Blød mellemlanding
17/11/2002

Det vil ikke være godt, hvis en proces på vej mod demokratisering af Fællesrådet viser sig at føre til lav valgdeltagelse - hvilket ar nogen vil kunne tolkes som, at borgerne er ligeglade med, hvem der sidder i Fællesrådet.
Det vil svække Fællesrådets mandat.
Derfor har det nuværende Fællesråds forretningsudvalg (FU) besluttet både at sætte gang i forskellige aktiviteter, der kan skabe åbenhed omkring FU og Fællesrådets virke - og at lave en blød mellemlanding på vej mod det direkte valg af medlemmer til Fællesrådets forretningsudvalg.
I stedet for at starte processen mod direkte valg nu, er FU-medlemmerne blevet enige om at opfordre medlemsforeningerne til at lade punktet "valg af repræsentant til Fællesrådet" blive et punkt på den ordinære generalforsamling.
Ideen er, at det kan/ skal blive en diskussion, hvem man sender fra foreningen til Fællesrådets repræsentantskabsmøde - så det bliver et aktivt valg i stedet for en hovsa-løsning, når indkaldelsen til det årlige repræsentantskabsmøde foreligger.
Læs den fulde ordlyd af meddelelsen fra FU på vedhæftede link.

link