Nye stier skal trampes på lørdag -
16/10/2002

Hvis børn og voksne i disse efterårsferiedage går og samler ny energi, er det kun godt. På lørdag er der nemlig i en god sags tjeneste brug for alle de frivillige kræfter, der overhovedet kan tromles sammen.
Da skal der trampes tre nye stier til glæde og fornøjelse for både trafiksikkerheden, områdets mange løbere og de, der foretrækker at se på naturen i et mere langsomt tempo.
Den ene anlægges fra Hovstien over markerne til Hørret Skov, hvor stien får forbindelse til skovvejen.
Den anden anlægges efter aftale med HHJ langs perronen og helt frem til krydset Hørretvej/Langballevej.
Den tredje fortsætter, hvor Stilavet slap sidst år; Stien ved Vilhelmsborg skal således føres videre, ned ad skrænten til den eksisterende bro over søen. Det lukker det sidste lille hul, så man efter lørdag kan komme på små og sikre stier helt fra Mårslet til Fløjstrup Strand.
Arrangementet foregår som ved de forestående stidage med frivillig arbejdskraft. Alle de, der overhovedet kan - børn såvel som voksne - medbringer en skovl og stiller op ved mødestedet, som er i bunden af Hovstien, i dalen mellem Mårslet og Hørret Skov. Derfra sendes et par hold tilbage til etaperne i Mårslet.
Mødetid er kl. 11. Stilavet regner med, at arbejdsdagen vil vare til ca. 14.
Projektet er støttet økonomisk af Friluftsrådet, som før har støttet Trampestien.

link email