Konstruktive idéer
25/3/2004

Onsdag morgen ved skolen var ligesom at få en gul seddel klasket i panden, hvorpå der stod: "Husk nu trafikmødet i aften".
En fortravlet forælder smækker sin sølvgrå bil op over kantstenen ti meter foran det sidste hold skolepatruljer på Obstrupvej. Ud hopper en stor dreng fra skolens ældste årgange. Han smækker døren i og løber skråt over vejen uden at ænse eleverne i 6. klasse, der står trafikvagt få meter fra ham. Far styrer sit køretøj ned fra kantstenen igen og bevæger sig videre ud i dagen - sønnike er kommet sikkert i skole.
Scenen bliver bragt i erindring, da 25 mennesker samme aften sidder samlet til trafikmødet i Borgerhuset. En midaldrende mand sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man i forstæderne taler så meget om forældre, der ikke tør lade børnene gå i skole ... Måske er det ikke hele sandheden - måske handler det også om vaner og bekvemmelighed. Og så skal man jo trykke på andre knapper for at vende udviklingen, var hans pointe.

Synspunktet var kun ét af en række konstruktive indlæg, der kom på bane på onsdagens trafikmøde i Borgerhuset. Ganske vist var der kun cirka 25 deltagere, men til gengæld besad de vilje og energi.
Aftenen blev indledt med en gennemgang af et projekt, der handler om æstetisk hastighedsdæmpning ned igennem Mårslet by. Tre runde markeringer tænkes placeret midt på vejen, hvor Banevej munder ud i Hørretvej, hvor Obstrupvej munder ud i Tandervej / Hørretvej og hvor Eskegårdsvej munder ud i Tandervej. I de to rum mellem de tre markeringer var tanken bl.a. klarere at forbinde de grønne rum på hver side af vejen med hinanden og så løfte vejen op i niveau - og til sidst at brostensbelægge. Hensigten var overordnet at skærpe trafikanternes opmærksomhed, så færre kører igennem byen på "auto-pilot".

Forslaget fik en række kommentarer, bl.a. om børnenes sikkerhed. Dernæst kastede forsamlingen sig over de andre problemer, trafikken lider af. Hans Ishøy konstaterede, at man når længst ved at forholde sig til realia, som er, at det er særdeles vanskeligt at få penge ud af kommunen til omfartsveje m.v. Hvor langt kan man så nå alligevel - hvad vil være vigtigt for os at få, som vi faktisk kan få, spurgte han.
En runde i tre grupper gav en række konkrete løsningsforslag på de store grupper af problemer, som bl.a. handler om:
-- skolebørnene om morgenen
-- alt for hurtig trafik om eftermiddagen
-- trafikkultur generelt
-- hastighed på indfaldsvejene (især Jelshøjvej og Tandervej)
-- vores mulighed for at påvirke dels amtet, så den sydlige omfartsvej bliver fremskyndet, dels kommunen, så Jelshøjvej bliver mere sikker.

Stort set alle tilstedeværende gav tilsagn om at gå ind i nogle grupper, der skal arbejde videre med henholdsvis fakta-beskrivelse, idéer, kampagne og forhandling med myndigheder.
Se oplægget til disse grupper på vedhæftede link. Og send en mail til Hans Ishøy på hans@ishoy.dk hvis du vil deltage i arbejdet. Det vil blive taget imod med stor velvilje ..

link email