Fællesrådet sonderer
6/9/2002

På sit forrige møde diskuterede FU problemerne omkring Mårslet Aftenskole.
I den situation der er opstået på grund af Mogens Brøndoms sygdom, er vi meget taknemmelige for, at Bent Bauning har påtaget sig, at organisere et antal kurser for mårsletterne under Grønløkke Aftenskole.
Imidlertid mener vi, at Mårslet skal have sin egen aftenskole, og vil snarest muligt tage initiativer til at undersøge mulighederne herfor.
Mårslet Fællesråd
Anne Worm
Formand