Netværksmøde for halbestyrere -
1/9/2002

HalHuset får noget, der nærmer sig hædrende omtale i det sidste nummer af DGI Århus-egnens medlemsblad "I bevægelse". Deri fortælles om husets historie og bestyrerens arbejde. Det hedder bl.a., at det nu er knapt to år siden, Mårslet fik sit grønne klubhus, som blev opført med støtte fra Den Grønne Fond, og at den toårige projektperiode udløber med årets udgang.
Mona Dybvad prøver nu, skriver bladet videre, at skabe så meget omsætning og aktivitet i HalHuset, at det også kan betale sig for TMG at have en ansat medarbejder i klubhuset, når projektperioden udløber.
Staben af frivillige er på 18, der skiftes til at tage en tørn med at passe cafeen og HalHuset.
- Det fungerer fint, men nok kun fordi jeg er ansat i huset. Var jeg forpagter og skulle indkassere et overskud, så tror jeg ikke det gik, siger Mona Dybvad til bladet.
Selv om der ikke har manglet ideer til aktiviteter i HalHuset, kunne Mona Dybvad godt tænke sig at mødes med andre klubhusbestyrer for at udveksle ideer.
- Jeg tror, at mange klubhuse i dag har svært ved at få det hele til at løbe rundt, men hvis vi kunne mødes og snakke sammen med hinanden i ' forum, så kunne vi måske også hjælpe og støtte hinanden, siger Mona Dybvad til "I bevægelse". I samarbejde med DGI-Århusegnen planlægger hun i løbet af efteråret at indkalde til et sådan møde.

link