Eksperimenterende Brændevinsfolk
17/10/2002

Brændevinslauget, der på flere områder ihærdigt har arbejdet med at sætte Mårslet på verdens- eller i det mindste på Østjyllandskortet, har modtaget og accepteret en invitation til at være værter ved den forestående generalforsamling i EDB.
Det lokale brændevinslaug har blandt andet fået den store verdens opmærksomhed i forbindelse med en særlig bjesk til Prins Henrik. Det har givet en del medieomtale - senest med et radioindslag i sidste uge.
Eksperimenterende Danske Brændevinsamatører blandt venner forkortet EDB er hovedforeningen i Danmark for folk, der gerne og helst krydrer deres egen dram. Foreningen blev stiftet i 1977 og lige siden har dens karismatiske leder, Gunnar Stavnsbo, ført foreningen gennem ild og vand til den store interesseorganisation, den efterhånden har vokset sig til.
Brændevinslauget fungerer derfor også som en selvstændig lokalafdeling i EDB og på lørdag, den 19. oktober, skal lauget være værter ved et arrangement, der starter med et formøde for bestyrelsen, efterfulgt af frokost, generalforsamling og en vandring i den smukke natur, der omkranser byen. Over en afsluttende kop kaffe udveksles der sikkert mange gode erfaringer omkring krydring af brændevin urteviden og det anses for usandsynligt, at der, udenfor den formelle afdeling, ikke smages lidt på de produkter, foreningens medlemmer har fremstillet og medbragt.
Der er i øvrigt stor tilslutning til generalforsamlingen blandt Mårslet Brændevinslaugs egne medlemmer.
WebGruppen 16. oktober 2002

link