Få et stæretårn gratis
27/5/2004

Grøn Guide Århus Syd udbyder 25 stæretårne til grundejerforeningerne i Århus Syd.

Med støtte fra bl.a. Miljøministeriets pulje til støtte for lokale miljøinitiativer og Friluftsrådet tilbyder Grøn Guide Århus Syd nu grundejerforeningerne i Århus Syd (Beder, Malling, Ajstrup, Solbjerg, Mårslet, Holme, Højbjerg, Skåde og Viby) at de kan få deres eget stæretårn. Foreløbigt udloves 25 tårne efter først til mølleprincippet.

Stæretårnene produceres i samarbejde med Århus produktionsskole, og vi har besluttet at prisen på et tårn skal være billigere end først planlagt. DERFOR er
Prisen for et tårn er 500 kr. pr. stk., men hvis Grundejerforeningen selv afhenter tårnet og selv stiller det op, er tårnet gratis.

Hvorfor have et stæretårn ?

Sprøjtegifte kan skade vores grundvand og være til fare for sundheden det ved vi alle. Men hvad gør vi så, når skadedyrene i beplantningen skal bekæmpes ??
Den bedste løsning er at benytte sig af naturens egne metoder, og her kommer stæren på banen som et rigtig godt alternativ.

Stankelbenslarver er ofte et stort problem på boldbaner og andre græsarealer. De ødelægger græssets rødder, så der bliver store bare pletter i grønsværen. Stæren er helt utrolig effektiv når det gælder udryddelsen af stankelbenslarver. En stærefamilien kan nemlig fortære mere end 22.000 stankelbenslarver på en enkelt sæson.

På Kolding Stadion har man opsat stærekasser med stor succes. Tårne med stærekasser blev bl.a. sat op på stadion, og efter endt sæson kunne man konstatere, at det nu ikke længere var nødvendigt at sprøjte - stæren klarede et hele.

Vil man tiltrække stæren, er stæretårne den rigtige løsning. Stæretårnet består af en 6-7 meter lang (fra jordoverfladen) pæl, hvorpå der fastgøres ca. 10 stærekasser. Tårnene opstilles i umiddelbart nærhed af de grønne arealer.

Med flere stære kan vi komme problemet med stankelbenslarverne til livs på en både billig og effektiv måde uden at sprøjte . Der opnås en varig forbedring af nærmiljøet, grundvandet beskyttes, der spares penge på vedligeholdelsen af græsarealerne og den truede stærebestand hjælpes.

Bestillinger af stæretårne kan foretages ved Grøn Guide Århus Syd på telefon 86 93 86 71 eller på e-mail ida.poulsen-gg@grundtvig.dk

link