Kildevang mister sin status -
18/11/2002

Det lille Lokalcenter Kildevang med 60 ansatte og 300 pensionister mister sandsynligvis sin selvstændighed. Lokalcentret, som er det mindste i Århus Kommune, skal pr. 1. januar lægges ind under / sammen med Lokalcenter Eskegården i Beder. Sådan lyder i hvert fald en indstillng til næste byrådsmøde - og den forventer Annalise Enghild, områdechef på Kildevang, gennemført.
Eskegården dækker i forvejen Malling og Ajstrup og er langt større end Mårslet. Eskegården har således 150-160 ansatte og cirka 1000 pensionister at være lokalcenter for.
Samtidig med den nye organisation har Annalisa Enghild meddelt, at hun ikke vil søge stillingen som områderleder for det nye, store distrikt. Hun er 66 år og har været i Mårslet siden 1980:
"Og jeg ser sådan på det, at jeg til januar vender tilbage til den stilling, jeg egentlig blev ansat til - nemlig som plejehjemsleder. Her er nogle ting, som jeg godt vil fuldføre. Da jeg blev ansat, havde jeg ikke ansvar for udeområdet, det vil sige dem, der boede uden for plejehjemmet. For ti år siden blev Kildevang lokalcenter, og så kom udeområdet med. Nu er ringen sluttet."
Hun siger det uden antydningen af bitterhed, men tvært imod med stor åbenhed over for, at den nye struktur godt kan vise sig at føre noget positivt med sig:
"I farten vil mange sikkert opfatte det som lidt træls - men det kan godt vise sig at føre til noget godt. Personligt går jeg ind for, at "små er godt. Jeg kan godt lide nærheden, at man kender beboerne og områdets pensionister og kender de pårørende og sit personale. Jeg har også valgt at sige, at nu må vi få det bedste ud af det. Men lokalcentrene i Århus er "ledelsestunge". Vi har "fuld ledelse", dvs en områdechef og fire mellemledere. Når man lægger de to syd-centre sammen, er filosofien, at man får ressurcer til "mere frontpersonale". Og i forvejen samarbejder vi jo med Eskegården om sygeplejerske fra kl. 15 til næste dag. med et større pensionistgrundlag kan det godt blive lettere at få en personalegruppe til at hænge sammen - vi er meget sårbare som et lille center."
Det er således ikke hensigten at spare og fyre personale.
"Tvært imod er der jo tryghed i ansættelsen i Århus Kommune - medarbejderne bevarer både en stilling og deres løn," slår Annalise Enghild fast.
Samtidig med den nye struktur træder frit valgs-ordningen også i kraft. Fra januar bliver det sådan, at de fleste af dem, der er visiteret til bad, mad, rengøring osv., kan købe den af eksterne firmaer - hjemmeservice.
Samtidig fratages det lokale lokalcenter visiteringen til disse ydelser. Den flyttes i stedet ind til, som Annalisa Enghild kalder det, en central "myndighedsfunktion".

Den nye situation er paradoksal, fordi:
- Kildevang i maj sidste år vandt en pris som Østjyllands 3.-bedste arbejdsplads
- Kildevang et halvt år før, i december 2000, i en Gallup-undersøgelse blev placeret som det lokalcenter i Århus Kommune, hvor brugerne var mest tilfredse med den pleje og praktiske hjælp, de modtager fra kommunen
- Torben Brandi så sent som ved første spadestik til det nye byggeri (i april 2001) i en tale lykønskede lokalcentret bl.a. med den bemærkning, at det store, nye byggeri ville være med til at sikre, at Kildevang bevarede sin selvstændighed.
Siden dengang er der kommet ny rådmand - ganske vist af samme partifarve, men med andre holdninger.

link