Skov eller bare giftfri?
29/5/2004

En liter opblandet sprøjtevæske kan forurene 10.000.000
liter drikkevand op til den fastsatte grænseværdi for pesticider på 0,1 mikrogram pr. liter.
Med dette tankevækkende budskab har Århus Kommunale Værker budt ni grundejere i Mårslet op til en dans, fællesskabet har stor interesse i at følge. De ni grundejere har allesammen jord inden for en 300 meters såkaldt indvindingszone rundt om tre vandboringer mellem Mårslet by og Vilhelmsborg. For at beskytte jorden og vandet under den vil Århus Kommunale Værker yde de ni grundejere kompensation for enten at dyrke jorden uden brug af pesticider, dvs uden brug af giftig sprøjtevæske. Eller give et større tilskud for helt enkelt at plante arealerne til med skov.
For det, Århus Kommunale Værker kalder "jord i landbrug", ydes et tilskud på 25.000 kr. pr. hektar, hvis jorden omlægges til dyrkning uden pesticider.
For jord, der i dag anvendes til græsning, ydes et tilskud på 10.000 kr. pr. hektar jord for den tinglyste rådighedsindskrænkning, som aftalen indebærer.
Anlægges der skov på jorden, ydes et tilskud på 50.000 kr. pr. hektar.
En enkelt af de ni grundejere har indtil nu sagt ja tak til tilbudet. Grundejerens jord omlægges til pesticid-fri drift.
Andre overvejer endnu.
Tilbudet gælder en række grundejere også andre steder i Århus Kommunale Værkers indvindingsområde, og det er baseret på faste takster, der således er ens for alle. Læs mere om ordningerne på adressen link
Mårslet Vandværk er privatejet og har tre boringer inde på selve vandværksgrunden. De første af de boringer, der er omfattet af Kommunale Værkers tilbud, ligger tæt på Mårslet Vandværks boringer.
Århus Kommunale Værker pumper alt det vand, man indvinder i området, til Beder.
Læs en omtale af amtets grundvandsplan 2001 på vedhæftede link.

link