Ungdomsskolen i gang igen
25/9/2002

Ungdomsskolen i Mårslet er ved at gå i gang med den nye sæson - men hvor mange elever, den har, vides ikke præcist. Computeren er nemlig brudt ned, og sammen med den er alle ungdomsskolens elevdata forsvundet.
Det betyder, at al kommunikation p.t. foregår i hånden og via opslag til eleverne på skolen - og at der ikke er overblik over elevtallet.
Hen over sommeren har skolen fået ny afdelingsleder. Mogens Brøndum, hidtidig afdelingsleder, har været sygemeldt en periode, og ind i hans stilling er nu ansat en ny afdelingsleder, Marlene Larsen.
Hun assisteres i det daglige af Thor Enevoldsen, som træffes på skolen dagligt i tidsrummet 9-13.
Ungdomsskolens kontor har tlf. 8629 4088.

link