Fest på lokalcentret -
3/9/2002

Lokalcenter Kildevang fejrer i næste uge både 10 år som lokalcenter, at det nu er 10 år siden, at de såkaldte "gule boliger" blev færdige, og at de helt nye boliger nu er både færdige og taget i brug.
Onsdag den 11. september afholdes et lukket arrangement med indbudte gæster. Det er blandt andre rådmanden, arkitekten, chefer fra forvaltningen m.m., samt beboere, personale, ældreråd og politisk ældreudvalg.
Dagen efter, dvs torsdag den 12. september kl. 10-11.30, vises de nye boliger frem for interesserede. Arrangementet retter sig primært mod folk, der kan forestille sig engang at skulle flytte ind på lokalcentret eller måske have pårørende derind. De nye boliger er således allerede beboet, og som områdechef Annalise Enghild udtrykker sig, så er der grænser for, hvor mange gæster disse mennesker kan klare, selv om der er åbent hus og en festlig anledning.
De nye boliger er fordelt på to sektioner, "Kilden" og "Kvisten". Haven er stort set færdiganlagt. Bag den nye facade ud mod Langballevej er indrettet et område, hvor beboerne kan mødes for at grille og hygge sig, når vejret tillader det.
Sidste etape af den store ombygning er, at den ældre del af lokalcentrets bygninger nu skal friskes op.
Læs mere om Kildevang på ældresiden.

link