Fokus på energien -
4/10/2002

Lokalenergi afholder temaaften d. 7. oktober 2002 kl. 19.00 21.00 i HalHuset
Aftenen har fokus på forbrug. Hvor vi bruger strømmen, hvor vi bruger for meget af den, og hvorfor det lige er, vi skal spare på den?
Der vil blive orienteret om, hvordan elforbruget minimeres, samt hvilke muligheder forbrugerne har for selv at kortlægge deres elforbrug.
El-selskaberne er i fokus i medierne lige i øjeblikket, fordi forbrugerne fra år 2003 kan købe deres el på et liberaliseret marked. Medierne diskuterer, om det vil få nogen nævneværdig betydning for forbrugerne - og emnet vil også blive bragt på bane i HalHuset.
Indlæggene bliver holdt af Jørgen Laulund Olsen, og der bliver budt på kaffe.
Alle er velkomne.
(Mona Dybvad og webgruppen)

link