Styr på stierne ved stationen -
9/10/2002

Et hedt ønske er ved at gå i opfyldelse.
Det er nu tæt på, at der kan komme styr på adgangsforholdene omkring Mårslet Station. Kommunen har meddelt, at man vil etablere sti fra Lægehuset op til parkeringspladsen bag Stationsbygningen. Og det skal ske i indeværende budgetperiode! Dvs. inden nytår.
Samtidig har Stilauget fået tilladelse til at trampe stien bag perron 2 på HHJ’s område.
Datoen for trampning af denne stump sti samt to andre er allerede offentliggjort i Mårslet Bladet, men jeg gentager den gerne her. Lørdag d. 19. oktober kl. 11 – 14. Mødested: Hovstien i bunden af dalen mellem Mårslet og Hørret Skov.
Mød op og giv en hånd med. Det er hyggeligt og det nytter noget.
Læs evt. mere i oktobernummeret af Mårslet Bladet.
(Anne Worm Formand for Fællesrådet)