December måneds nyt
1/12/2001

Pas på med fyrværkeriet og de stråtækte huse
For det meste er de stråtækte huse i Mårslet et charmerende træk, som byen er glad for.
Nytårsaften er byen omvendt nødt til at udvise respekt og omtanke for de stråtækte huse og deres beboere. Husene er nemlig - selv om sneen p.t. gør sit - i fare for at blive ramt af forkert affyret og nedfaldende nytårsfyrværkeri. Det gør ingen skade på huse med hårdt tag, men for fire år siden nedbrændte et stråtækt hus i Mårslet netop på grund af fyrværkeri.
Det giver anledning til at minde om politivedtægtens bestemmelser om fyrværkeri.
Sikkerhedsafstanden til stråtækte huse er 200 meter. Anvendelse af raketter inden for denne afstand fra et stråtækt hus må ikke finde sted. I vindretningen fordobles afstanden til 400 meter. Læs politivedtægten s bestemmelser her.
I Mårslet ligger der stråtækte huse både på Hørretløkken, Hørretvej, Obstrupvej og Lindegårdsvej. Derfor har 200- og 400-meters bestemmelserne stor betydning. 200-meters bestemmelsen dækker således fra Hørretløkken i nord til Agervej i syd. 400-meters grænsen omfatter ligeledes Ovesdal i syd. Se et kort over området her.
Overtrædelse af politivedtægten vil virke personligt ansvarspådragende.
(webgruppen fredag den 28. december)

Det nye år første tradition: Nytårsluntning
Vi starter en splinterny tradition - ligesom sidste år og forrige år.
Igen i år mødes vi dagen derpå 1. januar kl. 13.30 ved benzintanken og lunter/går omkring Vilhelmsborg. Vi går atter i år ad Trampestien, hvor børn, hunde og tømmermænds-plagede voksne kan tumle omkring uden trafikale trusler.
Når vi kommer til Vilhelmsborg vil der i lighed med tidligere år være et væskedepot, hvor man kan styrke sig til hjemturen.
Det splinternye i år er, at vi skal trave en tur rundt på de ny-anlagte stier nede i selve skoven. Inden vi begiver os derned, vil Hans Møller indvie os i de historiske kendsgerninger vedrørende stierne.
Igen i år har Kaj Christensen lavet et billedlotteri, hvor billederne er ophængt langs ruten ude i skoven. Der er naturligvis præmier til de dygtige børn/voksne/meget voksne, der får spillepladen helt fuld!
Herfra vil vi gerne understrege at ALLE er velkomne til at deltage, så mød endelig op med barnevogne, krykker, kørestole, tømmermænd, klapvogne og andet udstyr.
Husk det nu: 1. januar kl 13:30 ved benzintanken!! Vi ses !!
(Mårsletternes egne begivenheder v. Marius Dahl Knudsen fredag den 28. december)

Bodega-træf i HalHuset blev en stor succes
Det traditionsrige juletræf for gamle elever fra Mårslet skole flyttede i år - da nu bodegaen er lukket - til HalHuset. Det blev som sædvanlig afholdt 23. december - og blev en stor aften i HalHuset. Mona Dybvad, bestyrer, fortæller:
"Ovennævnte arrangement gik over al forventning. Vi havde mellem 75 og 100 besøgende i en rigtig god stemning, og der blev rigtigt snakket ved bordene denne aften. Jørgen Mogensen underholdt både på guitar og el-orgel. Erling (Dybvad - red.) og jeg havde konstant travlt ved fadølshanerne, og det gav HalHuset den hidtil bedste omsætning på en enkelt aften.
Det var ikke kun de unge, som fandt HalHuset. Også nogle af forældrene, "de gamle", fik sig en hyggelig øl, og de havde bestemt ikke travlt med at komme hjem. Musikken stoppede kl. 02.00, og de sidste gæster forlod huset kl. 03.30, så vi var rigtig godt, men dejlig trætte, da vi drejede nøglen og tog hjem kl. 04.00."
(Mona Dybvad fredag den 28. december)

Nyt netværk
Det er langt lettere at få en sag eller en bevilling igennem, når flere forskellige bruger- og interessegrupper går sammen.
Med udgangspunkt i dette gammelkendte faktum samlede et af medlemmerne i Fællesrådets Visionsudvalg i november de store institutioner og organisationer i Mårslet til et fællesmøde for at diskutere behov for og lyst til samarbejde.
Det blev taget meget vel imod, og de fleste inviterede mødte op og deltog i en første livlig "hilsen på hinanden" og diskussion. Kun TMG var forhindret.
Initiativet er efterfølgende skrevet ned og lagt hen i den bunke af papirer, der med tiden skal udvikle sig til et forslag til en vision for Mårslet. Men det øvrige visionsudvalg opfordrede på sit møde umiddelbart inden jul initiativtageren, Hans Ishøy, til ikke at lade et så åbenlyst godt initiativ - og altså næste møde i det store forum - afvente, at der bliver nedskrevet, diskuteret og vedtaget en overordnet vision for byen.
Læs Hans Ishøys beskrivelse af det nye samarbejde her.
(webgruppen lørdag den 22. december)

Skolelever genbruger juletræer
Når julen bæres ud af de små hjem i Mårslet, behøver man ikke at bruge energi på at køre træet ud til en af containerpladserne. Skolen har en række grønne aktiviteter, og en af disse er, at klasserne i A-huset på skift er "grøn klasse". Lige efter jul er det 3.klasserne, der har initiativet. De indsamler byens juletræer, som to af klasserne efterølgende skal være med til at flise sammen med den lokale gartner, skriver Århus Stiftstidende i dag. Flisene skal dels lægges på skolens bede, dels i de nye komposteholdere.
De to andre 3.-klasser skal genbruge træerne til knager, kroge og andet, det kan være nyttigt at have i en skoleklasse.
Juletræerne kan afleveres i skolegården efter jul, skriver Århus Stiftstidende videre. Et skult med teksten "juletræer" vil vise stedet,
Læs mere på skolens hjemmeside om de grønne aktiviteter.
(Århus Stiftstidende og webgruppen lørdag den 22. december)

World Cup til Vilhelmsborg
Vilhelmsborg har endnu engang fået et stort stævne i hus. I februar står det nationale ridesports-center således for en World Cup kvalifikation i dressur. Den afvikles i dagene 7.-10. februar - og tiltrækker et stort, internationalt publikum.
Vilhelmsborg bragte sig for alvor i internationalt søgelys, da World Cup-finalen i spring i starten af april blev afviklet på Vilhelmsborg. Den skulle have været afviklet i Brasilien, som var nødt til at melde fra med kort varsel. Danmark sprang til med Vilhelmsborg, som allerede på daværende tidspunkt havde nogen erafring med disse internationale stævner. Vilhlemsborg løste opgaven til alles tilfredshed og store ros, og det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at ridesportscentret igen lægger stalde og hal til et af de største internationale arrangementer.
Der er stor prestige forbundet med en sejr eller placering i en World Cup-kvalifikation.
Læs mere på Vilhelmsborgs egen hjemmeside.
(webgruppen fredag den 21. december)

Cadeau til Mårslet - stort tilskud til Fællesrådet
Århus Kommunes tilskud til fællesrådene i 2001 er netop offentliggjort, og Århus Kommune skriver i brevet til fællesrådene, at "fællesråd med højt aktivitetsniveau har fået den største stigning i deres tilskud". Det er derfor et skulderklap til Mårslet, at det suverænt største tilskud er tildelt Mårslet Fællesråd. I det hele taget må man sige, at Århus Syd er smukt repræsenteret, idet Mårslet har fået 25.500 og Beder-Malling-Ajstrup på andenpladsen har fået 24.500. Gennemsnittet for det årlige tilskud til fællesrådene ligger i år på godt 15.000 kr.
Mårslet har på Århus Kommunes fællesrådsseminar dette efterår slået til lyd for, at en større del af Århus kommunes budget skal tilfalde randområderne, og selv om vi naturligvis er glade for at have fået det største tilskud må det erkendes, at kommunens tilskud fylder foruroligende lidt i Mårslet Fællesråds økonomi. Vi vil derfor fortsat arbejde for, at den store frivillige arbejdskraft, der på forskellig vis ydes af borgergrupper, skal modsvares af et tilskud, som fylder så meget, at det reelt kan bruges til noget!
Læs den kommunale liste over tilskud her.
(Keld Schmidt-Møller fredag den 21. december)

Hvilken vej er mest belastet?
Er trafikken værst på Hørretvej eller Obstrupvej? Det behøver man ikke diskutere, det fremnår nemlig af tal, som nu er blevet tilgængelige på den nye Århus-portal www.aarhus.dk.
Den hårdest belastede vej i Mårslet er Obstrupvej sydøst for Testrupvej, dvs på strækningen mellem Testrupvej og svinget ved åen. I tekniske termer er strækningens belastning udtrykt ved en årsdøgntrafik på 4.100. Kort derefter følger Hørretvej (3.800), hvor der er målt nord for Obstrupvej - dvs i nærheden af vejen op til brugsen - samt Tandervej (3.500), hvor der er målt syd for Obstrupvej - ud for kiosken. Alle tre tal er målt i august 1999.
I den anden ende af spektret er Bedervej den klart mindst befærdede vej ud /ind af Mårslet.
Læs en sammenskrivning af tallene her - og find selv den samlede liste via www.aarhus.dk, søg først ind under "Trafik og rejser", dernæst under "privatbilisme" - se til sidst under "informations-links".
(webgruppen fredag den 21. december)

Elevtal falder ikke så meget som ventet
Mårslet skoles elevtal falder ikke så meget, som skolevæsnet anslog for et år siden. De nyeste prognoser, der netop er kommet på gaden, sætter skolens elevtal i 2010 til 619. For et år siden blev elevtallet i 2010 anslået til at komme helt ned på 567 - en "tilvækst" i prognosetallene på 52. Se Mårslet skoles prognose her.
Prognosen er delt i to, så man både kan se, hvad man regner med af børn fra nye boliger og fra eksisterende boliger. Sammenholdes prognosen fra sidste år med den nye viser det sig overraskende, at det ikke er den ekstra udbygning af Hørretløkken, der giver den store stigning - men at mange af de ekstra børn faktisk kommer fra de eksisterende boliger. Skoleprognosen i 2000 anslog således elevtallet fra de eksisterende boliger til at slutte på 513 børn i 2010 - og til 556 samme år i 2001-prognosen.
Skoleprognosen i 2000 anslog elevtallet fra nye boliger til at slutte på 54 børn - 2001-prognosen anslår dette tal til 63.
Tendensen er den samme i kommunen i øvrigt - læs den totale prognose her.
Skolens elevtal ventes i øvrigt at toppe næste år - da vil det ifølge den nyeste prognose nå op på 708.
Prognosetallene er bl.a. interessante, fordi politikerne plejer at knytte pengene til renovering af skolerne nøje til, hvor udviklingen er størst. Mårslet står stadig på listen over skoler, hvor elevtallet falder. Der er 29 navne på listen over skoler, hvor elevtallet stiger.
(webgruppen fredag den 21. december)

Jule- og nytårshilsen
Kære Mårslettere - kære alle

På Mårslet Fællesråds og på projektet "Mårslet fra væreby - til leveby´s" vegne, sendes hermed ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår.
Vi bor allesammen her i Mårslet, fordi vi kan lide at bo her. Lad os alle fortsat gøre den indsats som er nødvendig for at fastholde Mårslet som det sted hvor det både er rart at være og rart at leve, naturligvis hver på vores egen facon. Alle indsatser, store som små, vil helt naturligt bidrage til at Mårslet vil være det foretrukne sted at bosætte sig for potentielle nye Mårslettere - til gavn og glæde for vort lokalsamfund.
Endnu engang - rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår 2002.
(Finn Smerup torsdag den 20. december)
HalHuset solgte pander for 10.000 kr.
Enten ligger der mange stegepander under juletræerne i Mårslet om en uge, eller også bliver byens juleaftensmad stegt og braset på splinternye pander. I hvert fald har HalHuset siden 5. december forsynet en stor del af byen med nyt køkkengrej. Den dag startede det nye samarbejde med Gastrolux - og første aften gik "over al forventning", som Mona Dybvad udtrykker det. "Over al forventning" svarer i kr. og øre til et salg denne ene aften på over 10.000 kr.
HalHusets engagement i Gastrolux-panderne hænger dels sammen med, at panderne fortælles at kunne stege ved brug af mindre fedtstof end så mange andre pander. Dermed passer panderne ind i HalHusets sunde profil. Desuden har Gastrolux udlovet bonuspræmier på 100.000 kr. til sine mest sælgende samarbejdspartnere. Hvis HalHuset får del deri, skal pengene bruges til køb af bl.a. ny emhætte.
Skulle der være nogen, som endnu mangler en julegave familiens kok, har HalHuset stadig pander på lager.
Læs mere om HalHuset og samarbejdet med Gastrolux via dette link.
(webgruppen mandag den 17. december)

500.000 kr. i levebyen er brugt
"Det kan nu konstateres, at bevillingen på 500.000 kr. fra Århus Kommune er afdisponeret."
Med disse ord lukker og slukker økonomigruppen under væreby/leveby for det over 2 år lange projekt "Mårslet ... fra væreby til leveby".
De sidste penge blev brugt på mødet i november. Projektet “Naturpatruljer i lokalområde 8320 Mårslet" - læs mere her - fik 10.000 kr under forudsætning af, at projektet gennemføres uden væsentlige ændringer af projektbeskrivelsen.
Endvidere blev der bevilget 10.000 til etablering af det såkaldte helserum i HalHuset, idet man derved forventer en øget aktivitet i HalHuset som helhed - og 10.000 til realisering af gode forslag, der kan skabe mere liv og aktivitet i HalHuset til glæde for foreninger og sammenslutninger i Mårslet. Gode forslag efterlyses hermed.
Læs om økonomigruppens retningslinjer for tildeling af støtte her.
(webgruppen mandag den 17. december)

Kørelærer vil slå sig ned i Mårslet
Bjørn Skinnerup, der p.t. driver køreskole i Hørning, vil gerne flytte en del af sin forretning til Mårslet. Han bor i Skåde, og Mårslet ligger bedre for ham end Hørning. Samtidig skader han ikke nogen lokalt, idet Bente Hellekjær, som har drevet Bentes Køreskole med udgangspunkt i Frøkærparken, er flyttet til Hammel. Bjørn Skinnerup efterlyser i forbindelse med sine planer et lokale, hvorfra der kan undervises i teori. Lokalet skal have plads til ca. 15 elever, med toilet og evt. lille køkken og anvendes 1 til 2 gange pr. uge så der kan meget vel være tale om et "delelokale", bare der er tavle og evt. lysbilledapparat. Indtil det nødvendige lokale er fundet, kan teoriundervisning finde sted på Hørningbanen, hvor Bjørn Skinnerup har lokale og "kravlegård".
Kontakt via tlf. 87360067.
(webgruppen søndag den 16. december)

Hærværk på byens juletræ opklaret
Fire unge i Mårslet har fortalt deres forældre, at de lavede hærværk på byens juletræ sent fredag aften. Gruppen af unge og deres forældre holdt et kort møde om sagen torsdag den 13., hvor de besluttede at erstatte det ødelagte. Vi - altså gruppen Egne Begivenheder og Mårslet Juletræslaug under væreby/leveby - er tilfredse med denne løsning, som vi finder både rigtig og ansvarlig.
Det er ikke lige nu klart, om arrangørerne kan nå at anskaffe en ny kæde, så der kan komme lys i træet i år.
(På gruppens vegne - Fl. Brandt Nielsen fredag den 14. december)

1. spadestik til byggeudstilling
Rådmand Hans Schiøtt fra 2. magistrat var i på arbejde i går. Han tog 1. spadestik forud for byggeudstillingen "Byg & Bo", der kommer til Mårslet i påsken næste år.19 byggefirmaer har købt grunde, som de vil bygge på til udstillingen.
1. spadestik er måske så meget sagt. Byggefirmaerne har, skriver JP Århus, været i gang i godt en uge, og fundamenterne til udstillingens huse er støbt. Der ér også travlt. Byggefirmaerne skulle have startet 1. november, men jordbundsanalyserne blev forsinket på grund af vejret.
(Fra JP Århus tirsdag den 11. december)

Hærværk mod byens juletræ
Tusinder af kroner og megen frivillig arbejdskraft kan synes spildt, efter at ukendte gerningsmænd natten til lørdag øvede hærværk mod byens nye juletræ på plænen foran kirken i Mårslet. Det skriver Århus Stiftstidende mandag. Lyskæderne er revet fra hinanden, de nederste grene molestreret og træet så voldsomt forsøgt væltet ud af dets sokkel, at det måske vil hindre en reparation.
Juletræet blev gang stillet op i december 2000 som startskuddet til en ny juletradition i Mårslet. Både i år og sidste år, skriver avisen, trak begivenheden mange af byens børnefamilier af huse til et arrangement med lystænding, julehistorier og sang. Bag arrangementet stod og står arbejdsgruppen Egne Begivenheder under projektet Mårslet ... fra Væreby til Leveby.
Her findes også en af initiativtagerne til julefesten, Flemming Brandt Nielsen, der er rystet efter hærværket. Han siger til avisen:
"Midlerne til årets juletræ har vi selv samlet ind via salg af medlemskaber af et juletræslaug. For en del af de penge har vi købt en særlig god og kostbar lyskæde i Tyskland til træet, så vi har ikke flere penge i kassen. Hvad værre er, så kan jeg mærke at den glæde vi har haft ved at samle pengene ind til et godt arrangement kan være svær at mobilisere igen. Jeg har ikke længere lyst til selv at bruge både arbejdstid og fritid på at lave laugsmærker osv for at finansiere byens nye tradition, når træet bliver ødelagt på denne måde. "
Flemming Brandt Nielsen beder byens borgere om at hjælpe med at opklare hærværket, der risikerer at standse den nye tradition. Han siger til Århus Stiftstidende:
"Jeg opfordrer alle forældre til at spørge deres børn om de kender noget til det der er sket fredag aften eller nat."
(Fra Århus Stiftstidende mandag den 10. december)

Succesfuld å-vandring for de få
Lidt grå dis og et par regndråber stopper ikke en tur ud i naturen. Søndag formiddag trodsede syv mennesker således vejret og travede en runde om Vilhelmsborg sø og langs 500 meter af Giber å. Udstyret med teleskop, ketcher, kikkert og lup blev der budt op til et par timers nærkontakt med naturen - med meget at kigge på og lytte til både for eksperten og den mindre kyndige, bare almindeligt interesserede.
Den lokale biolog Lars Peter Nielsen var guide. Han fortalte fx om "Danmarks bedst bevarede skov-å" med store sten, kraftigt fald over en lang strækning, grene, der dæmmer op og giver bedre strøm, samt om vandkvalitet og vandmængde - fx at der i dag bliver hentet så meget vand op fra undergrunden, at vandet til tider har kunnet forsvinde fra åen i stedet for at løbe til den. Turen gav også mulighed for en lang række kig ned i åens detaljer: Vandstærens efterladenskaber på stenene, ferskvandstanglopper, muslinger, snegle og igler, samt hvordan man ser, hvor havørrreden har gydt.
Læs mere her og se billeder her.
(Rune Stenholm Jakobsen og webgruppen mandag den 10. december)
God placering til Mårslet skole i ny statistik
Jyllands-Posten har fået udleveret karakterne for samtlige landets 9. og 10. klasse i skoleåret 1999/2000 og bringer alle disse tal i dagens internet-avis. Derfra har vi plukket følgende karakterer til afgangseksamen i 9. klasse - dvs, at karakteren er givet i samarbejde med en ekstern censor.


skole/fag dansk mdtl. diktat dansk
stil eng. mdtl. fysik mat. mdtl. mat. skr. tysk mdtl. skolesnit
Beder 8,46 8,24 8,40 8,78 7,53 8,72 8,12 7,61 8,23
Malling 8,63 7,77 7,66 8,64 7,97 8,89 7,94 7,27 8,09
Mårslet 8,43 7,88 7,95 8,95 8,23 8,33 7,93 8,41 8,26
Tranbjerg 8,24 8,93 7,71 7,95 8,09 8,68 8,41 8,13 8,26
Grønløkke 7,94 7,56 7,81 8,17 7,67 8,22 8,03 7,22 7,82
Solbjerg 8,14 7,86 7,97 8,21 7,86 8,14 8,17 8,09 8,05
Kragelund 8,90 8,48 7,88 8,93 7,79 8,52 8,60 8,53 8,45
Holme 8,32 7,92 7,92 8,48 8,25 7,88 7,52 7,0 7,91
Kommunalt gennemsnit 8,49 8,12 7,91 8,61 8,06 8,42 8,09 7,90 8,2

Offentliggørelsen af tallene har fået debatten til at bølge - herunder er det bl.a. slået fast, at en skole skal bedømmes på en lang række andre parametre end karakterer. Skolerne i Århus arbejder således med udvikling af elevernes faglige, kulturelle, sociale og personlige kompetencer - karaktererne afspejler i al væsentlighed kun de faglige kompetencer.
Et forhold, som mange forældre desuden lægger vægt på, er skolens evne og vilje til at samarbejde med forældrekredsen. Karakterer skal også ses i lyset af de børn og den forældrekreds, skolen har - nogle børn er fx bedre stillet med hensyn til at få hjælp i hjemmet.
Tilbage bliver, at Mårslet skole klarer sig godt i den nye sammenligning med de øvrige syd-skoler. Specielt har Mårslet skole en god position i tysk mundtlig - sandsynligvis som resultat af et årelangt samarbejde og udveksling med den sydtyske by Winnenden.
10. klasse i Århus er skruet sammen, så eleverne har mulighed for at fordele sig ud på andre skoler end den, de har gået på de første år. Mårslet skole har to temaer, koncentreret omkring naturfag og sprog. På disse områder, undtagen tysk mundtlig, henter eleverne i årgangen også resultateter over det kommunale gennemsnit.
Se statistikken i sin fulde udstrækning på Jyllands-Postens hjemmeside, www.jp.dk.
Læs fra den sidste skolesammenligning i maj i nyhedsarkivet, fx via dette link.
(webgruppen torsdag den 6. december)

Naturtur på søndag
Søndag d. 9. december er der lokalt guidet naturtur i Mårslet - Vilhelmsborgskovene er målet. Meningen er at gå en tur ved søen og langs åen for at kigge på områdets dyr. Vi håber på at se vandstær og muligvis bjergvipstjert, samt hvad der ellers dukker op. I vintertiden er der også mulighed for at se på vandlevende dyr.
Biolog Lars Peter Nielsen, som bor i Mårslet, vil fortælle om åen og søen og svare på spørgsmål sammen med biologistuderende fra Århus Universitet.
Læs mere om naturturene på miljøgruppens hjemmeside.
Tid og sted: Søndag den 9 dec. Klokken 10.30 på parkeringspladsen ved Superbrugsen i Mårslet. Vi prøver at lave fælleskørsel, så kom gerne i bil. Medbring eventuelt fornuftigt fodtøj, kikkert, kaffe, lup og håndbøger. Turen vil vare i cirka 2-3 timer. Henvendelse vedr. turen til Rune Stenholm Jakobsen, tlf. 24 89 37 70 , mail: fjaeril@hotmail.com
(Rune Stenholm Jakobsen tirsdag den 4. december)

Jesper Thomsen får sin grund
Jesper Thomsen, som på Mårslet-nettets opslagstavler har efterlyst et af de lave numre, der ville give førsteret til køb af en grund på Hørretløkken, er nu kommet tættere på virkeliggørelsen af familiens drøm. Han var / er indehaver af nr. 55 i lodtrækningen. I fredags blev der kun underskrevet 20 købsaftaler af de 42 mulige, fortæller han. Det betyder, at han og hans famlie lige akkurat kommer med i næste runde.
Jesper Thomsen er uddannet lærer og flytter til Mårslet med kone og to børn på hhv. 3 og 1 år. Familien bor i dag i Kongsvang 3 km syd for Århus centrum i et gammelt hus, som de selv har sat i stand. Jesper Thomsen kommer oprindeligt fra Beder og kender således Århus Syd. Han glæder sig til at flytte ud i en dejligt område, til at få flere legekammerater til børnene - samt til en god skole. Familien regner selv med at bygge.
(webgruppen tirsdag den 4. december)
7. klasse - ude eller inde?
Er de unge mennesker i 7. klasse "store" nok til at få udgangstilladelse, så de frit kan gå udenfor skolen i frikvartererne (hvis de ellers har fået lov af forældrene) - eller skal de blive på skolen i hele skoletiden og nøjes med at gå ud, når de får skolens særlige tilladelse, fx til at gå hjem og hente glemte bøger eller gymnastiktøj?
I det tidlige forår anmodede de daværende elever i 7. klasse om at få generel udgangstilladelse - de mente, at man som elev i 7. klasse var ansvarlig nok til at forvalte en sådan frihed. Det var lige før konfirmationen, og bestyrelsen fandt, at de to ting fulgtes meget godt ad. Derfor fik 7. årgang sidste år mulighed for at indhente udgangstilladelse fra og med konfirmationen.
Det rækker ikke for nuværende 7. årgang - den har netop bedt skolebestyrelsen tage sagen op igen med henblik på at tillade udgang fra starten af 7. klasse.
Skolebstyrelsen har efter en lang diskussion bl.a. om "hvad der nu er nødvendigt" besluttet i første omgang at holde fast i den afgørelse, der allerede er taget - dvs at udgangstilladelsen først falder efter konfirmationen. Til gengæld vil bestyrelsen tage initiativ til, at emnet bliver diskuteret på forældremøder i de to årgange. Spørgsmålene er: Er der behov for en udgangstilladelse allerede fra starten af 7. klasse? Har elever i 7. årgang ansvarlighed og modenhed til at forvalte en sådan tilladelse? Og er det i tidens ånd?
Spørgsmålene er sendt ud via en henvendelse til klasseforældrerepræsentanterne i de to årgange. Læs mere her.
(Skolebstyrelsen og webgruppen mandag den 3. december)

Ny Fællesrådsformand efterlyses
Fællesrådets formand Finn Smerup har bebudet sin afgang pr. februar næste år. Han har været Fællesrådsformand siden 1997 og ønsker nu at vige pladsen for andre.
I den forbindelse har Fællesrådets forretningsudvalg udsendt et brev til alle sine medlemsforeninger med en reminder om det repræsentantskabsmøde, hvor valget skal finde sted - 26. februar 2002 - samt en anmodning om at overveje, om netop den enkelte forening har Finn Smerups afløser. Det hedder i henvendelsen:
"Den nuværende formand Finn Smerup ønsker ikke at genopstille denne gang, og vi beder jer derfor overveje om ikke netop jeres forening skulle kunne finde forslag/emne til en ny formand M/K.
Vi vil gerne have besked fra jer inden 15. januar 2002 og foreslår, at I kontakter enten sekretær Lena Henriksen, tlf. 86 29 38 39, email: lehen@wmdata.com eller næstformand Else Marie Hulemose, tlf. 86 29 33 51, email: hulemose@get2net.dk .
Skulle I have spørgsmål til opgaven eller andet, er I naturligvis velkomne til at kontakte den nuværende formand Finn Smerup, tlf. 86 29 89 00, email: fuhsmerup@get2net.dk".
(webgruppen mandag den 3. december)

En flaske snaps til nr. 134
Mårslet Juletræslaug er indehaver af en flaske snaps for meget. En masse mennesker i Mårslet har ved forskellige lejligheder hen over sommer og efterår købt medlemsbeviser i Mårslet Juletræslaug. Alle er forsynet med et nummer. Blandt disse udtrak juletræslauget ved juletræstændingen i lørdags nummer 134 som vinder af en flaske julesnaps. Vinderen var dog ikke til stede - måske fortrukket op i kirkens varme og tørre rum, måske slet ikke til stede ved juletræstændingen.
Derfor efterlyser juletræslauget nu indehaveren af nummer 134 - vedkommende kan hente en flaske julesnaps på Hørretvej 13.
(webgruppen mandag den 3. december)

Boligforening klar til at bygge 24 seniorboliger på Hørretløkken
Boligforeningen af 1983, som er repræsenteret i Mårslet med et stort almennyttigt bolibyggeri på Visbjerg Hegn, har fået et sidste grønt lys fra byrådet, så foreningen nu kan afholde licitation på 24 almene familieboliger samt fælleshus beliggende Hørretløkken. Husene er klassificeret som +55 boliger - dvs at det er seniorboliger.
Byrådet godkendte projektet på sit sidste møde i november. Boligerne må max koste 934.000 kr. pr. styk, alt inclusiv. Licitationen forventes afholdt medio december.
Når de nye boliger skal forbi byrådet skyldes det, at byrådet fastsætter både en overordnet budgetramme for støttet byggeri og fx hvor rmange seniorboliger, der skal opføres i denne budgetramme. Efterfølgende er det en administrativ opgave at få de forskellige boligforeninger til at bygge inden for rammerne.
Læs mere på Århus kommunes hjemmeside, find byrådsmødet 28. november.
Mårslet er ikke med i 2002-kvoten for almennyttige boliger.
(webgruppen lørdag den 1. december)

Mårslet fik sagt goddag til december
December måned blev i dag budt velkommen til Mårslet, som overalt har stået i julens tegn. På programmet har bl.a. været julemarked på Vilhelmsborg og Lokalcenter Kildevang, samt julestue i Borgerhuset. I brugsen havde spejderne advents-salg udenfor, og indenfor åbnede brændvinslauget for salget af julesnapsen. Og så blev juletræet tændt foran kirken. Det var 2. år, denne aktivitet fandt sted, og ligesom sidste år trak den flere hundrede mennesker af huse. Men i modsætning til sidste år var vejret i dag koldt, vådt og blæsende, så publikum var ikke udstyret med særlig stor tålmodighed. Træet blev tændt af en kendt, gammel Mårslet-lærer, Poul Nørlem, og julemanden lagde i hestevogn vejen forbi pladsen med en stak slikposer til børnene. Ret kort tid efter fortrak en stor del af publikum op i kirkens varme favn. Hanne Davidsen havde budt til salmesang i kirken efter samme skabelon som sidste år: Frit valg på alle numre. Det lokale aftenskolekor Rusty Cotton satte et smukt punktum for arrangementet. Den sidste af deres sange blev sunget sammen med den øvrige kirke - og så var julen kommet.
Se billeder fra dagen her.
Julearrangementerne fortsætter i øvrigt i morgen søndag - dels i kirken, hvor det nye kirkeår bydes velkommen, men også på Vilhelmsborg, i Borgerhuset og i HalHuset, hvor Anders Errboe indvier publikum i julens mysterier. Brændevinslauget er også søndag at finde i brugsen, som holder ekstraordinært åbent nogle søndage i december.
(webgruppen lørdag den 1. december)

Webben har rundet 40.000 hits
Flere og flere lægger vejen forbi Mårslet-nettet. Webben har således pr. 1. december - 7 måneder efter 1 år dagen - rundet 40.000 hits. Det er udtryk for en voldsom vækst i det sidste halve år. Webben "tog" således et helt år om at runde de første 20.000 hits - fra maj 2000 til maj 2001. De næste 20.000 hits kom på kun 7 måneder. Det svarer til 95 hits om dagen.
Hits er ikke et ganske præcist udtryk for, hvor mange der faktisk læser webben - men det er let tilgængeligt. Det ligger således nederst på forsiden.
Et mere præcist billede giver den officielle statistik, som i sidste uge har talt 1336 "sessioner". Af disse har godt 17 % været inde på 2-5 sider pr. besøg på webben. Mens næsten 44 % har besøgt mellem 6 og 10 sider.
Mårslet-nettet har desuden taget initiativ til at undersøge, hvornår på dagen der er flest brugere. Det viser sig - naturligvis - at være om aftenen, samt søndag fra sidst på eftermiddagen.
(webgruppen lørdag den 1. december)

Højere numre får chancen
Der er mange, der har lagt billet ind på de nye villagrunde på Hørretløkken - så mange, at der er lavet en lodtrækning. De laveste 42 numre, dvs 1-42, får først tilbudt at købe en grund - og springer de fra, får højere numre mulighed for at komme til.
Fredag var dagen, skriver Århus Stiftstidende i dag lørdag, hvor de første underskrifter på køb af grundene blev sat. Men ikke alle indehavere af numrene 1-42 mødte op. Det betyder, at de næste numre i rækken nu får mulighed for at komme til.
Blandt de første, der købte, var et par fra Åbyhøj, som gerne vil flytte til Mårslet med to børn for at bo i mere landlige omgivelser i en mindre by og med en mindre skole.
Se i øvrigt nyhedsarkivet under 29. og 31. oktober, hvor der står mere om grundsalget og lodtrækningen.
(Fra Århus Stiftstidende lørdag den 1. december)

Brændevinslaug kårer vinder af etiket-konkurrence
Løbet er kørt, konkurrencen afsluttet – og der er fundet en vinder. Ikke helt overraskende blev det igen i år byens alsidige kunstner, Kaj Christensen, der løb med laurbærrene – i år i form af en hel flaske Julesnaps 2001.Vinderforslaget kan frem til og med søndag den 2. december kl. 16:00 beundres på Brændevinslaugets stand i SuperBrugsen og derefter ved kassen. Sammesteds vil der være mulighed for at købe krydderposer med tilhørende etiketter – også poser med Kaj’s tegning, smage på varerne - og måske får du endog chancen for en gratis pose, lige til at lave en god bitter på.
Juleposten skal ud i god tid – send allerede nu en hilsen med en pose Mårslet Bjesk til din familie og dine venner uden for 8320 – det er en billig fornøjelse.
(Tekst og fotos: Hans-Ole Kaae lørdag den 1. december)