Enten eleverne eller lærerne
24/3/2004

Om det er eleverne, der bliver dygtigere, lærerne, der har fundet på bedre metoder, eller om udviklingen har grund i andre forhold, lader sig ikke så nemt gennemskue. Men sikkert og vist er det, at der er en i helhedsindtrykket fremadskridende udvikling i afgangskaraktererne fra FSA, Folkeskolens Afgangsprøve, i 9. klasse på Mårslet Skole.
Tallene er meget forkætrede. Med rette hævder de skoler, der klarer sig mindre godt end Mårslet, således at gennemsnittet fx ikke fortæller meget om kvaliteten af skolens undervisning, hvis skolen som udgangspunkt har et svagere elevgrundlag.
På denne side bringer vi derfor kun et billede af, hvordan udviklingen ser ud på Mårslet Skole. Hvis du vil læse flere tal - også fordybe dig yderligere i Mårslet Skoles statistik - kan du gå ind på vedhæftede link.


Gennemsnit på Mårslet Skole, 9. klasse, Nøgletal på karaktergennemsnittet ved eksamen (afgangsprøven) i hhv. 2000, 2001, 202 og 2003 - gennemsnit for begge køn:

Dansk Skriftlig, 8,0 - 8,5 - 8,1 - 8,4
Dansk Mundtlig, 8,4 - 8,8 - 9,1 - 9,1
Matematik Skriftlig, 7,9 - 8,3 - 8,0 - 8,3
Matematik Mundtlig, 8,3 - 8,4 - 8,8 - 8,9
Engelsk Mundtlig, 9,0 - 8,7 - 9,1 - 8,7
Tysk Mundtlig, 8,4 - 8,1 - 8,8 - 8,5
Fysik/kemi, 8,2 - 8,0 - 8,6 - 8,8

Kilde : UVM - Grundskole nøgletal - Grundskole karakterer 2000 til 2003

link