Bekymring over tunnel -
7/10/2002

På initiativ af Sigurd Dalsgaard, formand for grundejerforeningen Præstegårdsvej Vest, er der i sidste uge holdt møde med Sigurd Dalsgaard, Anne Lisbeth Sørensen og Hanne Lau Mikkelsen fra vejkontorets samt undertegnede.
Beboerne på Præstegårdsvej er bekymrede over trafikken gennem tunnelen. Oversigtsforholdene er for dårlige, idet det er umuligt at orientere sig ved 90 graders vinklen nede i tunnelen. Cykler får god fart på ned ad bakken, og da der er også en del knallertkørsel er der farligt at færdes.
Vejkontoret er enig i bedømmelsen, og resultatet af mødet blev, at der skal opsættes tre forskudte bomme i hjørnet af tunnelen, synlige fra begge sider, så al kørende trafik må sætte farten kraftigt ned der. Desuden bliver der opsat skilte med gang- cykelsti i hver ende af den offentlige sti, dvs. ved Obstrupvej og bag Præstegårdsvej 41.
Grundejerforeningen havde ønsket et "knallert forbudt skilt", men det er ikke muligt. Knallertkørere skal, ifølge færdselsloven, så vidt muligt køre på cykelstierne da de også regnes for bløde trafikanter.
Bommene skulle være bestilt nu, og vi kan forvente at de snart bliver sat op.
(Anne Worm, Fællesrådsformand)