Kun ringe interesse
2/11/2002

Der var ikke mange overraskende spørgsmål fra "salen", da Fællesrådets forretningsudvalg, FU, torsdag aften havde indbudt byen til den første "spørgetime". Der kom nemlig kun én gæst - repræsentanten fra Mårslet-webben. Til gengæld blev hun modtaget med stor venlighed.
"Har du noget, du gerne vil fortælle dit Fællesråd," hed initiativet. Og selv om der kun var én gæst, lykkedes det dog at få mere end den afsatte tid til at gå.
Dels havde den tidligere formand for Fællesrådet, Finn Smerup, bedt om in absentia at få lagt et spørgsmål frem om, hvad der er sket med træerne ved den store sten i rundskørslen. Da anlæget blev lavet sidste år, blev der afslutningsvis plantet fire træer i en asymmetrisk form. De er skåret væk nu.
Fællesrådets næstformand, Else Marie Hulemose, havde allerede forsøgt at få fat i områdets gartner, Flemming Christiansen, for at finde ud af, hvad der er sket. Det var imidlertid ikke lykkedes, men hun vil forfølge sagen.
Webbens repræsentant, Birthe Jørgensen, spurgte til stien mellem Tranbjerg og Mårslet. Den skal bl.a. koble Tranbjerg til det sti-system, som går fra Mårslet til Moesgård - og den anden vej give en trafiksikker vej til Tranbjerg, hvor mange i Mårslet har ærinder.
Fællesrådets trafikudvalg vil forsøge at finde ud af, hvad der er sket med sagen.
Desuden spurgte Birthe Jørgensen til, hvad Fællesrådet gør for at fastholde de netværk, der blev skabt under væreby/leveby, samt for at styrke nye. Projektperioden sluttede formelt i foråret, og siden har det været en udpræget fornemmelse, at byen "pustede ud".
Else Marie Hulemose medbragte i samme forbindelse et forslag til de øvrige repræsentanter i FU - nemlig at Fællesrådet tager initiativ til et møde, hvor man indkalder idéer til nye initiativer - båret frem af penge, Fællesrådet har i en pulje til lokale aktiviteter, og båret frem enten af nye folk i byen, eller via de "gamle" aktive i væreby/leveby.
Fællesrådet påpegede i diskussionen, at en række aktiviteter fra væreby/leveby "lever" i bedste velgående - blandt disse læsgruppen, børnehøjskolen, trampestierne, den "nye byfest", juletræet, gåturen/ "luntningen" 1. nytårsdag - og webben.
Efter spørgetimen gik Fællesrådets FU over til sit almindelige møde.
På trods af det beherskede fremmøde afviste FU ikke at indkalde til tilsvarende åbent hus-arrangementer senere.