Ingen nye vejtræer -
21/10/2002

Det er ikke alle bestræbelser, der krones med held. Således må Miljøgruppen og Trælauget nu opgive at få vejtræer op langs flere af indfaldsvejene til Mårslet. Det skriver Århus Stiftstidende i dag.
Trælauget var i sin oprindelse "barn" af projekt væreby-leveby. Intentionen var bl.a. at plante træer langs indfaldsvejene til Mårslet og at bistå med råd og vejledning omkring træer og grøn forskønnelse i byen i øvrigt - både over for foreninger og private
Det var meningen at plante langs Obstrupvej og Jelshøjvej, Bedervej og Testrupvej, samt Tandervej og Mustrupvej.
Trælauget fik i efteråret 1999 75.000 kr. fra kommunen. Men inden træerne nåede at blive plantet, kom der nye regler for afstanden mellem vejen og træerne. Disse regler vil Vejkontoret ikke lempe - og lodsejere langs vejene vil ikke afgive så meget jord, at projektet kan realiseres efter de nye regler.
I stedet arbejder Miljøgruppen og Vejkontoret med planer om at plante trægrupper som byporte.
Læs om denne og andre trafikforanstaltninger i Fællesrådets nyeste referat på vedhæftede link.

link