Stæren er en grøn fugl -
22/3/2004


Det er på tide at få sat stærekasser op - til glæde for stæren, øjet og miljøet.

Der findes en opskrift på flg. side: www.skovognatur.dk/Lindet/staer/byg.htm

link