For stor til én hal, for lille til to -
6/11/2002

Skatere. Seniorer. Revy-folk. Dagplejebørn til gymnastik og leg.
Idéerne var mange, da 14 mennesker tirsdag aften var samlet til det første offentlige møde om en ny multihal i Mårslet.
Det var indkaldt af TMG's hovedbestyrelse. Og det er i TMG, behovet for en ekstra hal er mest mærkbart. Som John Johansen fra badmintonafdelingen bemærkede, så kan alene badminton fylde hallen to aftener mere om ugen.
Mårslet er måske for stor til én hal, konstaterede tidligere TMG-formand Finn Smerup. Men den er sikkert også for lille til to.
Desuden får man næppe i dag Århus Kommune til at bygge en "ren" idrætshal mere. Derimod ses der med nogen velvilje og interesse på nyskabende projekter.
Langt hovedparten af de 14 fremmødte var knyttet til TMG, og det skuffede Poul Serup, næstformand i TMG's hovedbestyrelse. Han havde gerne set nogle repræsentanter for mulige andre brugere af en multihal.
Men måske er disse slet ikke klar over, at en multihal kan være noget for dem, blev det fremført.
En arbejdsgruppe vil samle aftenens diskussioner og finde ud af, hvordan man skal komme i kontakt med disse potentielle brugere.
I arbejdsgruppen sidder blandt andre Poul Serup, som kan kontaktes via vedhæftede mail.

email