Klar, parat, skoleklar?
12/11/2002

Torsdag aften er der orienteringsmøde forud for indskrivning af nye børnehaveklassebørn på Mårslet Skole. Selve indskrivningen finder først sted mandag den 13. januar 2003 kl. 16.00 - 19.00, og tirsdag den 14. januar 2003 kl. 16.00 - 19.00.
Torsdag aftenen har to store temaer. Det ene er klassedannelse - det andet er forventet elevtal.
Det er Bodil Hvid, skolens leder, der fortæller om praksis i forbindelse med klassedannelse. Forældrene har tit indtil flere ønsker på deres børns vegne, men i klassedannelsen er forældreønskerne kun én af mange faktorer, der bliver taget hensyn til.
Skolen arbejder blandt andet på at skabe klasser med nogenlunde lige mange drenge og piger. Desuden tages der hensyn til, hvad man får af råd fra institutionerne.

Når klasserne er dannet, er det svært at flytte børn uden at ændre nogle forudsætninger hos andre børn. Derfor flytter skolen principielt ikke elever mellem klassedannelsen og skolestart.

Prognosen siger, at 64 børn fra 1997 og 24 børn fra 1996 har mulighed for at starte. Det giver i alt 88 børn.
Erfaringen siger dog, at det er et noget mindre antal, der faktisk starter.
Et realistisk tal er mellem 70 og 76 børn.
Sidste år havde 87 mulighed for at starte. I børnehaveklasserne i dag er der 70 børn.