Naboskab på prøve -
2/10/2002

Det gode naboskab mellem Hørretløkken og Præstegårdsvej skal stå sin første prøve, allerede inden der er flyttet særlig mange mennesker op på Hørretløkken.
Grundejerne omkring en stikvejene på Præstegårdsvej har således sat et plankeværk op for at stoppe den stigende trafik fra Hørretløkken ned over stikvejen. Grundejerne er bange for, at folk lige pludselig synes, at de har vundet hævd på gennemgangen og grundejerne mener ikke, at en af de planlagte stiforbindelser fra Hørretløkken til Præstegårdsvej nødvendigvis skal gå over deres stikvej.
Der er planlagt i alt tre gennemgange fra Hørretløkken til Præstegårdsvej. Endvidere er der tegnet en sti langs med, men mellem de to udstykninger. Den skal have udmunding på Hørretvej og vil skulle gå ind over det private grundstykke mellem den nye udstykning og Hørretvej. Heller ikke denne private grundejer ønsker tilsyneladende at lægge jord til en sti.
Der skulle have været et afklarende møde mellem repræsentanter for grundejerne i området og kommunen 4. september, men det er udsat til slutningen af oktober.
De første familier er som sagt allerede flyttet ind på Hørretløkken. Dermed er der også begyndt at være skolesøgende børn i området. Det er ikke mindst disses sikkerhed på skolevejen, der var i fokus i forbindelse med planlægningen af Hørretløkken og stisystemet.
Sagen følges i Fællesrådets FU.