3 passager fra Hørretløkken
29/10/2002

24. oktober blev der afholdt et møde for at finde en løsning på stiproblematikken omkring Hørretløkken, specielt med henblik på skoleveje.
I mødet deltog Århus Kommunes Vejkontor, v. Hanne Lau Mikkelsen, grundejere fra de berørte stikveje, grundejerforeningen Præstegårdsvej Vest, BO 83 og andre repræsentanter for beboerne på Hørretløkken samt fra Fællesrådet.

En gennemgang af diverse tegninger, udstykning, byggemodning og lokalplan, viste klart at der fra kommunens side ikke var styr på stierne.
Det var altså op til deltagerne at finde en ordentlig løsning. Og den fandt man.
I erkendelse af at mennesker altid vælger den korteste vej mellem punkt a og punkt b, og at det er en god idé at fordele trafikken mellem de forskellige stikveje ned til Præstegårdsvej og tunnelen, besluttede man at åbne så mange passager som muligt.

Dvs. at der bliver passage mellem Præstegårdsvej nr. 26 og 28, nr. 58 og 60 samt i den øvre ende af Præstegårdsvej. Da ejeren af stykket mellem den nuværende udstykning og Hørretvej ikke ønsker at sælge til kommunen er det ikke muligt at lave forbindelse ved Nevavej.
Der skal laves chikaner i form af bump eller bomme ved gennemgangene for at sikre gående mod hurtige cyklister og knallertkørere.

Mødet forventer, at byggemodningen vil dække de nødvendige etablerings-omkostninger. Det venter vi svar på snarest.
Desuden skal der styr på lovmæssigheden omkring forbindelserne, hvilket Hanne Lau Mikkelsen vil sørge for.

Løsningen er i sigte, men der er lige et par brikker der skal falde på plads først.

Anne Worm
Fællesrådsformand