Flere penge indsamlet
27/3/2004

Den 7. marts var vi en del mårsletborgere ,der gik ud og samlede ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.En dejlig dag at samle ind på med strålende solskin og det smittede af på både indsamlere og velmenende givere.Indsamlingen gik godt her i sognet, og langt de fleste var meget positivt indstillet overfor projektet.
Indsamlingen i år gik til minerydning specielt i Angola, hvor krigens efterladenskaber er et stort problem. Med god information fra Danmarks Radio var de fleste da også velinformerede om vores ærinde. Mange ventede os faktisk, når vi kom omkring.
I Mårslet sogn samlede vi 24.500 kr. ind - en stigning i forhold til sidste år. På landsbasis kunne vi således bidrage med 13.5 millioner kroner. Mange tilkendegav, at de skam allerede havde betalt over girokort og ligeså over frivillige bidrag, som kan trækkes fra over skatten.
Fik du ikke besøg af indsamlerne den 7. marts, kan der stadig gives bidrag, og Nødhjælpen har skam også fået mange ekstra bidrag. Mange tilkendegiver, at de efter at ulandsbistanden er blevet væsentligt beskåret - og nogen steder helt fjernet - vil gøre deres for at hjælpe en fattigere verden. En god gestus..
Med venlig hilsen
Jan Rytter

link