Høst-gudstjeneste
5/10/2002

I morgen, søndag den 6. oktober, inviteres der til familie- og høstgudstjeneste i kirken med efterfølgende hygge i sognehuset. Der bydes på sodavand, en kop kaffe og et stykke kage - og ikke mindst auktion over de høst"kurve", som årets hold af minikonfirmanden bærer frem til alteret ved gudstjenestens begyndelse.
I kurvene er der som regel brød, frugt, grønt eller blomster - fra egen have eller hvor man nu har samlet ind.
Overskuddet fra auktionen går til Folkekirkens Nødhjælp.
Minikonfirmanderne går til, som det hedder, kirken "Indledende Konfirmationsforberedelse". Formålet er at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom og gudstjeneste. Børnene får nogle oplevelser og opgaver i tilknytning til familiegudstjenesterne, og de hører og lærer måske de bibelske fortællinger, salmer, sange, Trosbekendelsen og Fadervor.
Undervisningen er tilpasset børnenes alder og gør i øvrigt brug af dramatik, leg, musik, sang, billeder, film og ikke mindst fortælling.
Børnene deltager desuden i årets krybbespil og får tilbudt en tur til Viborg Domkirke i samarbejde med Mårslet skole.
Læs mere på kirkens hjemmeside på vedhæftede link.

link