Stort fremmøde
17/4/2004

Generalforsamlingen i Mårslet Brugsforening er en af de lokale begivenheder, der stadig kan samle mange interesserede. Det kunne man selv konstatere torsdag aften i Mårslet skoles kantine.
Brugsen i Mårslet, der nu hedder SuperBrugsen, kunne præsentere et overskud på dagligvaresalget på 812.000 kr. for året 2003. Det betegnede formanden Lars Berggren Rasmussen som tilfredsstillende, set i lyset af den hårde konkurrence der er netop på dette marked.
På SuperBrugsens tankanlæg har vinterens priskrig kostet penge, så her har man måttet notere sig en minusindtjening, også selvom antallet af solgte enheder var stigende.
Idrætsforeningen TMGs sponsoraftale fortsætter som hidtil.
Det indsendte forslag om udbetaling af medlemmernes indestående ved pensionsalderen på nu 65 år blev vedtaget.

KC