været diskuteret i byen - og at byen måske kunne have andre ønsker til anvendelse af arealet.
Et andet spørgsmål har været, om byen overhovedet skal satse på flere ældre- og seniorboliger. Det er Birthe Jørgensen, næstformand i skolebestyrelsen, modstander af. Til Århus Stiftstidende siger hun:
"Det, byen har brug for, er ikke en afstemning, men en drøftelse af, hvad man kan bruge det areal til, så det bliver til glæde for hele byen." Og videre:
"Personligt mener jeg stadig ikke, at vi har brug for flere ældreboliger. Skolens børnetal er faldende, og vi har meget mere brug for initiativer til at ændre byudviklingen, så vi får flere børnefamilier."
(webgruppen og Århus Stiftstidende onsdag den 21. november)

Afstemningsresultatet

Byråd 1997 og 2001 Amtsrådsvalg 1997 og 2001 Folketingsvalg 1998 og 2001
Soc. A 901/ 794 Soc. A 783/ 969 Soc. A 867/ 735
Rad. B 87/ 162 Rad. B 118/ 137 Rad. B 130/ 193
Kons. C 138/ 196 Kons. C 154/ 140 Kons. C 157/ 188
CD D 21/ 12 CD D 28/ 23 CD D 116/ 55
SF F 247/ 292 Retsforbundet E 4/ 4 SF F 266/ 232
Grønne G 15/ SF F 251/ 258 Dansk Folkep. O 114/ 198
Indvandr./
flygtninge I 1/ De Grønne G 18/ 5 Krist. Q 52/ 59
Natur/jagt/
fiskeri J 5 De Hjemløse H 5/ Dem. Fornyelse U 14/
Komm. K 0/ 5 Komm. K 2/ 2 Venstre V 569/ 748
Folkets stemme L 0 Naturlovspart. N 3/ Fremskr.p. Z 30/ 9
Citylisten M 8 Dansk Folkep. O 129/ 93 Enhedsl. Ø 90/ 99
Naturlovspartiet N 1 Krist. Q 20/40 Uden for partier
Dansk Folkeparti O 134/ 87 Venstre V 450/ 666
Protestpartiet /
Bistandspart. P 0/ 3 Fremskridtsp. Z 24/ 2
Krist. Q 17/ 28 Enhedsl. Ø 74/ 88
Trøjborglisten /
Frie Borgerliste T 0/3 Frie Amtsliste Å 1/
Venstre V 425/ 835 Skrumsagerlisten M / 29
Fremskridtsp. Z 16/ 1 U / 1
Enhedslisten Ø 75/ 86
Gyldige stemmer 2.091/ 2506 Gyldige stemmer 2.064/ 2457 Gyldige stemmer 2.405/ 2516
blanke 25/ 18 blanke 51/ 69 blanke 18 / 10
Afgivne stemmer / 2530

Følg afstemningen
Hvor meget interesserer valget vælgerne i Mårslet, og hvornår stemmer de? Det kan du løbende følge på webben. Vi indhenter nogle gange i løbet af dagen stemmeprocenterne fra valgstedet på Mårslet skole og lægger dem på, så snart vi har dem. Stemmeprocenterne afviger - som du kan se på dette billede fra ØMU-valget - en del, måske afhængig af, om vi går til kommunalvalg eller folketingsvalg.
Lederen af valghandlingen i Mårslet, Margrethe Bogner, der selv opstiller til byrådet for Socialdemokratiet, regner med, at de 23 tilforordnede er klar med det endelige valgresultat mellem 23 og 24 i aften. Hvor sent det bliver afhænger bl.a. af, hvor mange stemmesedler, der kommer i forkerte stemmeurner. Fordi der er tre valg og dermed flere fejlkilder, vil ingen af valgene kunne betragtes som færdig-talte, før alle stemmeurner er tømt.
Kommunal- og amtsrådsvalget:
kl. 11.30: 20,3 (sidst 10.7)
kl. 15.00: 33,7 (sidst 21.2)
kl. 18.00: 71,5 (sidst 54,4)
Afsluttende stemmeprocent: 92,06
Den høje stemmeprocent ved første optælling skyldes delvist, at brevstemmerne bliver talt op og tæller med i dagens første opgørelse - og der er dobbelt så mange brevstemmer denne gang som ved sidste valg.
Folketingsvalget:
kl. 11.30: 20,3 (sidst 17,8)
kl. 15.00: 34,1 (sidst 30,7)
kl. 18.00: 73,5 (sidst 66,5)
Afsluttende stemmeprocent: 93,5
(webgruppen tirsdag den 20. november)

Faldende børnetal på skolen
Skoleleder Bodil Hvid på Mårslet skole har forud for et møde torsdag med forældrene til de kommende børnehaveklassebørn indhentet tal for, hvor mange nye, der kan forventes at starte næste år. Normalt har hun inden dette årlige møde en helt ny officiel prognose i hånden. I år er prognosen forsinket - derfor har hun selv indhentet de fornødne tal.
87 børn kan starte, siger optællingen. En del er efterårsbørn, hvis forældre erfaringsmæssigt vil vælge at udskyde skolestarten. Bodil Hvid anslår derefter, at der kommer mellem 72 og 78 børn til de kommende børnehaveklasser. Prognosen fra sidste år sagde 73.
"Det betyder, at skoleprognosen ser ud til at holde," siger hun. Ligesom den i øvrigt har gjort de sidste par gange.
Det tegner en fastere kontur af en mindre skole med færre børn - måske to-sporet på flere årgange i løbet af de ti år, prognosen dækker. I dag er den tre-sporet på alle årgange undtagen én, hvor der er fire spor.
Det perspektiv er Bodil Hvid ikke begejstret for:
"Mårslet skole har en passende størrelse, som skolen er nu. Man skal huske på, at økonomien hænger snævert sammen med børnetallet, og med færre børn bliver skolens muligheder mindre og også den betydning, som skolen spiller i lokalsamfundet. Jeg ville godt ende med 100 børn mere i slutningen af prognosen end det tal, vi står til lige nu," siger Bodil Hvid.
(webgruppen mandag den 19. november)

DGI's nye formand gæster Mårslet
DGI´s nyvalgte formand Søren Møller kommer sammen med næstformanden Lynge Kjeldsen til Mårslet på fredag. Søren Møller er gæst i Århus, og da HalHuset netop har fået DGI's grønne pris på DGI's årsmøde, benytter DGI-Århus muligheden for at præsentere HalHuset for landsforeningens formand.
Læs mere om receptionen nedenfor.
(webgruppen mandag den 19. november)

HalHuset får skulptur i gave
Sammen med den miljøpris, HalHuset fik i starten af måneden - læs mere her - følger en skulptur. Den kan man se, når TMG på fredag ved en uformel reception fejrer den fine pris og de dermed følgende 25.000 kr.
Skulpturen er af elmetræ og forestiller Odins to ravne, Hugin og Mugin. Den stilles op ved HalHusets hovedindgang. Se en tegning her.
Receptionen finder sted kl. 16-18.
(webgruppen søndag den 18. november)

Højskolen udfordrer valget ....
Højskolen i Testrup tror på, at der også vil være liv at leve efter tirsdag. Skolen kalder således både til en litteraturaften - det er på onsdag - og til debat tre dage senere om Danmark og EU.
Til prosaftenen på onsdag under overskriften "LItteratur efter valget" læser to forfattere op - Christina Hesselholdt og Hans Otto Jørgensen. Der indledes kl. 19.30, og som sædvanlig skal der betales entré. Læs mere her.
Den efterfølgende lørdag - d. 24. november - er temaet "Danmark i EU og i verden." Det hedder til sidst i pressemeddelelsen:
"Vi lægger op til en debat, der giver kontante svar på dine spørgsmål og trækker alternativerne tydeligt op - kort sagt: Få alt det du ikke fik i valgkampen!"
Debatdagen er et heldags-arrangement fra kl. 9.30 om morgenen. Blandt gæsterne er Marlene Wind, Hanne Dahl, John Iversen, Christian Friis Bach, Kenneth Haar og Jens Rohde.
Arrangementet er åbent for alle, men der opkræves entré.
Læs præsentationen af dagen her og programmet her.
(webgruppen torsdag den 15. november)

Mårsik trængt af krav fra brandmyndigheder
Mårsik lægger på søndag en masse hoveder i blød. Da mødes Finn Bøje, "Mr. Mårsik", med de mange frivillige, som hjælper ved koncerterne i Mårsik. Problemet er skærpede brandkrav, som betyder, at Mårsik skal have større afstand mellem stolene, når publikum sidder ved borde:
"Vores koncept er hygge, intim atmosfære, god akustik og blomster på alle bordene. Men vi kan ikke have nok borde i kantinen, når vi skal overholde de nye brandkrav, til at koncerterne kan løbe rundt økonomisk. Derfor skal vi overveje, om vi kan fortsætte på de skærpede betingelser, eller om vi kan ændre koncerternes koncept," siger Finn Bøje.
Han har regnet sig frem til, at han kun kan sælge 136 billetter til hver koncert fremover - mod 225 normalt - hvis han skal stille borde op med de afstande, der er angivet i de skærpede brandkrav. Hvis Finn Bøje skal have økonomien til at hænge sammen med 136 billetter, skal han ned i niveau. Men det er netop de "store" navne på den lille scene, der er Mårsik's særlige kendetegn.
Mårsik er kontraktligt forpligtet til en koncert med Niels Hausgaard 19. januar. Den er udsolgt - men gæsterne kommer til at sidde på stolerækker frem for ved borde.
Næste navn er sandsynligvis Peter Viskinde, og formentlig 15. marts. Peter Viskinde er kendt fra Big Fat Snake og var i Mårslet sidste år i anden forbindelse.
Desuden er der planlagt stort halbal 20. september med Kandis. Det kan godt løbe rundt, vurderer Finn Bøje. Nogle tegninger over to på forhånd godkendte opstillinger af borde og stole øger nemlig antallet af siddepladser i hallen i forhold til det, Finn Bøje før har solgt til hallen.
(webgruppen torsdag den 15. november)

Gruppe bag Borgerrådet insisterer
Den gruppen under væreby/leveby, der har arbejdet med planerne om direkte valg til et Borgerråd, insisterer på sit projekt. Gruppen mener, at et Borgerråd, hvis medlemmer er valgt ved direkte valg, skal erstatte Fællesrådet, hvis fundament er det indirekte demokrati.
Gruppen har netop fremsendt en revideret plan til Fællesrådet, hvori forløbet frem til direkte valg skitseres. Gruppens første oplæg havde ingen overgangsfase. Det er der bygget ind i det reviderede forløb. Læs det her.
Den reviderede plan er fremsendt med henblik på at nå Fællesrådets FU inden jul.
Fællesrådets formand Finn Smerup og andre omkring Fællesrådet har tidligere bakket meget entydigt op om de direkte valg. Der har også været afholdt borgermøde om sagen. Det blev ikke særlig godt besøgt - se nyhedsarkivet (via link ovenfor) 15. marts 2001.
"Vi har med baggrund i den manglende interesse fra borgerne forsøgt at skitsere en anden måde at nå målet, men det endelige mål er uændret, blot vejen dertil er foreslået ændret," som Robert Knudsen, talsmand i gruppen bag forslaget, udtrykker det.
Læs den oprindelige beskrivelse af projektet her.
(webgruppen onsdag den 14. november)

Status over foldboldsæsonen 2001
Udendørs fodboldsæsonen 2001 er forbi. Den har været en af de mest succesrige i fodboldafdelingens historie. Vi har i denne sæson haft knap 400 spillere fordelt på 23 hold – ti 11-mandshold, atten 7-mandshold og fire 5-mandshold. Ca. ¼ af spillerne har været pige/dame spillere, hvilket har gjort TMG til en af de største klubber i Århus området indenfor pige/dame fodbold. Knap 40 trænere har taget sig af spillerne. Med de mange spillere har aktivitetsniveauet og belastningen af banerne været større end nogensinde før. Vi gælder os derfor til at kunne tage den nye fodboldbane i brug fra efteråret 2002.
Vi har i år haft 5 hold afsted til stævner af mere end en dags varighed – med bl.a. en førsteplads til lilleput drengene i Lunderskov Cup som resultat. Mange hold har i år deltaget i McDonald Cup (tidligere Anders And Cup) – det gav bl.a. en andenplads til miniput pigerne. I den normale turnering er 5 hold blevet vindere af deres række og 5 hold er blevet nummer 2. Af disse 10 hold er 9 gået videre til kreds- og regions mesterskaber. Specielt skal nævnes lilleput 1 drengeholdet, som blev Jydsk Mester, junior 3 holdet, som nåede semifinalen om Jydsk Mesterskab og junior C holdet, som blev regionsmester.
Læs mere her - bl.a. om serie 3 herre og serie 5 herre, samt om sponsorer. Og se billeder her.
(På vegne af TMG fodbold: Svend H. Nielsen)

200 børn til øko-morgenmad i brugsen
SuperBrugsen i Mårslet sætter i de kommende dage fokus på økologien. Brugsen får nemlig torsdag, fredag og lørdag besøg af den såkaldte "øko-karavane". Der bliver ekstraordinære tilbud på en række øko-varer, og forskellige gæster vil give kunderne mulighed for at smage på og få mere viden om de økologiske varers fortrinligheder.
Det største antal gæster er dog ikke nutidens økologiske foregangsmænd, men derimod fremtidens kunder. Brugsen har nemlig inviteret alle byens børnehave- og dagplejebørn til stort økologisk morgenbord fredag formiddag. Der er foreløbig tilmeldt over 200 børn.
Arrangementet indledes torsdag. Da serverer Økologiens Hus kaffe, brød og morgenmadsprodukter (mellem kl. 15 og 18!), det økologiske slagteri Hanegal serverer økologiske pølser, og desuden gæster en økologisk landmand brugsen. Han forventes at tilberede kartofler og gulerødder.
Fredag er Hanegal igen i brugsen det meste af dagen med sine økologiske pølser. Lørdag serverer firmaet Max Havelaar kaffe og varm kakao. Max Havelaars speciale er bæredygtig handel.
I forbindelse med øko-karavanens besøg er der i øvrigt stillet både fjernsyn og computer op i butikken, så brugsens kunder får lejlighed til at søge mere viden om økologi. Der er også arrangeret konkurrencer for både børn og voksne, og en forklædt økologisk ko vil gå rundt og servere øko-guf.
Brugsen i Mårslet har status som "Din økobutik". Det betyder, at den altid har et forholdsvis stort sortiment af økologiske varer og desuden gør en ekstra indsats for at markere disse varer i butikken. Brugsen har desuden sin egen særlige øko-guide, Hanne Salling Jensen, der har fået ekstra kurser i økologi.
(webgruppen tirsdag den 13. november)

Informationsmøde om skolestart
Mårslet Skole indbyder hvert år i november forældrene til de børn, der kan indskrives til børnehaveklasserne næste år, til et møde om skoleparathed og skolestart.
Det afholdes i år torsdag den 22. november 2001 kl. 19 - 21 i kantinen på skolen:
Programmet er:
1. Oplæg om skoleparathed.
2. Information om klassedannelse.
3. Dagligdagen i børnehaveklassen.
Læs i øvrigt skolens hjemmeside - www.maarslet-skole.dk
(webgruppen søndag den 11. november)
Indspark til byfesten udbedes
Det nye byfestudvalg under Fællesrådet beder nu områdets øvrige foreningsliv om indspark til byfesten i eftersommeren 2002. Byfestudvalgets opgave er at planlægge og koordinere, samt at sørge for kontinuitet i byfestens program.
"Udvalget har ingen penge at bruge af. De grupperinger, der vil lave aktiviteter må selv finde finansieringsmuligheder gennem af salg af mad og drikkevarer eller ved at søge hjælp fra fonde og sponsorer," hedder det i Anne Worms henvendelse til foreningerne. Anne Worm er koordinator i væreby/leveby og samtidig med i det nye udvalg.
Læs brevet fra byfestudvalget i sin helhed her.
Henvendelser vedr. udvalgets arbejde rettes til Anne Worm, tlf. 86299052, e-mail: anne.worm@mail.tele.dk
Udvalgets øvrige medlemmer er:
Egne Begivenheder: Poul Oxvig Enevoldsen og Kaj Christensen
TMG fodbold: Kurt Kirkedal Laursen og Jens Svendsen.
(webgruppen søndag den 11. november)

Sådan stemmer Mårslet
Når de stemmeberettigede går ind i stemmeboksene i A-huset på Mårslet skole tirsdag den 20. november for at stemme til byrådsvalg, amtsrådsvalg og folketingsvalg, er der ingen, der kigger med.
Men man kan godt spå om resultatet alligevel. Webben har således skaffet de sidste afstemningsresultater fra alle tre typer af valg - det sidste valg vedr. ØMU'en finder du i nyhedsarkivet under september 2000 (se ovenfor).Byrådsvalg nov. 1997 Amtsrådsvalg nov. 1997 Folketingsvalg marts 1998
Soc. A 901 Soc. A 783 Soc. A 867
Rad. B 87 Rad. B 118 Rad. B 130
Kons. C 138 Kons. C 154 Kons. C 157
CD D 21 CD D 28 CD D 116
SF F 247 Retsforbundet E 4 SF F 266
Grønne G 15 SF F 251 Dansk Folkep. O 114
Indvandr./
flygtninge I 1 De Grønne G 18 Krist. Q 52
Natur/jagt/
fiskeri J 5 De Hjemløse H 5 Dem. Fornyelse U 14
Komm. K 0 Komm. K 2 Venstre V 569
Folkets stemme L 0 Naturlovspart. N 3 Fremskr.p. Z 30
Citylisten M 8 Dansk Folkep. O 129 Enhedsl. Ø 90
Naturlovspartiet N 1 Krist. Q 20 Uden for partier
Dansk Folkeparti O 134 Venstre V 450
Protestpartiet P 0 Fremskridtsp. Z 24
Krist. Q 17 Enhedsl. Ø 74
Trøjborglisten T 0 Frie Amtsliste Å 1
Venstre V 425
Fremskridtsp. Z 16
Enhedslisten Ø 75
Gyldige stemmer 2.091 Gyldige stemmer 2.064 Gyldige stemmer 2.405
blanke 25 blanke 51 blanke 18
Vælgere på valglisten 2.711 Vælgere på valglisten 2.715 Vælgere på valglisten 2.660

(webgruppen fredag den 9. november)

HalHuset får DGI’s grønne pris
Testrup-Mårslet Gymnastikforening, TMG, modtog i weekenden DGI’s grønne pris på landsorganisationens årsmøde i København. Prisen skal synliggøre miljørigtige eksempler inden for idrætten.
Foreningen modtager prisen for HalHuset, der er opført af miljøvenlige materialer, ligesom den daglige drift finder sted med væsentlige hensyn til miljøet.
Foruden en grøn halhusbestyrer, Mona Dybvad, er der i HalHuset taget en lang række miljøhensyn i form af affaldssortering samt indsamling af aluminium, batterier og lignende. HalHuset deltager i kampagner og oplysningsvirksomhed i samarbejdet med de Grønne Guider for Århus Syd.
DGI’s næstformand Lynge Kjeldsen overrakte prisen til TMG’s hovedformand, Keld Egholm. Prisenbestår af 25.000 kroner og en træskulptur af Odins to ravne Hugin og Mugin, som TMG får til låns det næste års tid.
"Livet i huset sender gennem alle disse oplysende tiltag og arrangementer et tydeligt miljøsignal, som både forstyrrer og motiverer foreningens medlemmer og husets andre brugere. TMG har med HalHuset vist “den grønne vej" til fin inspiration for alle Danmarks haller og klubhuse," sagde Lynge Kjeldsen bl.a.
(fra DGI’s blad Ungdom & Idræt/Steen Bille)

Enighed om Folkeparken hos de 6 fremmødte
Demokrati er svært - således også den vanskelige kunst at finde ud af, hvad offentligheden mener, inden man går fra de store linjer til detailplanlægning af et projekt.
Mandag aften var der kun 6 fremmødte, da Miljøgruppen under Fællesrådet fremlagde de foreløbige skitser til den nye Folkepark yderst i Hørretløkke-udstykningen. Projektet har været lagt frem for offentligheden flere gange, hver gang med lige pauvert resultat - men nu går det videre. De seks fremmødte ved mandagens møde var nemlig stort set enige i kommentarerne, og miljøgruppen fik derfor grønt lys til at gå videre i dialogen med kommunen.
Projektet har ændret karakter på den måde, at der ikke her og nu er penge til anlæg af stier, naturlegeplads og andre af de ting, der før har stået på ønskesedlen. Faktisk får Folkeparken næppe andet indhold fra starten end en stor kælkebakke af overskudsjorden fra Hørretløkken, samt en dam - nogle vil kalde et kommunalt regnvandsbassin, men planen er at få det arkitekttegnet, så det kommer til at se ordentligt ud.
Yderligere vil der formentlig forholdsvis let kunne skaffes penge til beplantning i afgrænsningen mod vest og mellem kælkebakken og dammen.
Finn Smerup, formand for Fællesrådet, mente, at Miljøgruppen på trods af pengemangelen skal se at få tegnet den optimale Folkepark færdig og så gå i dialog med kommunen om, hvordan og hvornår arealet kan blive færdig. Frem for at stoppe tegningerne med det, der er råd til nu: Kælkebakken og dammen. Så bliver det for vanskeligt at få arbejdet i gang igen, mente Smerup.
Det synspunkt vandt almindelig opbakning.
(webgruppen mandag den 5. november)

Verdensmusik på Testrup Højskole
Onsdag aften den 7. november får Testrup Højskole besøg af Pierre Dørge og New Jungle Orchestra – Danmarks ubestridt mest verdenskendte ensemble inden for genren World-music.
"En stor interkontinental glædesfest", lyder verdenspressens karakteristik af gruppens musik.
Orkestret er netop vendt hjem fra en turné i Vietnam og spiller som det første sted i Testrup Højskoles nyopførte musikhus.
New Jungle Orchestra har i årenes løb udgivet et stort antal cd’er, senest Zig Zag Zimfoni. Ved koncerten på Testrup Højskole medvirker også den internationalt kendte trompetist Herb Robertson.
Koncerten starter kl. 20. Entré på 30 kr.
(Testrup Højskole mandag den 5. november)

Levebyen tæller kronerne
Økonomigruppen under væreby/leveby er ved at gøre klar til at lukke og slukke. På det sidste møde er det således besluttet at udarbejde et overslag over de kendte udgifter for resten af projektperioden, så økonomigruppen kan tage stilling til nye ansøgninger.
Anne Worm, koordinator under levebyen, vil udarbejde overslaget.
Væreby/leveby slutter officielt 16.marts med et tredje og sidste seminar på Testrup Højskole.
Læs referatet fra sidste møde i økonomiudvalget her.
(webgruppen søndag den 4. november)