Borgermøde om trafik
21/11/2002

Torsdag aften er der borgermøde i Borgerhuset. På dagsordenen er to punkter, som ikke har noget med hinanden at gøre. Det ene er debat om en trafikplan - det andet er fremlæggelse af forslag til at gøre noget ved to små pladser i byen, som i dag ligger kedelige og ubrugte hen.

Trafikplanen er baseret på de mere end 130 forslag, som kom ind ved sidste års borgerhøring. Forslagene er rubriceret i fire hovedgrupper - 1: Overordnet trafik (som konkret handler om en problematisk udkørsel fra Hørretvej til Oddervej) - 2: Gang/Cykelstiger og fortove, 3: Vejbump og fodgængerovergange, samt en gruppe med 4: Diverse, som bl.a. handler om trafikken omkring skolen.

Byparkerne er dels det lange, smalle areal mellem det nye Kildevang og togsporet. Der står nogle store kastanietræer i dag, og der fremlægges forslag om at øge anvendeligheden.
Det andet bypark-område er den lille stump jord for enden af stien, der går ned fra brugs/bank/bager mod kirken og Hørretvej. Der stod info-standeren for nogle år siden, og da den kom op på butikstorvet, stillede man to bænke op nede vej vejen. Men de bliver aldrig brugt, og den lille plads ser glemt for forladt ud. Også den plads er der forslag om at forskønne.

Mødet indledes kl. 19.