Nye initiativer i TMG
29/3/2004

21 mennesker med tilknytning til TMG drog lørdag eftermiddag fra Fuglsøcentret på Mols med såvel nyfunden energi og en håndfuld nye initiativer, der kan være med til at forny TMG's tilbud til lokalsamfundets borgere. På et fremtidsseminar styret af to konsulenter fra DGI-Århusegnen drømte og diskuterede de 21 mennesker sig frem til fem konkrete initiativer, der kan gøre foreningen bedre i stand til at møde fremtidens krav om anderledes tilbud end de velkendte i foreningen: En arbejdsgruppe ønsker at samle byens unge i alderen 13-18 år til en 10-12 timer lang aktivitetsdag i oktober i hallen/gymnastiksalen/andre lokaler med nye tilbud om f.eks. kampsport, showdance, ringo, skating, netcafé og airtrack. En anden grupper ønsker inden maj 2005 at invitere samtlige TMG's HB- & FU-medlemmer samt trænere/instruktører til en fælles aktivitetsdag for at fremme samarbejdet på tværs af afdelinger. En tredje gruppe ønsker at forme et idéforum, der kan generere nye initiativer i TMG som oplæg til HB-beslutninger. En fjerde gruppe ønsker at lave et sæsonlangt pilotprojekt med kendte og ukendte idrætstilbud til de kommende 1. klassebørn efter sommeferien. En femte gruppe ønsker at danne et PR-udvalg, der kan skærpe kendskabet til TMG såvel internt som eksternt bl.a. via en hjemmeside.
Samtlige grupper vil bringe sine forslag frem til TMG's HB-møde 14. april, hvor håbet er at få opbakning til de nye aktiviteter, der skal skabe nye medlemsgrupper, nye moderne tilbud og en idrætsforening i stadig udvikling.
(Steen Bille)

email