Kim Rasmussen kåret
29/5/2004

Kim Rasmussen, som især er kendt for sit arbejde med byfesten, blev i dag pinselørdag kåret som årets Mårslet-borger. Kåringen skete ved det årlige pinsekaffebord på torvet foran bageren og banken - i år i overværelse af så mange mennesker, at man ikke kunne finde et sted at sidde og få sin kop kaffe, selv om der var stillet så mange borde op som aldrig før.
Else Marie Hulemose, selv årets Mårslet-borger for to år siden, forestod overrækkelsen. I sin tale sagde hun bl.a.:

"For snart mange år siden indstiftede Nordea en pris, som hvert år skal gives til en person i Mårslet, der i særlig grad har gjort sig gældende med en aktiv og ulønnet indsats i lokalområdet til gavn for børn, unge og ældre.

I nyere tid er det i år femte gang prisen uddeles.
Komiteen, som står bag udpegningen efter mårsletternes indstillinger, er de sidste to års prismodtagere og den stedlige filialchef for Nordea. I år er det stedfortræder Vibeke Rosendahl, Birthe Jørgensen og undertegnede, der har været sat på opgaven.

Vi havde syv yderst velkvalificerede indstillede personer at vælge imellem. Alle havde også været indstillet tidligere - i øvrigt flere gange - og hver især er de engagerede, uegennyttigt hårdtarbejdende mennesker for vores lokalsamfund - hver på deres felt.
Alle de indstillede kunne fortjene at få en udnævnelse til Årets mårsletter.

Som man vil forstå, har det ikke været nogen nem opgave. Vores håb og tro er da også, at vi vil se, at mange af de, der er indstillet i år, vil komme i betragtning til prisen på et senere tidspunkt.

I år falder valget på en person, som i utrolig mange år, har arbejdet på at holde fanen højt og hovedet koldt, når det gælder byens festuge. Jeg er sikker på, at når jeg løfter sløret for hvem det er - og begrunder vores valg - vil byens borgere stå bag den anerkendelse han her får, for det store engagement han altid lægger for dagen."
Efter at have afsløret navnet hed det videre:

"Kim Rasmussen har i mange år været primus motor i forbindelse med at arrangere og afvikle Mårslet byfest, dels for at skabe økonomi til ungdomsarbejdet og dels for at samle mårslets borgere i et stort fælles arrangement.
For at få en byfest til at køre har Kim formået at samle et stort korps af frivillige hjælpere, der med liv og sjæl møder op, når der skal udføres et stykke arbejde - og det har det været helt naturligt for Kim, at han selv tager fri fra arbejde eller bruger sin ferie på at få hele arrangementet afviklet på en god måde.
Den store arbejdindsats gør han ikke for egen vindings skyld eller for at promovere sig selv, snarere tværtimod. Kim kan lide at arbejde for en fælles sag.
Som formand for Fodboldens venner har Kim ligeledes været medvirkende til, at Mårslet byfest er kommet videre i den version der kendes i dag - hvor mange flere aktører samarbejder og er er på banen med mange forskellige arrangementer rundt i hele byen til gavn og glæde for os alle.

Vi takker for din udholdenhed, dit engagement og din store arbejds-indsats, Kim. Vi er sikre på, at mange børn, unge og ældre har nydt godt af din ukuelighed og optimisme og også kan gøre det fremover - for der er stadig behov for ildsjæle i dette arbejde - ikke mindst når vi nu ved, at byen vokser temmelig kraftigt i de kommende år. Vi skal sige velkommen til en stor gruppe nye mårslettere og en byfest er et godt fælles sted at mødes.

Afslutningsvis synes vi også, at det skal nævnes, at du tilhører en gruppe af personer, som ofte er usynlige - men fortjener stor anerkendelse for de mange timer der bliver knoklet for at vores børn og unge kan få de gode sportslige oplevelser."

Prisen er som nævnt indstiftet af Nordea og består af en vandrepokal, en mindre pokal til evig eje, Ib Møllers bog om Vilhelmsborg samt en buket blomster og 1.000 kr. Hvad disse penge skal gå til, afslørede Kim Rasmussen ikke - han nøjedes med glad at takke for udnævnelsen og overlod derefter scene og mikrofon til Jan Kolling og Ole Nørskov, der som sædvanligt forestod den efterfølgende underholdning.
Se i øvrigt billederne under dagens glimt.