Bump på Bedervej i 2003 -
3/11/2002

Hvor bliver de bump på Bedervej af?
Nogenlunde sådan har spørgsmålet fra Fællesrådets forretningsudvalg til kommunens vejkontor sikkert lydt, da der fornylig blev spurgt til de bump, som Bedervej blev lovet for lang tid siden.
Svaret tilbage til forretningsudvalget lyder opmuntrende:
"Som svar på Deres brev af 8. oktober 2002 skal følgende fremføres:
Vejkontoret giver herved tilsagn til, at de lovede bump på Bedervej vil blive udført i 2003."