Speget sag om Fakta -
20/5/2004

Sidste efterår annoncerede Fakta, at kæden gerne ville åbne ny butik i Mårslet på det areal, der er blevet til overs bag den nye fysioterapi og op mod banen.
Fra starten var det meningen, at butikken skulle kunne åbne til påske i år. Det skete ikke - sagen var forsinket, men dengang ventede man - dvs kommunen - en snarlig afgørelse.
Det gør man igen:
"Der har jo været naboorientering nogle gange, men nu er der lavet indstilling i sagen - et oplæg til afgørelse," siger sagsbehandler Torben Fladland i Magistratens 2. afdeling.
Det vil formentlig, fortæller han, blive magistraten, der træffer afgørelsen - dvs rådmændene. Men præcis hvornår og hvad indstillingen i øvrigt går ud på, vil Torben Fladland ikke fortælle.
Der er derimod offentlighed omkring indsigelser, så dem har Mårslet-nettet hentet og nærlæst. De tegner billede af en temmelig speget sag.
De parter, der er hørt i sagen, er primært naboer og andre "relaterede" parter - fx Borgerhuset, den kommunale ejendomsforvaltning og Mårslet Fællesråd.
Problemet er, at grunden, hvor Fakta skal ligge, lige knap er stor nok. Og spørgsmålet i nabohøringen var i første omgang, hvorvidt man kunne ændre lokalplanen for området, så et areal, der egentlig var udlagt til parkering, kunne inddrages til bebyggelse.
I anden omgang bliver der spurgt om det samme, men med den tilføjelse, at man nu planlægger at lave flere parkeringspladser på et areal, der egentlig er udlagt til vej (det grønne område helt nede ved banen, hvor man kan gå ad en sti op langt banen og ud til Eskegårdsvej)

Indsigelserne koncentrerer sig omkring følgende forhold:
- At andre før TK Developmant (som vil købe grunden og bygge til udlejning for Fakta) har søgt om dispensation fra gældende lokalplan for området, men hidtil har fået at vide, at lokalplanen skulle overholdes. Hvorfor overvejer man så at give dispensation til Fakta, spørges der.
- Der færdes mange børn i området, og der skal tages hensyn til både dem og trafikken af forældre, der henter og bringer.
- Antallet af parkeringspladser er ikke stort nok.
- Det er svært at komme til for lastbiler i det hele taget. I forvejen er det trangt for nutidens store lastbiler at komme fra stamvejen (Hørretvej) op langs med OK-tanken og mod brugsen.

TK Development har forsøgt at imødekomme indsigelserne ved at foreslå foranstaltninger, så de to lastbiler til og fra butikken dagligt vil kunne manøvrere på betryggende vis. De vil i øvrigt, anfører TK Development, sædvanligvis komme uden for almindelig åbningstid.
TK Development foreslår også anlæggelse af en gangsti fra daginstitutionerne mod banen, så børnene kan færes på tryg vis.

Selv om antallet af indsigere falder hen ad vejen, er forslagene til forbedring ikke faldet helt i god jord. I de sidste indsigelser hedder det således endnu en gang, at lokalplaner bør overholdes også i denne fase, når kommunen før har afslået at lave dem om. Man tror bl.a heller ikke, at det vil hjælpe at lave den af TK Development foreslåede sti - folk skråer alligevel over, hvor de vil.

TK Development korrigerer i sin sidste brevveksling med kommunen nogle fejlfortolkninger af tegningsmateraielt, noterer sig dernæst, at man tilsyneladende ikke synes om idéen om en sti, og siger desuden, at man ikke mener, at det skal komme Fakta til skade, at stamvejen fra Hørretvej er for smal. "Eftersom lastbilerne med varer er de samme, hvad enten der leveres varer til den nuværende brugsforening eller til den kommende Fakta butik, har vi svært ved at se holdbarheden i denne indsigelse."

Hvornår afgørelsen falder, vides ikke.