Pengekassen tom igen
23/9/2002

Økonomigruppen i "Mårslet...fra væreby til leveby" behandlede, på sit møde d. 19. september, ansøgningerne til de sidste projektpenge.
De blev fordelt således:
Litteraturkredsen 8320 tildeles 3.500,00 kr. til videreudvikling af kredsen.
Gruppen Egne begivenheder tildeles 4.500,00 kr. til byens juletræ og andre festlige aktiviteter for byens borgere.
Åben Himmel - forening til kirkespillets fornyelse - tildeles 5.000,00 kr. til etablering af en dramagruppe, der skal arbejde videre med drama der kan indgå i en gudstjenestelig sammenhæng.
Projekt Naturpatruljer tildeles 8.000,00 kr. til distribuering af rapport om patruljernes arbejde samt et afsluttende seminar.
Teltprojektet, v. Mona Dybvad tildeles 8.000,00 kr. som startkapital til indkøb af festtelt til byen, dog under forudsætning af at byens andre foreninger tegner aktier i teltet i tilstrækkelig grad.
FUGA tildeles 5.000.00 kr. som en slags underskudsgaranti i forbindelse med videreførelse af koncerterne i HalHuset.
På Økonomigruppens vegne - Anne Worm - Afgået koordinator