Lokalplaner på vej -
23/3/2004

Lokalplanerne for den nye bebyggelse i det sydvestlige Mårslet - de har numrene 696 og 698 - er på vej. De har nu været omkring Fællesrådets forretningsudvalg, som havde flere kommentarer til dem. Blandt andet vedr. den såkaldte åbeskyttelseslinie, der er med til at sikre den grønne kile midt igennem byen. Den er presset, så vidt det fremgår af FU's kommentar.
Også trafikken har fået en bemærkning med på vejen. Forretningsudvalget markerer, at de overordnede trafikproblemer skal løses i takt med udbygningen af byen og ikke bagefter, og at der ønskes løsningsforslag, der leder trafikken uden om byen.
Kommentarerne er nu indsendt til kommunen, som arbejder på at lave en indstilling til byrådet, således at indstilling og planforslag kan sendes til byrådet inden sommerferien.
Når byrådet beslutter sig for at sende lokalplanforslagene ud i offentlig høring, er der normalt en høringsfrist på otte uger.
Både før og efter høringen kan planerne blive sendt i teknisk udvalg, hvis der er spørgsmål, man ønsker afklaret.
Planforslagene annonceres på almindelig vis, når de bliver sendt i høring. Kun de direkte berørte parter får dem tilsendt. Andre kan hente dem på biblioteket og kommuneinformation. Man kan også gå ind på den store oversigt over kommunens lokalplaner - se vedhæftede link.
Det forventes, at planerne vil kunne være klar til vedtagelse i løbet af eftersommeren, oplyser Pia Vogelius, Århus Kommunes byplanafdeling.

Pia Vogelius oplyser i øvrigt, at der også har været en forespørgsel på plangrundlaget for det område, der ligger mellem Tranbjerggård og det nyerhvervede kommunale stykke jord til venstre for Jelshøjvej på vej ud af byen. Det er et potentielt udbygningsområde, hvis man tager udgangspunkt i kommuneplanen. Se link

link